Poďakovanie za úrodu, 4. 10. 2009
 |  1  |   
V nedeľu 4. 10. 2009  bola sv. omša obetovaná ako poďakovanie za úrodu. Aj tento rok niesli obetné dary a do liturgických spevov sa zapájali naše deti - členovia DFS Goral a detského spevokolu. Po hudobnej stránke ich aj dnes sprevádzala goralská muzika. Niekoľko fotografií zo sv. omše hovorí za všetko.

Vygenerované 4. októbra 2009 programom Zoner Photo Studio 9
Miroslav Jurči (c) 2009