Birmovka 
14. 4. 2002

Po pravici vdp. J. Golvoň, po ľavici dekan M. Tondra a vdp S. Kavoň plní očakávania... vyobliekané boli aj birmovné mamy...
Sviatosť birmovania udeľoval biskup
mons. ThDr. František Tondra
Pri takýchto príležitostiach sa všetci vyobliekajú do prekrásnych krojov Aj tým, že si všetci oblečú to najkrajšie čo majú, chcú prítomní osláviť túto vzácnu chvíľu

kostol plný birmovancov

časť spevokolu

Vysluhovanie sviatosti birmovania

Spevokol dievčat "opäť v akcii"

späť

Stránka bola aktualizovaná: 04 XI 2005
Copyright © apríl 2002  Miroslav Jurči