Birmovka 
7. 5. 2006

Dňa 7. mája 2006 sa konala v Hladovke sviatosť birmovania, ktorú udeľoval spišský pomocný biskup mons. Andrej Imrich. Slávnostná svätá omša začala o 10.00 hod. a pri takýchto príležitostiach sa hlavne mládež vyoblieka do prekrásnych krojov a aj takto sa chce pričiniť o to, aby sa zachovalo čo najviac z dedičstva našich predkov. V krojoch sme opäť mohli vidieť nielen dievčatá, ale aj mládencov a zišiel sa aj celý tucet muzikantov z Hladovky a Suchej Hory. Počas sv. omše sme mali možnosť počúvať nielen liturgické spevy, ale aj goralskú muziku i mládežnícky spevokol. Goralská muzika hrala samozrejme aj na čele slávnostného sprievodu do kostola a z kostola a ešte dlho vyhrávala aj po skončení slávnosti pred farou.

Sprievod smerujúci do kostola, Hladovka, 7. máj 2006 Začiatok sv. omše, Hladovka, 7. máj 2006 Prekrásne ženské kroje, Hladovka, 7. máj 2006 Nedali sa zahambiť ani mládenci, Hladovka, 7. máj 2006
Sviatosť birmovania, Hladovka, 7. máj 2006 Sviatosť birmovania, Hladovka, 7. máj 2006 V plnom očakávaní, Hladovka, 7. máj 2006 Počas omše zahrala aj mladá goralská muzika, Hladovka, 7. máj 2006
To už je záver sv. omše, Hladovka, 7. máj 2006 Opäť goralská muzika na ceste z kostola, Hladovka, 7. máj 2006 Záverečný slávnostný sprievod, Hladovka, 7. máj 2006 Vyhrávanie pred farou, Hladovka, 7. máj 2006

späť

Stránka bola aktualizovaná: 10. júla 2006
Copyright © 7. máj 2006  Miroslav Jurči