Polnočná sv. omša 2006
 |    |  späť

Vianoce 2006
Polnočná svätá omša 24. 12. 2006 a 26. 12. 2005
späť na Aktuality        späť na Zaujímavosti

Aj tento rok sa polnočná sv. omša v našej obci začala o niečo skôr. Za sprievodu goralskej muziky prišli do kostola tí najmenší spolu so spevákmi a predviedli niečo  z tradícií goralských Vianoc. Potom sa rozozvučal organ a začala sa svätá omša. Svätú omšu celebroval náš rodák ICLic. Dušan Škrabek, vicerektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí a koncelebroval PaedDr. Jozef Golvoň, farár v Hladovke. Počas celej omše sa striedali tóny organu a goralskej muziky a do spevu sa zapájali všetci prítomní. Po sv. omši sa ako každý rok stretli všetci najskôr pred farskou budovou, kde zneli ďalšie a ďalšie vianočné i goralské piesne. Potom sa celá skupina vybrala "po spievaní". Začali na fare a pokračovali spevom a muzikou po celej obci.


Pred sv. omšou

Už tradične sa na polnočnej sv. omši spievajú a hrajú aj goralské piesne

Spievali a hrali aj tí najmenší

Sv. omšu celebroval
ICLic. Dušan Škrabek, koncelebroval PaedDr. Jozef Golvoň, farár v Hladovke

Aj toho roku hrala na omši rozšírená zostava goralskej muziky

Aj keď už bolo po polnoci, vydržali aj tí najmenší

Na tento moment sme sa tešili už dávno

Ešteže sú sviatky, pretože veľa príležitostí na spoločné hranie už nie je

A takto to vyzeralo po pol štvrtej ráno

Spievalo a hralo sa do samého rána. Mne sa podarilo urobiť foto ráno o 3.40 hod.
Vygenerované 27. decembra 2006 programom Zoner Photo Studio 8
(c) 2006 Miroslav Jurči