Hladovský odpust, august 2007
 |  1  |   

V nedeľu 12. 8. 2007 si obec Hladovka pripomenula niekoľko vzácnych výročí. 220. výročie založenia farnosti, 410. výročie založenia obce i 25. výročie konsekrácie kostola Nanebovzatia Panny Márie. Je samozrejme, že sa občania na túto udalosť chceli poriadne pripraviť. Nielen, že sa skrášľovali príbytky a okolie domov, ale urobili sa aj väčšie, či menšie opravy na kostole, farskej budove, položila sa zámocká dlažba okolo kostola a materskej škôlky a veľa ďalších drobných úprav.
Na pamiatku tejto udalosti a poďakovanie sa za ochranu obce a chotára, vyhotovil stolár Augustín Harmata desaťmetrový drevený kríž, ktorý občania osadili na vyvýšené miesto nad obcou – nad Grapou.

Už vo štvrtok a piatok 9. a 10. 8. 2007 sa začala aj duchovná príprava na tieto oslavy. Sväté omše celebroval a k veriacim sa vo svojich kázaniach prihováral  ThDr. Juraj Augustín. V sobotu 11. 8. 2007 slúžili svätú omšu kňazi - rodáci z Hladovky - ICLic. Dušan Škrabek, Mgr. SVD Dušan Šimaľa a Mgr. Dušan Kubica. Hlavným celebrantom bol ICLic. Dušan Škrabek, ktorý sa vo svojej kázni vrátil do histórie obce i farnosti a priblížil dedičstvo a odkaz našich predkov.
Po sv. omši bola až do 22:00 hod. vyložená Najsvätejšia sviatosť oltárna. O 21:30 hod. sa pred vyloženou sviatosťou konala adorácia, ktorú si pripravil miestny mládežnícky spevokol.

Slávnostnú svätú omšu v nedeľu celebroval biskup František Tondra. Po svätej omši posvätil drevený kríž, ktorý je už v tejto chvíli osadený nad Grapou. Výnimočnosť týchto sviatočných chvíľ dali obyvatelia najavo aj tým, že do chrámu prišli vyobliekaní v prekrásnych goralských krojoch.
 
Poobede o 17:00 hod. sa obyvatelia obce a ich hostia opäť stretli pred obecným úradom, kde sa už pripravoval kultúrny program. Na tribúne sa predstavila najskôr dievčenská country skupina Daily a po nich sa divákom predstavil najmladší "primáš" goralskej muziky bratov Šuvadovcov zo Suchej Hory. Ďalším účinkujúcim bol Marián Vlčák s manželkou, ktorý sa predstavil so svojimi piesňami. Potom pódium opäť patrilo goralskej muzike, v ktorej sme mohli vidieť Harmatovcov, Kubicu, Greštiakovcov a Buša. Zahrali do tanca nielen najmenšiemu tanečníkovi, ktorý vykrútil svoju starú mamu, ale aj mládežníckym tanečníkom. Kultúrny program zakončila dievčenská country skupina Kamienok. Už len niekoľko ďakovných slov a pozvanie na ďalšie stretnutia od pani starostky a pána farára a rozišli sme sa domov.

V stredu 15. 8. 2007 bol v našej obci opäť sviatok. O 15:00 hod. sa stretli obyvatelia obce na dolnom konci dediny pri kaplnke Jána Nepomuckého, odkiaľ sa spoločne vybrali na krížovú cestu, ktorú viedol náš rodák Mgr. SVD Dušan Šimaľa. Jednotlivé modlitby prednášali nielen členovia mládežníckeho spevokolu, ale aj ostatní obyvatelia obce.

Hneď po príchode ku krížu nad Grapu sa o 17:00 hod. začala slávnostná sv. omša, ktorú celebroval dekan Michal Tondra. Po sv. omši ešte posvätil ďakovnú tabuľu pri kríži a liečivé bylinky, ktoré si obyvatelia priniesli so sebou. 

Po sv. omši sa prítomným opäť prihovoril farár vdp Jozef Golvoň, ktorý oficiálne ukončil oslavy 220. výročia založenia farnosti Hladovka, poďakoval sa všetkým za účasť a vyjadril presvedčenie, že sa na tomto mieste obyvatelia Hladovky budú stretávať každý rok.

Pani starostka potom ešte pozvala všetkých prítomných na malé spoločenské posedenie v prírode. Dobrý guľáš, goralská muzika, dobrá nálada. Takto sa neskoro večer skončili oslavy nielen 220. výročia založenia farnosti Hladovka, ale aj 410. výročie založenia obce.

Pieseň, ktorá sa spievala po sv. omši nad Grapou.
(melódia: Hej, na Podhaľu, hej, stoji kamjyň, hej, podhaľanka stoji na ňym.)

Hej, tam nad Grapom, hej na tym břyzku, postavjyli ši gorale křiz.
[:Hej, postavjyli go na pamjontke, by ši ucčyli Boze matke.:]

Hej, Boza Matko, hľadž na nas z neba, jak če gorale radži majo.
[:Hej, radži majo, proso o milošč, daj pozegnaňa i šyly došč.:]

Hej, by me daľyj takimi byľi, by me ši viare zahovali.
[:Viare zahovali, Bogu džynkovali, po šmeřšči v ňebi či špjyvali.:]


Program (pdf 516 kB), Buletín Hladovka  (pdf 921 kB), Buletín Hladovka - farnosť  (pdf 981 kB)


Vygenerované programom Zoner Photo Studio 9
(c) 2007 Miroslav Jurči