foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Kto je prítomný?

Práve tu je 115 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Obecný úrad Hladovka v zastúpení starostu, pracovníkov a poslancov OÚ pripravil na nedeľu, 17. 12. 2023, Slávnostné uvítanie detí do života. Po privítaní rodičov a ich detí starostom obce, nasledoval slávnostný zápis do pamätnej knihy, odovzdanie skromného darčeka všetkým rodičom a ich deťom a krátke posedenie pri malom občerstvení. Na záver stretnutia pozval starosta všetkých prítomných na Vianočnú akadémiu, ktorú si na dnešnú nedeľu pripravila ZŠ s MŠ Hladovka v telocvični areálu školy.

Krátku informáciu o stretnutí s Mikulášom nájdete na stránkach farnosti Hladovka v krátkom článku. Fotografie z tohto stretnutia si môžete pozrieť vo fotogalérií do ktorej sa dostanete po kliknutí na prvú fotografiu.

* _ *


Obec Hladovka, v spolupráci s farským úradom Hladovka, pozývajú všetky deti z Hladovky do 15. rokov na stretnutie so sv. Mikulášom. Stretnutie sa uskutoční dnes, 6. 12. 2023, po svätej omši za účasti detí. Začiatok sv. omše je o 17:00 hod.

Dňa 17.11.2023 sa DSSk z Hladovky zúčastnila celoštátnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru dospelých Vidiečanova Habovka 2023 v Habovke. S pásmom „S grabjami do šana” sa umiestnili v zlatom pásme. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Dnes, v nedeľu 29. 10. 2023, sa pri príležitosti mesiaca úcty k starším, konalo stretnutie s našimi najstaršími obyvateľmi, stretnutie dôchodcov. Bolo spojené aj so schôdzou Miestneho spolku červeného kríža a schôdzou Zdravotne ťažko postihnutých. Po úvodnom privítaní starostom obce sa starým a prastarým mamám a dedkom predstavili tí najmladší, žiaci materskej školy v Hladovke a hneď po nich, opäť tí najmladší, členovia Detského folklórneho súboru Goral pri ZŠ s MŠ Hladovka, spolu s najmladšou goralskou muzikou, pre ktorých to bolo po trojmesačnom nácviku ich prvé vystúpenie. Po kultúrnom programe sa predsedníčka MS ČK Helena Kubicova poďakovala a odovzdala malé upomienkové predmety členom ČK, ktorí sú pravidelnými darcami krvi. Nasledovalo blahoželanie jubilantom k ich okrúhlym výročiam. Potom sa k prítomným prihovorila p. Vojtečková, ktorá porozprávala o doterajšej činnosti ZŤP a stručne predstavila ponuky v oblasti možnosti absolvovania kúpeľných pobytov a pod. Prítomným sa prihovorila aj predsedníčka okresného zväzu invalidov a potom už nasledoval vzájomný rozhovor všetkých členov pri malom občerstvení. Obecný úrad, poslanci obecného úradu a členky MS ČK pripravili pre všetkých chutný rezeň, zákusok, kávu, vínko, či nealko. Fotografie zo stretnutia nájdete vo fotogalérií.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v termíne od 22. 11. 2023 07:30 hod. do 22. 11. 2023 16:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta vypísané v prílohe z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vašich odberných miest, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Obec Liesek vás pozýva na kultúrne podujatie, ktoré sa bude konať v Liesku, 11. 11. 2023, v sobotu, o 18:00 hod.

Na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. v sekcii plánované odstávky, je potvrdená plánovaná odstávka – prerušenie elektrickej energie v  budove pracoviska 
KATASTRÁLNEHO ODBORU Okresného úradu Tvrdošín, Medvedzie 254.
Z tohto dôvodu bude
v stredu t. j.  25. októbra 2023
katastrálny odbor Okresného úradu Tvrdošín
Z A T V O R E N Ý
Podania od občanov v tento deň bude prijímať supervízor Okresného úradu Tvrdošín, Medvedzie 132.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne vám ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi nám zasiela usmernenie na úseku ochrany pred požiarmi v období vykurovacej sezóny.  S celým znením usmernenia sa môžete oboznámiť v prílohe.

Podkategórie

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2024): 1 082

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

  Mobilná aplikácia Moja obec  

iCagenda - Calendar


Copyright © 2024 Obec Hladovka Rights Reserved.