Pohľad na Hladovku zo severozápadu, august 2001
pohľad na Hladovku zo severozápadu

 
|  2009 |

| 13. 12. 2009 - Uvítanie do života |   |12. 12. 2009 - Volejbal o pohár starostky obce|   | 6. 12. 2009 - Mikuláš|    | 8. 11. 2009 - Stretnutie s dôchodcami|   | * 15. 10. 2009 - Začala zima?|   |4. 10. 2009 - Poďakovanie za úrodu|    | 8. 9. 2009 - Spoločne zveľaďujeme krajinu v EUT |   | 3. 9. 2009 - Otvorenie pobočky sporiteľne Allianz|  | 16. 8. 2009 - Odpustová slavnosť a kultúrny program |  | 15. 8. 2009 - Odpustová slávnosť |   |29. 6. 2009 - Jubilea nášho vdp Jozefa Golvoňa|    |28. 6. 2009 - Záplavy v obci |   |26. 6. 2009 - Priebeh a ukončenie projektu Zelená oáza |    |31. 05. 2009 - Prvé sv. prijímanie|    |10. 5. 2009 - Deň matiek|    |24. 2. 2009 - Páračky|    |21. 2. 2009 - Heligonkári z Hornej Oravy|    |3. 1. 2009 - Trojkráľový ples|
|  2008 |
|
24. 12. 2008 - Polnočná sv. omša|    | 14. 12. 2008 - Záver misii, 14. 12. 2008 |    |7. 12. 2008 - Pokračovanie misii|    |6. 12. 2008 - Začiatok misii|   |4. 12. 2008 - Mikuláš|   
|
9. 11. 2008 - Stretnutie s dôchodcami|    |26. 10. 2008 - Poďakovanie za úrodu|    |17. 08. 2008 - Odpustová slávnosť|    |15. 08. 2008 - Odpustová slávnosť nad Grapou |    |10. 07. 2008 - Obecný rozhlas a elektrika |    |15. 06. 2008 - Deň otcov a hasičská súťaž|    |8. 06. 2008 - 60. výročie svadby|    |Prvé sv. prijímanie|    |18. 05. 2008 - Deň matiek|    |30. 04. 2008 - stavanie mája|    |31. 01. 2008  - Maškarný škôlkarov|    |26. 01. 2008 - Kultúrne podujatie hasičov| 
|26. 01. 2008 - Nové byty|   |01. 01. 2008 - Novoročná sv. omša|   
|  2007 |
|
25. 12. 2007 - Jasličková pobožnosť a "Dobrá novina"|    |24. 12. 2007 - polnočná sv. omša|    |18. 12. 2007 - Naši starí rodičia v materskej škole|    |12. 12. 2007 - Mikuláš v materskej škole|    |8. 12. 2007 - Volejbal|    |5. 12. 2007 - Mikuláš|    |18. 11. 2007 - Stretnutie s dôchodcami|    |august 2007 - oprava bytovky pri škole|    |24. 8. 2007 - Škody, ktoré napáchala v Hladovke veterná smršť sprevádzaná dažďom|
|
15. 8. 2007 - Odpustová slávnosť spojená s oslavou 220. výročia založenia farnosti obce Hladovka. |   | 6. 5. 2007 sv. omša za našich hasičov|   | 29. 4. 2007 stavanie mája|   | 20. 2. 2007 sa v našej obci opäť konali páračky|  |18. 2. 2007 sa v spoločenských priestoroch ZŠ s MŠ  konali oslavy 50. výročia založenia DFS|   | Trojkráľový ples 6. 1. 2007 | 
|  2006 |
  |
Dobrá novina 25. 12. 2006 |   | Polnočná sv. omša 24. 12. 2006 |   | Mikulášsky volejbal 10. 12. 2006 |   | Mikuláš 5. 12. 2006 |   | Stretnutie s dôchodcami 19. 11. 2006 |   |  Svätá omša pri príležitosti duchovnej prípravy na 220. výročie založenia farnosti 15. 10. 2006  | Rekonštrukcia materskej školy júl - august 2006
 |
Odpustová slávnosť 13. 8. 2006 |    | Nové znaky obce Hladovka 6. 7. 2006 | Rozlúčka s vdp kaplánom Mgr. Jánom Budzákom 25. 6. 2006 |
|
Birmovka 2006 7. 5. 2006 |  | Páračky 2006 28. 2. 2006 |  
|  2005 |
|
Polnočná sv. omša 2005
24. - 25. 12. 2005 | Výstava perníkov... 10. - 11. 12. 2005 |  | Mikuláš 5. 12. 2005 |
Volejbalový turnaj 3. 12 .2005 Stretnutie s dôchodcami 20. 11. 2005 |  Stolnotenisový turnaj 20. 3. 2005 | Zima 2005 18. 2. 2005 | Kurz ovládania PC 17. 2. 2005 | Páračky 2005 8. 2. 2005 |
|
Detský folklórny súbor 8. 1. 2005 |
|  2004 |
|
Aký bol rok 2004  | | Vianoce 2003 24. až 25. 12. 2003 | | Páračky 2004 24. 2. 2004 | | Stolnotenisový turnaj  15. 2. 2004 |
|  2003 |
|
Stretnutie s dôchodcami 23. 11. 2003 | | Páračky 2003 26. 2. 2003 | | Stolnotenisový turnaj  16. 2. 2003 |
 
Farský kostol v Hladovke, január 2002 Materská škola v Hladovke, január 2002 Odpustová slávnosť, august 2001 Polnočná svätá omša, december 2001 Páračky, február 2002
kostol aká bola zima
4. 1. 2002
odpustová slávnosť
12. 8. 2001
polnočná sv. omša 
25. 12. 2001
páračky
11. 2. 2002

Birmovka 14. 4. 2002, Hladovka
birmovka 2002
14. 4. 2002


I. sv. prijímanie, Hladovka 2. 5. 2002
I. sväté prijímanie

2. 6. 2002

Šprotové hry a súťaž požiarnych družstiev, december 2002
súťaž požiarnych družstiev 
a športové hry

22. 9. 2002


Niekoľko záberov zo stretnutia, december 2002
stretnutie s dôchodcami
1. 12. 2002

Dokončovanie kultúrneho domu..., leto-zima 2002
práce v obci
leto a zima 2002


Stránka bola aktualizovaná: 15.12.2009
© marec 2002,  Miroslav Jurči