foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Foto-video

Všetky fotografie a videozáznamy týkajúce sa obce Hladovka nájdete na nasledovných odkazoch.

 

Fotogaléria

Kto je prítomný?

Práve tu je 101 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nový Územný plán obce Hladovka

 

13. Čistopis Územného plánu (ÚPN) obce Hladovka (8. 12. 2022, *.pdf)
Prílohy:
- Schéma záväzných častí ÚPN - obce Hladovka (8. 12. 2022, *.pdf)  
- Tabulky ÚPN obce Hladovka (8. 12. 2022, *.pdf)  
Tabuľky - ÚPN obce Hladovka - čistopis - vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov... (8. 12. 2022, *.pdf)  
- Výkresy návrh ÚPN obce Hladovka - výkres č. 1, výkres č. 2, výkres č. 3, výkres č. 4, výkres č. 5, výkres č. 6  (8. 12. 2022, *.pdf)  

12. Územný plán regiónu Žilinského kraja (24. 11. 2022)  

11. Všeobecné záväzne nariadenie obce Hladovka č. 2/2022 o Záväznej časti ÚPN obce Hladovka (6.10. 2022)    
        Príloha č. 1 k návrhu VZN č. 2/2022 k Záväznej časti ÚPN obce Hladovka (6.10. 2022)   
        Príloha č. 2 - Schéma záväzných časti (6.10. 2022)   

10. Zápisnica z opätovného prerokovania stanovísk a pripomienok k návrhu ÚPN obce Hladovka (14. 9. 2022)  
      Sprievodný list   
      Prezenčná listina  

9. Územný plán obce Hladovka - Správa o hodnotení strategického dokumentu - oznámenie o verejnom prerokovaní, žiadosť o stanovisko k návrhu   

8. Návrh Územného plánu (ÚPN) obce Hladovka (14. 7. 2022, *.pdf)   
Prílohy:
- Oznámenie o začiatku prerokovania návrhu ÚPN obce Hladovka   
- Návrh ÚPN obce Hladovka   
- Text návrh ÚPN obce Hladovka - dokument 1., dokument 2., dokument 3
- Výkresy návrh ÚPN obce Hladovka - výkres č. 1, výkres č. 2, výkres č. 3, výkres č. 4, výkres č. 5, výkres č. 6     

7. Zverejnenie "Zadania pre Územný plán obce Hladovka, na základe stanoviska podľa §20, ods. 5 stavebného zákona č. OU-ZA-OVBP1-2022/009271-004, zo dňa 17.01.2022 k Zadaniu pre Územný plán obce Hladovka a k postupu obstarávania návrhu Zadania pre Územný plán obce Hladovka, ktorú vypracoval Ing. arch. Dávid Goč, osoba spôsobilá obstarávať ÚPP a ÚPD, preukaz č. 395
Príloha č. 1 - Čistopis Zadania pre ÚPN obce Hladovka (17. 1. 2022, *.pdf)    
Príloha č. 2 - Stanovisko v zmysle § 20 ods. 5 a ods.6 zákona č. 50/1976 ZB Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania k obsahu návrhu Zadania ÚPN obce Hladovka (17. 1. 2022, *.pdf)    

Pripravuje sa nový Územný plán obce Hladovka. V prípade, že máte nejaké návrhy, pripomienky, žiadosti... odošlite ich v písomnej forme na adresu Obecného úradu v Hladovke do 30 dni od zverejnenia vyhlášky.

6. Problémový výkres - č. 4 (25. 10. 2021, 12MB, *.pdf)

5. Územno plánovacia dokumentácia - zadanie pre  Územný plán obce Hladovka (25. 10. 2021, *.pdf)

4. Zadanie pre Územný plan Obce Hladovka - oznámenie o začiatku prerokovávania žiadosti a stanovisko k návrhu zadania (25. 10. 2021, pdf) rozdelovník (25. 10. 2021, pdf)

3. Oznámenie o strategickom dokumente (11. 5. 2021, pdf)

2. Územný plán obce Hladovka - oznámenie o strategickom dokumente (11. 5. 2021, pdf)

1. Verejná vyhláška - oznámenie o začatí obstarávania územného plánu Obce Hladovka (26. 4. 2021, súbor pdf, 254,7 kB)

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2024): 1 082

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

  Mobilná aplikácia Moja obec  

iCagenda - Calendar


Copyright © 2024 Obec Hladovka Rights Reserved.