Odpustová slávnosť 17. 8. 2008
 |  1  |   

V nedeľu 17. 8. 2007 si občania obce v rámci odpustovej slávnosti pripomenuli ďalšie okrúhle výročie - 200. rokov od dokončenia nášho kostola Nanebovzatia Panny Márie. Veriaci prišli do kostola tradične v goralských krojoch. Ako to už pri podobných príležitostiach u nás býva, sprievod deti, mládeže, miništrantov i duchovných otcov priviedli do kostola naši muzikanti. Okrem detského folklórneho súboru a detského spevokolu sa do spevov zapojil aj mládežnícky spevokol a goralská muzika.
Po svätej omši sa všetci stretli pred farou, kde ti najmenší predviedli svoj tanečný i spevácky program. Do spoločných spevov sa samozrejme zapojili všetci prítomní, ktorí pozorovali tanečné a spevácke výkony našich najmenších.


Vygenerované programom Zoner Photo Studio 9
(c) 2008 Miroslav Jurči