Polnočná sv. omša, 24. 12. 2007
 |  1  |   

Vianoce 2007
Polnočná svätá omša 24. 12. 2007
späť na Aktuality        späť na Zaujímavosti

20. minút pred polnocou sa za sprievodu goralskej muziky začalo krátke vystúpenie, ktoré si pre svojich občanov pripravili nielen tí starší, ale aj tí najmenší. No a potom presne o polnoci sa začala polnočná sv. omša, ktorú celebroval náš pán farár PaedDr. Jozef Golvoň. Koncelebroval náš rodák ICLic. Dušan Škrabek, vicerektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí. Počas celej omše sa striedali tóny organu a goralskej muziky a do spevu sa zapájali všetci prítomní. Po sv. omši sa ako každý rok stretli všetci najskôr pred farskou budovou, Potom sa celá skupina vybrala "po spievaní" a ako vždy začali na fare.


Účastníkov spevokolu priviedla do kostola naša muzika

V spevokole boli aj tí najmenší

ukázali sa aj chlapci

Ľuľaj ze Ježiško...

Celebroval vdp Jozef Golvoň a koncelebroval náš rodák ICLic. Dušan Škrabek

Chvíľu po sv. omši

To sa už muzika a spevokol chystali zaspievať na fare.

A bolo veselo aj na fare

ledva sme sa tam všetci pomestili

Spievali starší

i tí mladší

a samozrejme aj náš pán farár so svojim hosťom a naším rodákom Dušanom
Vygenerované programom Zoner Photo Studio 9
(c) 2007 Miroslav Jurči