Stretnutie s dôchodcami

V nedeľu 19. 11. 2006 sa v kultúrnej miestnosti nad ZŠ s MŠ opäť konalo stretnutie s našimi staršími občanmi - so starými otcami a starými mamami. A ako vždy, aj teraz sa o kultúrny program postarali žiaci našej materskej školy, žiaci I. stupňa i členovia Detského folklórneho súboru. Po kultúrnom programe nasledovalo krátke posedenie počas ktorého sa k prítomným prihovorila za celé zastupiteľstvo obecného úradu pani starostka.

späť
.Po tých najmenších nastúpili chlapci..., 19.11.2006
Po tých najmenších nastúpili chlapci...
Za nimi dievčatá - speváčky..., 19.11.2006
Za nimi dievčatá - speváčky...
Tie najmenšie bolo treba z javiska odniesť:-) 19.11.2006
Tie najmenšie bolo treba z javiska odniesť:-)
Ešte spoločná poklona ..., 19.11.2006 Starým rodičom sa to veľmi páčilo..., 19.11.2006
Ešte spoločná poklona ... Starým rodičom sa to veľmi páčilo...

späť

Stránka bola aktualizovaná: 21.11.2006
 © November  2005  Miroslav Jurči