Odpustová slávnosť 
12. 8. 2001

Začiatok odpustovej slávnosti, August 2001 Časť spevokolu, August 2001 Sväté prijímanie, August 2001
Odpustovú slávnosť celebroval pomocný biskup Mons. Andrej Imrich Začiatok svätej omše  Sväté prijímanie rozdával aj pomocný biskup Mons. Andrej Imrich

Skoro celý spevokol, August 2001

Blahoželanie vdp. Golvoňovi, August 2001

Najmladšia goralská muzika, August 2001

Opäť nechýbal ani náš mládežnícky spevokol

K šesťdesiatke vdp. Golvoňovi zablahoželali aj tí najmenší

A zahrala najmladšia goralská muzika

späť

Stránka bola aktualizovaná: 04.12.2005
Copyright © september 2001  Miroslav Jurči