Rekonštrukcia materskej školy 
júl - august 2006

Nevyhovujúce priestory a vysoké nároky na vykurovanie boli hlavným dôvodom, prečo sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo zrekonštruovať priestory materskej školy. Rekonštrukcia bola naplánovaná na júl a august - obdobie prázdnin, kedy aj naši škôlkari majú "voľno". Počasie celkom prialo a tak 4. septembra 2006 mohli naši najmenší nastúpiť do nových, zrekonštruovaných priestorov.
Celkový objem úžitkových priestorov sa zväčšil z 238m3 na 430 m3 a  preinvestovalo sa viac ako 1,5 mil. korún.
Škôlka pred rekonštrukciou, 23. 6. 2006 Nevyhovujúce priestory, 23. 6. 2006 Materská škola počas rekonštrukcie, 12. 7. 2006 Materská škola po rekonštrukcii, 4. 9. 2006
Škôlka pred rekonštrukciou
23. 6. 2006
Nevyhovujúce priestory
23. 6. 2006
Materská škola počas rekonštrukcie, 12. 7. 2006 Materská škola po rekonštrukcii
4. 9. 2006
V nových priestoroch, 4. 9. 2006 Deti tu budú mať oveľa viac priestoru na hranie, 4. 9. 2006 Slávnostné otvorenie vedením ZŠsMŠ, starostkou obce, p. farárom a predstaviteľkou školského úradu, 4. 9. 2006 Malí škôlkari v nových priestoroch, 11. 9. 2006
V nových priestoroch
4. 9. 2006
Deti tu budú mať oveľa viac priestoru na hranie
4. 9. 2006
Slávnostné otvorenie vedením ZŠsMŠ, starostkou obce, p. farárom a predstaviteľkou školského úradu
4. 9. 2006
Malí škôlkari v nových priestoroch
11. 9. 2006

späť

Stránka bola aktualizovaná: 05. októbra 2006
© september 2006  Miroslav Jurči