Stavba novej sály kultúrneho domu 

V tomto roku sa obecný úrad rozhodol dokončiť podkrovie Základnej školy a v týchto priestoroch dokončiť spoločenskú miestnosť, ktorá by nahradila už starú, takmer nepožívateľnú sálu kultúrneho domu. Ako to na stavbe vyzeralo, ako vyzerala pred dokončením a pár záberov z prvej akcie ešte pred oficiálnym otvorením - zo stretnutia s dôchodcami máte možnosť vidieť na nasledujúcich obrázkoch. Treba podotknúť, že na dokončovacích prácach sa vo veľkej miere podieľali práve občania našej obce, ale aj žiaci našej ZŠ.

späť
.
Leto 2002 Pomáhali žiaci i mládež, november 2002 Dva dni pred akciou, november 2002 Pomáhali aj žiačky našej ZŠ, november 2002
Betonárske práce - leto 2002 V piatok to ešte vyzeralo takto robili sa predposledné nutné úpravy ... čistilo sa, umývalo... 

Pani starostka je spokojná, november 2002

A možeme privítať prvých hostí, 1 december 2002

Naši dôchodcovia, 1. december 2002

Kde je ten môj vnuk? 1. december 2002

Pani starostka ešte stále čosi zabezpečovala.

Ale v nedeľu 1. 12.2002 sa už mohla prihovoriť prvým hosťom - našim dôchodcom. Tí boli samozrejme zvedaví nielen na to čo im povie... ... ale aj na program svojich vnukov a vnučiek.
Zahrajme sa na babku a dedka, 1. december 2002 Aj my ukážeme čo vieme, december 2002 My sme zase nacvičili nový program, december 2002 Kto vystúpi ako ďalší? december 2002
A tak nechýbali škôlkari... ... prvý stupeň ZŠ... i detský folklórny súbor Goral. Zvedaví boli všetci.
Tak, toto sme kedysi používali, december 2002 O rok tu bude stáť isto niečo krajšie, december 2002 Práca ide od ruky, december 2002 Veď na tom pracujú mladí i tí skôr narodení, december 2002

 Tieto modely zase postavili naši starí dedovia.

No a ešte jeden záber na starú autobusovú zastávku...

ktorá sa určite tiež premení na takú, s ktorou sa tiež budeme môcť pochváliť.

Prace sa začali, no budeme musieť asi počkať do jari:-)

späť

Stránka bola aktualizovaná: 04.12.2005
Copyright © december 2002  Miroslav Jurči