Prvé sv. prijímanie, 31. 5. 2009
 |  1  |   
Nedeľa 31. 5. 2009 patrila v našej obci prvoprijímajúcim deťom. O tom, že všetky deti sa naň tešili a poctivo pripravovali hádam ani netreba písať. No a akáže by to bola slávnosť v našej obci, keby pri tom nebola goralská muzika. A navyše, keď muzikanti mohli odprevadiť svoje deti, súrodencov, deti známych? A tak čelo sprievodu, ktoré smerovalo v tento deň do kostola opäť patrilo muzike. Nasledovali miništranti, pán farár a za ním mamičky a otcovia so svojimi ratolesťami.


Už sa nemôžem dočkať

Goralská muzika

za nimi miništranti

pán farár

a sprievod

Spolu s rodičmi

Chlapci

Sviečka

Košieľka

 Plní očakávania

Pre istotu ešte raz


Naši kamaráti

Dievčatá

Prišli všetci

Obetné dary

Tu sme všetci
Vygenerované 31. mája 2009 programom Zoner Photo Studio 9
Miroslav Jurči (c) 2009