Spoločne zveľaďujeme krajinu v EUT
 |  1  |   

Obec Hladovka po úspešnom zrealizovaní projektu Ľudia pre stromy z nadácie Ekopolis pokračovala v hľadaní ďalšieho zveľadenia zelenej oázy v strede obce. Podarilo sa to zapojením do projektu pod názvom "Spoločne zveľaďujeme krajinu EUT", a na základe rozhodnutia Komisie životného prostredia združenia Región Tatry bola naša požiadavka schválená.

Na úpravu zelene a prvkov drobnej architektúry centier miest a obcí Združenia Tatry získala naša obec finančné prostriedky vo výške 1140 € určené na realizáciu aktivít zameraných na estetizáciu miest a obcí v rámci projektu. Z týchto finančných prostriedkov boli zakúpené kvetináče a lavičky, ktoré skrášlili prostredie kadiaľ dennodenne prejde najviac obyvateľov obce od žiakov materskej školy, základnej školy, návštevníkov obecného úradu, kostola, cintorína, ktoré zároveň slúži ako spojnica dvoch najobývanejších častí obce. Vhodne sa doplnili priestory na oddych všetkých vekových kategórií obyvateľov a návštevníkov obce.

Všetky aktivity v rámci tohto projektu boli financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, prostredníctvom finančného príspevku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.
 


Pred realizáciou projektu

Po realizácií projektu

Po realizácií projektu
Vygenerované 8. septembra 2009 programom Zoner Photo Studio 9
Miroslav Jurči (c) 2009