foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Foto-video

Všetky fotografie a videozáznamy týkajúce sa obce Hladovka nájdete na nasledovných odkazoch.

 

Fotogaléria

Kto je prítomný?

Práve tu je 88 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 

22. Zápisnica z prerokovania návrhu mapy hodnoty v obvode PPÚ v k.ú. Hladovka (zverejnené 31. 5. 2024)  
      - Príloha č. 1 - Prezenčná listina z 28. 5. 2024

 

21. Zápisnica z verejného hovoru zhromaždenia obyvateľov obce zo dňa 25.02.2024  (pdf súbor, 17,3 MB)    
      - Príloha č. 1 - prezenčné listiny

 

20. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva ZÚPÚ v k.ú. Hladovka zo dňa 14.02.2024
      - Príloha č. 1 - Návrh projektových blokoch a projektových celkoch PÚ    

      - Príloha č. 2 - Prezenčná listina       

 

19.  Rozhodnutie č. OU-NO-PLO1-2024-001205-032 o ustanovení znalca na PÚ v k.ú Hladovka (15. 2. 2024)   

18. Rozhodnutie o zmene obvodu projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Hladovka (9. 1. 2024)   

17Dočasná úradná tabuľa (9. 1. 2024) 

16. Zápisnica komisie  na zisťovanie priebehu hraníc obvodu PÚ a zisťovanie zmien druhov pozemkov v obvode PÚ v k.ú. Hladovka zo dňa 18.09.2023  (25.09.2023)   
      Prílohy: Bilancia druhov pozemkov
      Bilancie Hladovka

      - Súpis nesúladov druhov pozemkov  
      - Výsledná sumarizácia výmerov pozemkov doterajšieho stavu a komisionálne zisteného stavu   
      Bilancie Suchá Hora 

      - Súpis nesúladov druhov pozemkov  
      - Výsledná sumarizácia výmerov pozemkov doterajšieho stavu a komisionálne zisteného stavu    
      Bilancie Vitanová 

      - Súpis nesúladov druhov pozemkov  

      - Výsledná sumarizácia výmerov pozemkov doterajšieho stavu a komisionálne zisteného stavu   
     Prezenčná listina  

 

15. Zápisnica zo spoločného zasadnutia predstavenstva ZÚPÚ v k.ú. Hladovka a OZ obce Hladovka zo dňa 1.9.2023  (5.09.2023)   

      - Príloha č. 1 - prezenčná listina predstavenstva ZÚPÚ v k.ú. Hladovka    

      - Príloha č. 1 - prezenčná listina OZ obce Hladovka    

 

14. Zápisnica komisie na zisťovanie priebehu hraníc obvodu PÚ a zisťovanie zmien druhov pozemkov v obvode PÚ v k.ú. Hladovka zo dňa 4.8.2023 (17.08.2023)    

      - Prezenčná listina   

      - Situácia pozemkov LP a PP  
      - Mapa s vyznačením trvalo stabilizačných bodov hranice obvodu PPÚ    

 

13. Zriadenie komisie na zisťovanie priebehu hraníc obvodu PÚ - Okresný úrad Námestovo, pozemkový úrad (12.06.2023)      

 

12. Pridelenie IČO: 55516041 - Združenie účastníkov PÚ v k.ú. Hladovka (12.06.2023)    

 

11. Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva  Združenia  účastníkov PÚ v k.ú. Hladovka zo dňa 28.05.2023 (1. 6. 2023)  fotogaléria (k bodom 6. - 11.)

 

10. Zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov PÚ v k.ú. Hladovka zo dňa 28.05.2023 (1. 6. 2023)  

 

9. Uznesenie z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov PÚ v k.ú. Hladovka zo dňa 28.05.2023 (1. 6. 2023)  

 

8. Schválené Predstavenstvo Združenia  účastníkov PÚ v k.ú. Hladovka zo dňa 28.05.2023 (1. 6. 2023)  

 

7. Schválené Stanovy Združenia účastníkov PÚ v k.ú. Hladovka zo dňa 28.05.2023 (1. 6. 2023)  

 

6. Schválený Volebný a hlasovací poriadok ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov PÚ v k.ú. Hladovka zo dňa 8.05.2023 (1. 6. 2023)   

5. Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Hladovka dňa 28.05.2023 o 14:00 hod. (vyvesené dňa 18. 5. 2023)

4. Pozvánka na Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Hladovka (Vyvesené dňa 28. 4. 2023)   

3. Obec Hladovka - Zriadenie komisie (14. 4. 2023)   

2. Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie - žiadosť na zriadenie komisie (6. 4. 2023)    

Dočasná úradná tabuľa pozemkových úprav - zvesenie (3. 4. 2023)  

- Mapa navrhovaných pozemkových úprav v KÚ Hladovka (15. 3. 2023)   

- Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Hladovka (15. 3. 2023)   

- Dočasná úradná tabuľa pozemkových úprav  (15. 3. 2023)    

1. Zmluva o dielo uzavretá medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a SGS Holding, a.s. Banská Bystrica (27. 2. 2023)    

- Príloha č. 1.: Opis predmetu zákazky + 1 FÁZA Úvodné podklady projektu PÚ      

- Príloha č. 1.: 2 FÁZA - Návrh nového usporiadania pozemkov v obvode PÚ   

- Príloha č. 1.: 3 FÁZA - Vykonanie projektu PÚ    

- P - Odpoveď Ministerstvo pôdohospodárstva na žiadosť - 29.6.2020  

- O - Žiadosť obci, Hladovka, Rabča, Podbiel na štátneho tajomníka Fecku - 29.5.2020  

- N - Uznesenie vlády SR ku KPÚ Hladovka zo dňa 4.12.2019   

- M - List Ing. Regeca ku komasácii v obci Hladovka - 3.4.2017 

- L2 - Určenie obvodu mapy KPÚ k.u. Hladovka   

       - L2a - Pripravovaný obvod KPÚ k.ú. Hladovka    

       - L2b - Hranica celého obvodu PPÚ k.ú. Hladovka    

       - L2c - Hranica obvodu PPÚ Džubasovky, Noviny     

       - L2d - Hranica obvodu PPÚ Poppolednisko + pristupová cesta    

       - L2e - Hranica obvodu - vyňatie obvodu PPÚ intravilanu Obce Hladovka    

       - L2f - Hranica obvodu PPÚ napr. Bacova, Pohradske, Bucinka, Mucková, Gablikovka, Vyšné a pod.   

- L1 - Pripomienky Prípravného výboru zo dňa 19.6.2015   

- L - Zápisnica rokovania prípravného výboru - 19.6.2015   

- K - Zápisnica - kontrola parciel urbár - 11.5.2015   

- J1 - Doplnok ku prerokovaniu stanoviska katastrom Tvrdošín - 10.4.2015   

- J - Zápis z prerokovania a stanovisko katastrálneho odboru Tvrdošín - 10.4.2015   

- I1 - Zápis z vyhodnotenia prieskumu záujmu   

- I - Zápisnica + prezenčná listina z prvého zasadnutia prípravného výboru - 2.4.2015   

- H1 - Zriadenie prípravného výboru pre KPÚ - OÚ Námestovo - 30.3.2015   

- H - Určenie prípravného výboru - Obec Hladovka - 23.3.2015   

- G - Žiadosť o poskytnutie údajov k prípravnému konaniu k KPÚ - Katastrálny odbor Tvrdošín 16.3.2015  

- F1 - Menovaci dekrét pre PhDr Marián Brnušák - OÚ Námestovo 25.3.2015   

- F - Určenie prípravného výboru - žiadosť OÚ NO - 19.3.2015   

- E1 - Protokol o odovzdaní verejnej vyhlášky a anketových lístkov - 9.3.2015   

- E - Prezenčná listina z verejného zhromaždenia Obce Hladovka - 1.3.2015

- D - Verejná vyhláška o začatí pozemkových úprav - 5.2.2015  

- C - Pozemkové úpravy, poučenie - 5.2.2015    

- B - Oznámenie o zahájení pozemkových úprav v k.ú. Hladovka  

- A1 - Výpis z uznesenia z OZ - súhlas s komasáciou - 9.2.2015  

- A - Žiadosť o komasáciu - 23.1.2015 - Pozemkový úrad Námestovo  

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2024): 1 082

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

  Mobilná aplikácia Moja obec  

iCagenda - Calendar


Copyright © 2024 Obec Hladovka Rights Reserved.