Aký bol rok 2004 

roku 2004 sa opäť v našej obci všeličo zmenilo. Medzi tie väčšie akcie patrila výstavba chodníka, ktorý spája školu, kostol, škôlku so stredom obce. Ďalšou akciou bola prestavba sakristie a starého kultúrneho domu. Sakristia bola posvätená 15. 8. 2004 práve v deň, keď sa v Hladovke slávi odpust. Hoci sa na prestavbe starého kultúrneho domu preinvestovalo viac ako mil. korún, ešte bude treba čo-to dokončiť a snáď v budúcom roku nájde v týchto nových priestoroch miesto aj obecný úrad. samozrejme aj tento rok nebola núdza v našej obci o rôzne spoločenské stretnutia - deň matiek, stretnutie s dôchodcami, stolnotenisový turnaj, športový deň,.... a mnoho ďalších.

späť
.
Hladovka v lete 2004 Naše staré mamy, 24. 2. 2004 V zápale boja, február 2004
Na prvý pohľad sa Hladovka vôbec nezmenila. Páračky - dobrá príležitosť na spoločné stretnutie 24. 2. 2004 Po roku sa opäť v telocvični ZŠsMŠ konal stolnotenisový turnaj "O pohár starostky obce"

Stará sakristia pred prestavbou, 2004
Sakristia pred prestavbou.
Nová sakristia, august 2004

 Sakristia pred prestavbou, 2004
Sakristia pred prestavbou.
Nová sakristia, august 2004

Starý kultúrny dom pred prestavbou, 2004
Kultúrny dom pred prestavbou.
Kultúrny dom po prestavbe, 2004

Sakristia po prestavbe.

Sakristia po prestavbe. Dnes je tu obecný úrad.
Deň dôchodcov, 21. 11. 2004 Deň dôchodcov, 21. 11. 2004 Mikuláš, 5. 12. 2004
Opäť po roku ... ...stretnutie s dôchodcami, 21. 11. 2004 Aj tento rok chodil v Hladovke Mikuláš, 5. 12. 2004

späť

Stránka bola aktualizovaná: 04.11.2005
 © december 2004  Miroslav Jurči