foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Foto-video

Všetky fotografie a videozáznamy týkajúce sa obce Hladovka nájdete na nasledovných odkazoch.

 

Fotogaléria

Kto je prítomný?

Práve tu je 205 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Podľa oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. v sekcii plánované odstávky, je potvrdená plánovaná odstávka – prerušenie elektrickej energie v celej budove ÚPSVR Námestovo, 027 44 Tvrdošín – Medvedzie 132, tzn. v celom objekte Klientskeho centra a Okresného úradu Tvrdošín (kancelária prednostu, organizačný odbor, odbor krízového riadenia a odbor starostlivosti o životné prostredie).  Z tohto dôvodu bude vo štvrtok t. j.  23. marca 2023 KLIENTSKE  CENTRUM a OKRESNÝ ÚRAD TVRDOŠÍN (kancelária prednostu, organizačný odbor, odbor krízového riadenia a odbor starostlivosti o životné prostredie) Z A T V O R E N Ý.                             
Podania od občanov v tento deň bude prijímať podateľňa katastrálneho odboru Okresného úradu Tvrdošín, Medvedzie  254.

Dlhová poradňa v Námestove ponúka bezplatné dlhové poradenstvo v rôznych oblastiach dlžníkov - oblasti ekonomickej, právnej a psychologickej. Viac podrobnosti v prílohe.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 09.03.2023 od 08:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v našej obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality, ktoré sú uvedené v prílohe.
Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je o 14:30 hod. a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 07.03.2023 do 13.03.2023, do 07:30 hod. sa uskutoční zber elektro odpadu ako sú: staré rádia, TV prijímače, sporáky, mikrovlnky, vysávače, práčky, počítače a pod. Nepotrebné spotrebiče môžete doniesť na Obecný úrad v pracovné dni v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.

 

V súvislosti s množiacimi sa prípadmi majetkovej trestnej činnosti varuje Policajný zbor SR všetkých občanov miest a dedín pred ľahkovážnosťou a zasiela letáky s inštrukciami a radami, ako sa zachovať v prípade, že sa občania stali obeťami takejto trestnej činnosti resp. inštrukciami a radami ako možno predísť krádežiam. Všetky materiály nájdete v prílohách.
Príloha č. 1.    Príloha č. 2.    Príloha č. 3.    Príloha č. 4.

V sobotu, 11. 2. 2023, sa v Hladovke konali páračky a maškarný ples, ktoré po prvý krát obnovili v našej obci členky Slovenského Červeného kríža a obecný úrad v roku 2001. Odvtedy sme sa na nich stretávali pravidelne až do roku 2019. Po troch rokoch odmlky, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu Covid, sme sa opäť stretli v priestoroch kultúrneho domu, kde sme si najskôr pri spoločnom páraní peria zaspievali a pri muzike pospomínali na staré dobré časy a ukázali tým najmenším a najmladším, ako sa kedysi na dedine páralo perie. Samozrejme, že nechýbalo ani pohostenie vo forme chutných šišiek a teplého čaju. No a ako by to vyzeralo na páračkách bez poriadnej maškary? A nebola len jedna. Samozrejme, že všetky masky boli odmenené. Po odmaskovaní a odchode tých neplnoletých, nasledovala spoločenská zábava. Všetky fotografie nájdete vo fotogalérii. Dovidenia o rok.


V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti snehovej kalamity na území obce a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1. pism. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

dňa 03.02.2023 o 10:00 hod. na území obce mimoriadnu situáciu.

Počas obdobia ohrozenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizik ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku vykonávaním záchranných prác.

Na ohrozenom území ustanovujem tieto režimové opatrenia:
Obyvatelia obce sa budú aktívne zapájať pri vykonávaní záchranných prác a to pri odstraňovaní snehu hlavne z chodníkov pri vlastných nehnuteľnostiach a v rámci vlastných nehnuteľnosti. obmedzia používanie vlastných motorových vozidiel a ich výjazd do času sprejazdnenia miestnych komunikácií, budú sa riadiť pokynmi obce pri využívaní školských a predškolských zariadení v súvislosti s ich stanovenou prevádzkou počas snehovej kalamity, budú rešpektovať príkazy obce na vecné plnenie a osobné výkony, budú vyžadovať od obce spoluprácu pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti (okamžité umožnenie vjazdu rýchlej zdravotnej služby k nemocným alebo pre prípad úrazu), budú vyžadovať pomoc pri možnosti vzniku škôd na majetku velkého rozsahu, zachovajú pokoj pri zasobovani obyvatelstva potravinami a nebudú obmedzovať sily a prostriedky ktoré vykonávajú záchranné práce na území katastra obce.
Toto vyhlásenie nadobúda účinnost dňom vyhlásenia.
V Hladovke 3.2.2023

Dňa 30. 1. 2023 sa aj naša obec Hladovka pripojí k celoslovenskej protestnej akcií - Celoslovenské protestné zhasnutie verejného osvetlenia, ktoré sa uskutoční v pondelok 30. januára 2023 od 19:00 hod. Verejné osvetlenie bude tak ako všade, kde sa k tejto akcii pripoja, vypnuté v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod

 

Miestny spolok Červeného kríža Hladovka v spolupráci s Obcou Hladovka Vás srdečne pozývajú v sobotu 11. februára 2023 o 18.00 hod. do kultúrneho domu v Hladovke, kde sa uskutočnia Páračky. Pripomenieme si staré zvyky a obrady, spoločné páranie peria. Pre zúčastnených budú napečené šišky a určite sa spolu dobre zabavíme. Po páračkách o 20:30 hod. bude nasledovať Maškarný ples. Zraz masiek je v čase od 20:00 hod. do 20:30 hodiny. Vstup pre všetkých dospelých je voľný a každá maska bude odmenená.

Podkategórie

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2024): 1 082

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

  Mobilná aplikácia Moja obec  

iCagenda - Calendar


Copyright © 2024 Obec Hladovka Rights Reserved.