Stretnutie s dôchodcami
 |  1  |   
V nedeľu 18. 11. 2006 takmer presne do roka a do dňa sa v kultúrnej miestnosti nad ZŠ s MŠ opäť zišli naši žiaci so staršími občanmi našej obce - so starými otcami a starými mamami. A ako vždy, aj teraz sa v kultúrnom programe predstavili žiaci našej materskej školy, žiaci I. stupňa i členovia Detského folklórneho súboru. Po kultúrnom programe nasledovalo krátke posedenie počas ktorého sa k prítomným prihovorila za celé zastupiteľstvo obecného úradu pani starostka.Ešte jedno foto pred vystúpením...

Privítanie pani starostkou

Pozri akí sú tí škôlkari dobrí...

Pozri babka, pozri dedko...

...spravím pre vás oboch všetko...

Maľučki ja se...

Pozri moja vnučka...

Tancuj, tancuj...

Spievajme dievčence...

Po programe nasledovalo malé posedenie
Vygenerované 26. novembra 2007 programom Zoner Photo Studio 9
(c) 2007 Miroslav Jurči