Niekoľko informácii o kostole Nanebovzatia Panny Márie v Hladovke

späť

Časť diplomovej práce "Dejiny farnosti Hladovka", ktorú spracovala Helena Harmatová v rámci štúdia na UK - bohoslovecká fakulta Bratislava, marec 2002

Socha sv. Floriána, Marec 2002

Nová fara, Marec 2002

Iný pohľad na novú faru

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Január 2002

Socha sv. Floriána, miesto, kde stál starý drevený kostolík, ktorý sa rozobral a predal v roku 1808 do Liptovských Hút V roku 1987 bola zbúraná stará fara a na jej mieste postavená nová budova fary Projekt novej fary zhotovil rodák z Hladovky Ing. arch. Ján Šprlák Kostol Nanebovzatia Panny Márie bol stavaný v rokoch 1800-1806 a dokončený v roku 1808 
Nový oltár, Január 2002Nový oltár, Marec 2002 Detail ľavej časti hlavného oltára, Marec 2002Stredná časť hlavného oltára, Marec 2002Pravá časť hlavného oltára, Marec 2002 Nový bohostánok, Marec 2002Nová krstitelnica, Marec 2002 Pohľad na organ, Marec 2002
Nový oltár z roku 1892, ktorý v roku 1906 zväčšili Balážiovci - miestni rezbári zo Suchej Hory  Pohľady na hlavný oltár Roku 1952 boli obložené steny kostola prekrásnym spišským travertínom a na mieste bočných oltárov bol v roku 1982 nainštalovaný nový bohostánok a krstiteľnica Pohľad na chór a organ
Fresky namaľoval jozef Hanula v roku 1941, Marec 2002 Fresky namaľoval jozef Hanula v roku 1941, Marec 2002 Fresky namaľoval jozef Hanula v roku 1941, Marec 2002 Fresky namaľoval jozef Hanula v roku 1941, Marec 2002
Fresky na klenbe kostola zhotovil Jozef Hanula v roku 1941 Fresky na klenbe kostola zhotovil Jozef Hanula v roku 1941 Fresky na klenbe kostola zhotovil Jozef Hanula v roku 1941 Fresky na klenbe kostola zhotovil Jozef Hanula v roku 1941
Bočný oltár, vitráž a Boží hrob, Marec 2002 Pôvodný bočný oltárPôvodný bočný oltár Hlavný oltár so šrámkami
V roku 1990 nad bočným oltárom Sedembolestnej bola nainštalovaná vitráž, ktorej autorom je akad. maliar Vincent Hložník s témou najsvätejšej Trojice. Pod  týmto oltárom sa nachádza Boží hrob zo začiatku 19.storočia. Pôvodné staré bočné oltáre. Dnes stoji na ich mieste bohostánok a krstitelnica V roku 1966 podľa koncilového uznesenia boli z kostola odstránené šrámky. Starý oltár ponechali ako pamiatku na starodávne časy a ako malebné úzadie. Bol postavený nový obetný stôl, pri ktorom kňaz slúži sv. omšu tvárou k ľudu.
späť

Stránka bola aktualizovaná: 04 XI 2005
Informácie k fotografiám boli čerpané z diplomovej práce Heleny Harmatovej.
Copyright © marec 2002  Miroslav Jurči