Polnočná sv. omša, 24. 12. 2008
 |  1  |   

Aj toho roku sa zhruba 15 minút pred polnočnou sv. omšou rozozvučala kostolom goralská hudba a do kostola prišiel detský spevokol, ktorý sa prítomným predstavil svojim krátkym scénickým programom zostaveným z piesni, tancov a hovoreného slova. Potom sa, presne o polnoci, začala polnočná sv. omša, ktorú celebroval náš pán farár PaedDr. Jozef Golvoň. Koncelebroval náš rodák ICLic. Dušan Škrabek, vicerektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí. Počas celej omše sa striedali tóny organu a goralskej muziky a do spevu sa zapájali všetci prítomní. Po sv. omši sa ako každý rok stretli všetci najskôr pred farskou budovou, potom sa celá skupina vybrala "po spievaní" a ako vždy začali na fare.

Na Božie narodenie sa v kostole do liturgických spevov okrem veriacich zapájala aj mládežnícka spevácka skupina a zážitok bol tiež vynikajúci.


Úvod patril tým najmladším.

Ľ. Harmata, a bratia Greštiakovci.

Mladí pastieri.

Aj my vám zaspievame.

Čo to za spevy...?

Zatancujme Ježiškovi:

O chvíľu pokračujeme...

Zaspievame spolu.

Goralská muzika.

Naša chvíľa ešte len príde.

Vdp. Jozef Golvoň a ICLic. Dušan Škrabek.

Počas kázne.

Počas kázne.

Vdp. Jozef Golvoň a ICLic. Dušan Škrabek.

Časť goralskej muziky.

Pred farou.

Pred farou.

Na fare.

Mládežnícka spevácka skupina.
Vygenerované programom Zoner Photo Studio 9
(c) 2008 Miroslav Jurči