Rekonštrukcia bytovky, august 2007
 |  1  |   

     Bytovka, ktorá donedávna slúžila výlučne ako byty pre učiteľov, sa v tomto roku dočkala rekonštrukcie. Bola nutná oprava strechy, zvýšil sa záujem o byty a tak sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo riešiť tieto problémy nadstavbou a novou strechou. Okrem toho boli vymenené všetky okná, vchodové dvere, zateplené vonkajšie obvodové múry bytovky, urobená nová omietka a momentálne sa pracuje na dokončení dvoch bytov. Ešte je treba toho urobiť veľa, ale veríme, že nájomníci budú so zmenami, ktoré sa na bytovke už urobili a ešte urobia určite spokojní.

Vygenerované programom Zoner Photo Studio 9
(c) 2007 Miroslav Jurči