foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Kto je prítomný?

Práve tu je 218 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Aj obec Hladovka má významných rodákov, na ktorých by sme nikdy nemali zabúdať. Spomeňme aspoň niektorých.

Ing. Martin Šperlágh - bol vedúcim Lesného úradu, lesmajster Oravského panstva od roku 1836 do 1851.

Eduard Šperlágh, synbol vedúcim Lesného úradu v Oravskom Podzámku v rokoch 1856 – 1864.

Imrich Šimaľa, narodil sa okolo roku 1800, študoval v reholi cisterciátov. Po 50 rokoch prišiel na návštevu rodného kraja ako kňaz - ekonóm cisterciátskeho kláštora neďaleko Salzburgu. Kostolu v Hladovke daroval viaceré omšové rúcha a kalich; okrem toho podporoval kostoly v Ústí nad Oravou a v Pekelníku. Chcel obdarovať dedinu vežovými hodinami, no predčasná smrť roku 1878 mu v tom zabránila.

MUDr. PhDr. Šperlágh - podrobné údaje o ňom nie sú známe. Bol univerzitným profesorom v Budapešti v 60-tych a 70-tych rokoch XIX. storočia.

PhDr. Ján Hutlas sa narodil v roku 1884 v Hladovke, v rodine Jozefa Hutlasa a Márie Hutlasovej (rodenej Šimaľa - Drahula) ako jeden z ôsmich detí. Prvú až štvrtú triedu katolíckeho gymnázia navštevoval v Trstenej, pokračoval na Kráľovskom katolíckom gymnáziu v Levoči. Po skončení stredoškolských štúdií pokračoval v štúdiách na univerzite v Budapešti. Počas I. svetovej vojny bojoval ako dôstojník v uhorskej armáde. Po skončení univerzitných štúdií určitý čas pôsobil ako súkromný učiteľ v grófskej rodine v Miškolci, neskôr ako stredoškolský profesor na viacerých miestach v bývalej ČSR, napr. v Dolnom Kubíne, Lučenci, Užhorode a v Košiciach. V roku 1938 bol menovaný za riaditeľa slovenského gymnázia v okupovaných Košiciach. Tam pôsobil až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1945.
Ako štyridsaťročný sa oženil. Manželstvo bolo bezdetné. Zomrel v Košiciach v roku 1965. Pochovaný je na mestskom cintoríne.
Môžeme ho charakterizovať ako inteligentného a noblesného človeka. Dbal o svoj zovňajšok, bol priateľský a veľmi spoločenský. Vyučoval slovenský a maďarský jazyk, aktívne ovládal nemčinu, gréčtinu a latinčinu. Na dovolenkách v Hladovke sa rád stretával so svojimi súrodencami. Vždy bol hrdý na svoj goralský pôvod.

Anton Hutlas, narodil sa 6. 9. 1895 v Hladovke, v rodine Jozefa Hutlasa a Márie Hutlasovej (rodenej Šimaľa - Drahula) ako jeden z ôsmich detí. V rokoch 1907 – 1911 navštevoval 1.- 4. triedu katolíckeho gymnázia v Trstenej, piatu a šiestu triedu absolvoval v Kráľovskom gymnáziu v Levoči. Posledné dva ročníky študoval na Katolíckom gymnáziu v Rožňave, ktoré skončil maturitou.
Ako učiteľ pracoval v Užhorode, Berehove, Lučenci. Počas pôsobenia v meste Berehovo sa oženil s Máriou Jasay. Ich dcéra Editu žije v Bratislave. Z dôvodu častého prekladania stredoškolských učiteľov na nové pôsobiská sa úspešne zúčastnil na konkurze o miesto mestského archivára v Košiciach. Na univerzite v Brne si doplnil vzdelanie v odbore archívnictvo. Od roku 1925 pôsobil ako mestský archivár v Košiciach.
Po rozpade ČSR a vzniku SR anektovali Košice Maďari. V dôsledku nesúhlasu s maďarskou okupáciou južných časti Slovenska bol predčasne penzionovaný. Na základe týchto skutočností v roku 1939 opustil Košice a presťahoval sa do Bratislavy, kde získal miesto vedúceho Štátneho archívu, v ktorom pracoval až do dôchodku. Zomrel v Bratislave v roku 1989 a pochovaný je na cintoríne v Slávičom údolí.
Dovolenky trávil s bratmi v Hladovke. Bol aktívnym turistom a mal priateľský vzťah s p. farárom Laurincom. Celý život bol pyšný na svoj goralský pôvod. V povojnových rokoch pomohol mnohým jednoduchým ľudom z Oravy. Nazývali ho advokátom chudobných.

PhDr. Paulína Hudíková, narodená 7. 2. 1917 v Hladovke. Vyučovala na Vyššej pedagogickej škole v Prešove, pôsobila ako náboženská aktivistka. 31. 7. 1950 bola za nevyjasnených okolnosti zavraždená v katastri obce Vardejov. Viac v samostatnom článku.

Štefan Gallas, bol riaditeľom Tatrabanky v Dolnom Kubíne. Po prevrate v roku 1948 sa nenašla preňho iná práca ako zametanie ulíc.

MUDr. Martin Šprlák, narodený 2. 11. 1926 v Hladovke. Študoval na Gymnáziu v Trstenej, neskôr na Lekárskej fakulte v Bratislave. V roku 1953 bol promovaný a pôsobil ako lekár I. kontaktu a primár obvodných lekárov na južnom Slovensku - v Nemocnici s poliklinikou na Bezručovej ulici v Bratislave a v Prievoze. Zomrel 14. 9. 1994 v Bratislave.

MUDr. Jozef Brnušák, narodený v Hladovke 5. 9. 1931. 1. až 4. ročník gymnázia chodil do Trstenej, potom 6 rokov v Kláštore pod Znievom kde aj zmaturoval. Od roku 1949 študuje veterinárnu medecínu v Košiciach. V roku 1954 bol promovaný. Oženil sa s Júliou Rusákovou. Mali dve dievčatá a dvoch chlapcov. Dievčatá zomreli a jeden z chlapcov vyštudoval lekárstvo, druhý ekonomické inžinierstvo.
Od roku 1957 pracoval ako veterinár v Bardejove a od roku 1966 až do odchodu do Alžírska ako okresný veterinár. Tam pôsobil do roku 1971. Ovládal cudzie jazyky (angličtinu, francúzštinu). Od roku 1972 pracoval ako laborant na pitnú vodu v Mongolsku. V roku 1982 pôsobil na Inštitúte v Kanade. Vrátil sa do Bardejova, kde žil až do roku 1994. Zomrel vo veku 63 rokov.

Ing. arch. Ján Uličný, narodený 26. 11. 1933 v Hladovke, vyštudoval architektúru v Bratislave, pracoval v Stavoprojekte v Košiciach. Bol hlavným projektantom našej farskej budovy a iných významných slovenských mestských stavieb a skokanských mostíkov vo Vysokých Tatrách, viacerých kostolov na východnom Slovensku. Zomrel 27. 1. 1993. Viac podrobnosti na stránkach wikipédie.

Ing. Karol Korček, narodený 25. 5. 1935 v Hladovke. Pracoval v stavebníctve, projektoval cesty a mosty. Žil a pôsobil v Žiline.

 

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2024): 1 082

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

  Mobilná aplikácia Moja obec  

iCagenda - Calendar


Copyright © 2024 Obec Hladovka Rights Reserved.