Prvé sv. prijímanie 25. 5. 2008
 |  1  |   
V nedeľu dňa 25. 5. 2008 sa v našej obci konalo prvé sväté prijímanie. Prvoprijímajúce deti na čele s goralskou muzikou priviedol do kostola náš pán farár Jozef Golvoň. Pri spevoch deťom pomáhal aj spevokol DFS Goral.

Posledné pokyny

Už sa teším

Goralská muzika na čele sprievodu

Spolu s pánom farárom

Rodičia prvoprijímacích

Detský spevokol

Dievčatá

Chlapci

Košieľka

Poďakovanie p. farárovi

Poďakovanie rodičov

Prvoprijímajúce deti
s pánom faárom
a pani učiteľkami
Vygenerované programom Zoner Photo Studio 9
(c) 2008 Miroslav Jurči