50. výročie založenia DFS
 |  1  |  aktuality

V nedeľu 18. 2. 2007 si náš Detský folklórny súbor Goral pripomenul 50. výročie svojho založenia. Aj keď sme maličkú oslavu plánovali, treba veľmi oceniť ponuku zorganizovať toto podujatie od bývalých členiek DFS, dnes študentiek Marianny Náčinovej a Jany Hutlasovej, ktoré sa túto akciu podujali zorganizovať ako svoju maturitnú prácu, na ktorú si okrem svojich spolužiakov pozvali aj hodnotiacu komisiu z radov svojich pedagógov.

Príjemným prekvapením bolo asi aj to, že sa podujatia zúčastnili takmer všetci jeho vedúci, okrem jedného zo zakladateľov Viktora Garbiara, ktorý však už nežije. V hľadisku sedel spoluzakladateľ Peter Jurči s manželkou, ktorí potom takmer 40 rokov spolu viedli detský folklórny súbor. Ten počas ich vedenia dosahoval vynikajúce výsledky, dostal niekoľko rôznych ocenení a vyznamenaní. Manželia Jurčiovci boli až do roku 1975 aj vedúcimi súboru dospelých.

Na pódiu sa v ľudovej hudbe Skorušiny spolu so svojim manželom objavila aj Janka Kučková, ktorá prevzala štafetu od manželov Jurčiovcov a bola vedúcou DFS od roku 1992 do 1998.

Od 1. 10. 1996 pracoval najskôr len s chlapcami a detskou ľudovou hudbou a od júna 1998 s celým DFS
Miroslav Jurči. Ten si v tomto programe zobral na starosť urobiť zopár záberov a celú akciu zachytiť aj na video.

V októbri 2001 začína pracovať s DFS
Jana Vlčáková a M. Jurči pokračuje do septembra 2002 len s detskou ľudovou hudbou. Jana Vlčáková je súčasnou vedúcou DFS a predstavila sa nielen ako vedúca DFS, spoluorganizátorka podujatia, ale aj ako členka mládežníckej folklórnej skupiny zo Suchej Hory i ako členka ženskej speváckej skupiny zo Suchej Hory.

V hľadisku sa okrem iných objavili vdp dekan Tondra, ktorý bol 17 rokov farárom v Hladovke i súčasny farár v Hladovke vdp Jozef Golvoň. Obidvaja dlhé roky povzbudzujú všetkých Hladovčanov a Suchohorčanov k uchovávaniu si svojich prekrásnych goralských tradícií a pri každej sviatočnej príležitosti im pripomínajú krásu tohto dedičstva.

Poďakovanie patrí aj obecnému úradu na čele s pani starostkou i niekoľkým sponzorom, ktorí nemalou mierou prispeli k tomu, aby sa oslavy mohli konať.


Rozšírená goralská muzika

Bratia Kubicovci, Buš a Harmata Ľ. ml.

Na ktorú sa asi díva?

Povedal mi milý jedno múdre slovo....

Naše konferencierky
a organizátorky
Janka a Marianna

Najväčší potlesk patril tým najmenším

Piesne Pamjyntaj goraľu a Goraľu cy či ňe žaľ spievala celá sála

Po tých najmenších prišli na rad oslávenci - Detský folklórny súbor

Sestry Chovančákové a muzika Šimekovcov

Zagrajče muzycy

A to už je mládežnícka skupina z Hladovky

A ešte poďakovanie svojim tanečnicam

Mládežnícka folklórna skupina zo Suchej Hory

Celá skupinka mládežníkov zo Suchej Hory

Ženské spevácke skupiny z Hladovky a Suchej Hory

Ženská spevácka skupiny z Hladovky

A opäť obé ženské spevácke skupiny

Goralská muzika z Liesku

Skorušina z Liesku a goralský "košiček"

Skorušina bola naozaj
dobrá

Vedúci Skorušiny Robo Vavrek so svojou "tanečnicou":-)

Okrem odzemka zatancovali
hádam všetko

Bývala vedúca DFS Janka Kučková s manželom Petrom, M. Štefan a J. Maďara

Folklórna skupina Klišacy
z poľskej Tokárne

Kompletná skupina Klišacy


Po spoločnej záverečnej piesni

Záverečné poďakovanie účinkujúcim i divákom od pani starostky

Goraľu cy či ňe žaľ

Ešte dlho po skončení vystúpení zneli goralské piesne

Spievali malí aj veľkí


A nedali sa zahanbiť
 ani najstaršie členky speváckej skupiny z Hladovky

Štandarda speváckej skupiny zo Suchej Hory

Dobre si všetko všímaj, keď budeš veľký, aj ty budeš takto tancovať

A potom sa rozprúdila goralská zábava
Vygenerované 19. februára 2007 programom Zoner Photo Studio 8
(c) 2007 Miroslav Jurči