Rozlúčka s kaplánom 
25. 6. 2006

V nedeľu dňa 25. mája 2006 sa naši občania počas svätej omše poďakovali vdp kaplánovi Mgr. Jánovi Budzákovi za jeho pôsobenie u nás.
Mgr. Ján Budzák
, pôvodom z Liptovského Mikuláša, pôsobil ako kaplán v našej farnosti (obciach Hladovka a Suchá Hora) od 1. 7. 2005 a svoju pastoračnú činnosť vo farnosti ukončil 30. 6. 2006. A ako najlepšie by sa vedeli naši občania poďakovať ak nie v tradičných goralských krojoch a s goralskou muzikou, ktorá hrala nielen počas sv. omše, ale ešte dlho aj po sv. omši pred farou. Za všetkých občanov sa s vdp kaplánom rozlúčila pani starostka, mládež i miništranti. Dúfame, že na našu farnosť bude v dobrom ešte dlho spomínať a vždy sa medzi nás rád vráti.

Vdp. Mgr. Ján Budzák, Hladovka 25.6.2006 Za celú obec sa poďakovala a rozlúčila p. starostka Rozlúčila a poďakovala sa aj mládež
Rozlúčili a poďakovali sa za deti i svojich kolegov aj miništranti Zahrala goralská muzika a spievala mládež i tí starší Ešte spoločné foto pred farou, Hladovka 25.6.2006

späť

Stránka bola aktualizovaná: 10. júla 2006
Copyright © 25. jún 2006  Miroslav Jurči