foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Foto-video

Všetky fotografie a videozáznamy týkajúce sa obce Hladovka nájdete na nasledovných odkazoch.

 

Fotogaléria

Kto je prítomný?

Práve tu je 359 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 

ROK 2024  

- Oznámenie o začatí konania o umiestnení líniovej stavby Inžinierske siete pre IBV, Čimhová – lokalita 1A Farma a 1B Priečky za Lieskom verejnou vyhláškou a o nariadení ústneho pojednávania (11. 6. 2024, súbor pdf)    Vyvesenie oznámenia 1131 (11. 6. 2024, súbor pdf)   

- Oznámenie o strategickom dokumente "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj" (pdf súbor 199,6 kB)   

Zápisnica z verejného hovoru zhromaždenia obyvateľov obce zo dňa 25.02.2024  (pdf súbor, 17,3 MB)    

- Rozhodnutie č. OU-NO-PLO1-2024-001205-032 o ustanovení znalca na PÚ v k.ú Hladovka (15. 2. 2024)   

- Stavebné povolenie na multifunkcne ihrisko 33 x 18 m - Obec Čimhová (23. 1. 2024)   

 

ROK 2023  

 - Rozhodnutie o zmene obvodu projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Hladovka (9. 1. 2024)   

- Dočasná úradná tabuľa (9. 1. 2024) 

- Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby spojené s jej kolaudáciou (8. 12. 2023)   

- Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Dom smútku Obec Brezovica (7. 11. 2023)  

- Splnenie informačnej povinnosti - voľby do NR SR 2023 – GDPR (28. 9. 2023)   

- Oznámenie Obecného úradu Čimhová (19. 4. 2023)   

- Dočasná úradná tabuľa pozemkových úprav - zvesenie (3. 4. 2023)  

Mapa navrhovaných pozemkových úprav v KÚ Hladovka (15. 3. 2023)   

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Hladovka (15. 3. 2023)   

Dočasná úradná tabuľa pozemkových úprav (15. 3. 2023)    

 

ROK 2022

Voľba hlavného kontrolóra obce Hladovka - Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka, vyhlasuje na základe uznesenia č. 24/2022 - OZ Obecného zastupiteľstva obce Hladovka, voľbu hlavného kontrolóra obce Hladovka na deň 27. 01. 2023     (16. 12. 2022)  
        Príloha: predpoklady a podmienky      

Všeobecné záväzne nariadenie obce Hladovka č. 2/2022 o Záväznej časti ÚPN obce Hladovka (6.10. 2022)    
        Príloha č. 1 k návrhu VZN č. 2/2022 k Záväznej časti ÚPN obce Hladovka (6.10. 2022)   
        Príloha č. 2 - Schéma záväzných časti (6.10. 2022)  

 

ROK 2021

4. Oznámenie o strategickom dokumente,, Nízkouhlíková stratégia ŽSK na roky 2020-2030 - Do Oznámenia o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030“ je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Hladovke, v pracovných dňoch od 7.30 h do 15.30 h. Vyvesené: 03. 11. 2021  - Príloha: Oznámenie o strategickom dokumente z OÚ Žilina

3. Stavebné povolenie - verejná vyhláška

2. Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán regiónu Žilinského kraja"

1. Oznámenie o začatí stavebného konania (E. Miklušek, Hladovka)

Rok 2020

2. Žiadosť starostov obci Oravy o bezodkladné dokončenie verejného obstarávania - komplexné pozemkové úpravy a odpoveď Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ku komplexným pozemkovým úpravám v Hladovke

1. Žiadosť Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline o spoluprácu pri eliminovaní dopravných nehôd s účasťou chodcov.

 

Rok 2015 - 2019

22. Uznesenie vlády SR č. 593/2019 zo dňa 4.12.2019 ku Komplexným pozemkovým úpravám na rok 2020 - Obec Hladovka

21 Grafické znázornenie navrhovaného obvodu pozemkových úprav v k.ú. Hladovka - príloha č. 4 (18. 6. 2019)

20 Grafické znázornenie navrhovaného obvodu pozemkových úprav v k.ú. Hladovka - príloha č. 5 (18. 6. 2019)

19 Prípravné konanie komplexných pozemkových úprav v k.ú. Hladovka - elaborát (18. 6. 2019)

18 Cenník pozemkových úprav v k.ú. Hladovka (18. 6. 2019)

17 Cenník pozemkových úprav - etapy v k.ú. Hladovka (18. 6. 2019)

16 Zrušenie súťaže PPÚ

15 Informácie o stave pozemkových úprav - komasácií - v obci hladovka

14. Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016-2020

13. Oznámenie o začatí územného konania vo veci rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby"Optický prepoj a optická sieť FTTH sieť Vitanová - Hladovka - Suchá Hora.

12. Príloha 1. Návratka k daňovému priznaniu na rok 2016 - daň zo stavieb (formát docx - 20,2 kB)(formát pdf - 155 kB)

11. Príloha 2. Návratka k daňovému priznaniu na rok 2016 - daň z pozemkov (formát docx - 20,9 kB)(formát pdf - 157,6 kB)

10. Program hosp. a soc. rozvoja ŽSK na roky 2014 - 2020

9. Potvrdenie správnosti údajov Programu hosp. a soc. rozvoja ŽSK na roky 2014 - 20120

8. List - Záverečné stanovisko k Programu hosp. a soc. rozvoja ŽSK na roky 2014 - 20120

7. Rozpočet projektu pozemkových úprav v k.ú. Hladovka, 28. 8. 2015

6. Zápis z vyhodnotenia prieskumu záujmu zo dňa 14. 5. 2015 týkajúceho sa pozemkových úprav v k.ú. Hladovka

5. Zápisnica z Pozemkového lesného odboru v Námestove z rokovania o upresnení parciel vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav v k.ú. Hladovka, 11. 5. 2015

4. Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja" 6. 5. 2015

3. Zápis z prerokovania a stanovenia špecifických podmienok k projektu pozemkových úprav v k.u. Hladovka, konaného 10. 4. 2015 na Okresnom úrade v Tvrdošíne, katastrálny odbor.

2. Zápisnica z prvého pracovného rokovania prípravného výboru projektu pozemkových úprav v k.ú. Hladovka, konaného 2. 4. 2015

1. Verejná vyhláška o zahájení konania pozemkových úprav v obci Hladovka, zverejnené 10. 2. 2015
- Oznámenie o zahájení konania o pozemkových úpravách - príloha 1,
- Pozemkové úpravy - poučenie - príloha 2,
- Zistenie záujmu vlastníkov - príloha 3

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2024): 1 082

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

  Mobilná aplikácia Moja obec  

iCagenda - Calendar


Copyright © 2024 Obec Hladovka Rights Reserved.