foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Novinky z farnosti

O tom čo sa udialo v posledných dňoch v našej farnosti sa dozviete zo stránok farnosti.

Zo školských lavíc

Aj život žiakov našej základnej a materskej škole je veľmi pestrý. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží, z ktorých si priniesli slušné množstvo ocenení, pripravujú rôzne programy a vystúpenia.... a o tom všetkom sa dozviete z našich školských stránok.

Kto je prítomný?

Práve tu je 216 návštevníkov a žiadni členovia on-line

ROK 2021

4. Oznámenie o strategickom dokumente,, Nízkouhlíková stratégia ŽSK na roky 2020-2030 - Do Oznámenia o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030“ je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Hladovke, v pracovných dňoch od 7.30 h do 15.30 h. Vyvesené: 03. 11. 2021  - Príloha: Oznámenie o strategickom dokumente z OÚ Žilina

3. Stavebné povolenie - verejná vyhláška

2. Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán regiónu Žilinského kraja"

1. Oznámenie o začatí stavebného konania (E. Miklušek, Hladovka)

Rok 2020

2. Žiadosť starostov obci Oravy o bezodkladné dokončenie verejného obstarávania - komplexné pozemkové úpravy a odpoveď Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ku komplexným pozemkovým úpravám v Hladovke

1. Žiadosť Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline o spoluprácu pri eliminovaní dopravných nehôd s účasťou chodcov.

 

Rok 2015 - 2019

22. Uznesenie vlády SR č. 593/2019 zo dňa 4.12.2019 ku Komplexným pozemkovým úpravám na rok 2020 - Obec Hladovka

21 Grafické znázornenie navrhovaného obvodu pozemkových úprav v k.ú. Hladovka - príloha č. 4 (18. 6. 2019)

20 Grafické znázornenie navrhovaného obvodu pozemkových úprav v k.ú. Hladovka - príloha č. 5 (18. 6. 2019)

19 Prípravné konanie komplexných pozemkových úprav v k.ú. Hladovka - elaborát (18. 6. 2019)

18 Cenník pozemkových úprav v k.ú. Hladovka (18. 6. 2019)

17 Cenník pozemkových úprav - etapy v k.ú. Hladovka (18. 6. 2019)

16 Zrušenie súťaže PPÚ

15 Informácie o stave pozemkových úprav - komasácií - v obci hladovka

14. Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016-2020

13. Oznámenie o začatí územného konania vo veci rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby"Optický prepoj a optická sieť FTTH sieť Vitanová - Hladovka - Suchá Hora.

12. Príloha 1. Návratka k daňovému priznaniu na rok 2016 - daň zo stavieb (formát docx - 20,2 kB)(formát pdf - 155 kB)

11. Príloha 2. Návratka k daňovému priznaniu na rok 2016 - daň z pozemkov (formát docx - 20,9 kB)(formát pdf - 157,6 kB)

10. Program hosp. a soc. rozvoja ŽSK na roky 2014 - 20120

9. Potvrdenie správnosti údajov Programu hosp. a soc. rozvoja ŽSK na roky 2014 - 20120

8. List - Záverečné stanovisko k Programu hosp. a soc. rozvoja ŽSK na roky 2014 - 20120

7. Rozpočet projektu pozemkových úprav v k.ú. Hladovka, 28. 8. 2015

6. Zápis z vyhodnotenia prieskumu záujmu zo dňa 14. 5. 2015 týkajúceho sa pozemkových úprav v k.ú. Hladovka

5. Zápisnica z Pozemkového lesného odboru v Námestove z rokovania o upresnení parciel vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav v k.ú. Hladovka, 11. 5. 2015

4. Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja" 6. 5. 2015

3. Zápis z prerokovania a stanovenia špecifických podmienok k projektu pozemkových úprav v k.u. Hladovka, konaného 10. 4. 2015 na Okresnom úrade v Tvrdošíne, katastrálny odbor.

2. Zápisnica z prvého pracovného rokovania prípravného výboru projektu pozemkových úprav v k.ú. Hladovka, konaného 2. 4. 2015

1. Verejná vyhláška o zahájení konania pozemkových úprav v obci Hladovka, zverejnené 10. 2. 2015
- Oznámenie o zahájení konania o pozemkových úpravách - príloha 1,
- Pozemkové úpravy - poučenie - príloha 2,
- Zistenie záujmu vlastníkov - príloha 3

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2021): 1 050

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

iCagenda - Calendar


Copyright © 2021 Obec Hladovka Rights Reserved.