foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Novinky z farnosti

O tom čo sa udialo v posledných dňoch v našej farnosti sa dozviete zo stránok farnosti.

Zo školských lavíc

Aj život žiakov našej základnej a materskej škole je veľmi pestrý. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží, z ktorých si priniesli slušné množstvo ocenení, pripravujú rôzne programy a vystúpenia.... a o tom všetkom sa dozviete z našich školských stránok.

Kto je prítomný?

Práve tu je 162 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Aj tento rok sa stretli obyvatelia našej obce posledný aprílový deň, v utorok 30. 4. 2018, v priestoroch pred obecným úradom na tradičnom stavaní mája, ktoré pripravilo Obecné zastupiteľstvo, pracovníci Obecného úradu a starosta Obce Hladovka. O dobrú náladu sa svojou muzikou a spevom postarala naša mladá goralská muzika a mladé speváčky, ktoré sa museli postarať aj o výzdobu samotného mája. Obec pripravila pre všetkých prítomných aj malé občerstvenie a aj keď sa deti hneď po postavení mája vybrali do školy, kde na nich už čakala Rozprávková noc, ešte dlho sa dedinou ozývala muzika a spev. Viac fotografií nájdete aj vo fotogalérií.

Obecné zastupiteľstvo, pracovníci Obecného úradu a starosta obce Hladovka Vás čo najsrdečnejšie pozývajú na tradičné "Stavanie mája", ktoré sa bude konať v utorok 30. 4. 2019 o 19:15 hod. v priestoroch pred obecným úradom. O príjemnú atmosféru a malé občerstvenie je postarané.

Pozývame všetkých milovníkov na nedeľné popoludnie s bicyklom okolo Tatier. Zúčastniť sa môže každý, kto sa chce previezť na bicykli po cyklotrase Trstená – Suchá Hora – Nowy Targ.

Kedy? V nedeľu 28. apríla 2019 o 13.30 hod.

Pre malých aj veľkých máme pripravené občerstvenie zdarma na oddychovej zóne v Liesku a sladkú odmenu na oddychovej zóne v Hladovke.

Registrácia účastníkov bude pri reštaurácii TUTTO BENE.

Účasť je bezplatná.

Dnes, v nedeľu 14. 4. 2019, sa o 11:00 hod. v sále Kultúrneho domu konal Verejný hovor, ktorý sa venoval predovšetkým Komplexným pozemkovým úpravám v k. ú. Hladovka. Podrobnosti o stave pozemkových úprav občanom ozrejmil a na ich otázky odpovedal Ing. Pavol Milúch z Okresného úradu Žilina, z Odboru opravných prostriedkov, Pozemkového referátu. Po ňom sa starosta obce venoval ešte ďalším temam, ako napr. komunálnemu a separovanému odpadu v obci, miestnym daniam a poplatkom, riešeniu vysporiadania cesty Poza domy, informáciám o zámeroch obce na ďalšie štyri roky, projektom, návrhom občanov i zhodnoteniu prác a projektov za obdobie rokov 2015 - 2018. Na záver poďakoval občanom za aktívnu účasť a požiadal ich o spoluprácu a podporu pri realizácií ďalších zámerov obce.

Obec Hladovka zverejňuje Oznámenie o zámere priameho predaja hnuteľného majetku obce s požiadavkou na predkladanie ponúk.Viac podrobnosti v prílohe.

Obec Hladovka pozýva všetkých obyvateľov obce Hladovka na Verejný hovor, ktorý sa uskutoční v nedeľu 14. 4. 2019 o 11:00 hod. v Kultúrnom dome obce Hladovka.
Verejný hovor sa bude venovať týmto témam:
• Komplexné pozemkové úpravy v k. ú. Hladovka
• Zhodnotenie obdobia 2015 – 2018
• Komunálny a separovaný odpad v obci Hladovka, miestne dane a poplatky
• Návrh riešenia vysporiadania cesty Poza Domy – posun telesa cesty do súkromných pozemkov
• Informácie o zámeroch obce na 4 roky, projekty, návrhy od občanov
• Rôzne

V sobotu sa naši najmladší a veľmi šikovní hasiči zúčastnili na zimnom sústredení mladých hasičov v Likavke. Súťažili v kategórii chlapcov aj keď je v družstve viac dievčat ako chlapcov. Po sčítaní časov troch disciplín sa medzi deviatimi súťažiacimi družstvami umiestnili na peknom druhom mieste. Predbehlo ich domáce družstvo z Likavky. Našim k úspechu gratulujeme a teší nás, že hneď na prvej súťaži sa im podarilo získať hneď aj svoje prvé umiestnenie. Ak máš 7 až 15 rokov, máš záujem a chceš sa k nám pripojiť, chcel by si súťažiť, trénovať, nesedieť doma a čo-to sa naučiť o hasičoch, si vítaný a viac informácií získaš na tel. čísle 0949 330 200. Viac fotografií z akcie nájdete v našej fotogalérií.

Na sobotu, 16. 3. 2019, pripravil Miestny spolok Červeného kríža pre obyvateľov obce Základný kurz v poskytovaní prvej pomoci. Školenie viedla certifikovaná inštruktorka Bc. Monika Lucká. Účastníci sa oboznámili so základmi poskytovania laickej prvej pomoci, získali základné informácie o bezpečnosti pri poskytovaní prvej pomoci, o poruchách vedomia, o dýchaní z pľúc do pľúc, pomoci pri dusení, záchvatoch a krvácaní, o najčastejších zlomeninách, o rôznych príznakoch ochorení alebo úrazov. Celá prednáška bola vedená v duchu motta prednášajúcej inštruktorky: "Laická prvá pomoc má cenu života, ktorý sa späť nedá kúpiť."
Okrem iného, boli odprezentované v elektronickej podobe zaujímavé prednášky o chorobách, ako sú: vysoký krvný tlak, infarkt srdca, náhla cievna mozgová príhoda, cukrovka, obezita, ale aj odborné rady, ako predchádzať chorobám a stresu.

V sobotu, 2. 3. 2019, sa o 18:00 hodine v kultúrnom dome začali páračky, ktoré už tradične spolu s Obcou Hladovka organizoval Miestny spolok Červeného kríža. Predseníčka Helena Kubicová najskôr všetkých privítala a oboznámila s doterajšou činnosťou spolku a plánmi do budúcna, poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastňovali doterajších aktivít, poďakovala sa všetkým darcom krvi a popriala im ešte veľa elánu do ďalších činnosti. Starosta obce len krátko poďakoval všetkým prítomným za účasť na tejto našej akcií a páračky sa rozbehli naplno. O dobrú náladu sa postaral Detský folklórny súbor svojim krátkym vystúpením a svojimi spevmi pri páraní peria, do ktorého sa samozrejme aktívne zapojili. Ani toho roku sa naše kuchárky nezapreli a napiekli pre všetkých prítomných vynikajúce šišky a ponúkli teplý čaj. Po krátke prestávke začali o pol deviatej do sály prichádzať masky, čo vyvolalo veľkú zvedavosť, s ktorou muselo obecenstvo bojovať až do odmaskovania, ktoré nasledovalo po krátkom sprievode masiek sálou. Vybrať najkrajšiu masku by asi bolo veľmi, veľmi ťažké a tak boli starostom a predsedkyňou Červeného kríža odmenené všetky masky. Tí mali, spolu s pánom farárom, ešte jednu ťažkú úlohu, vybrať a odovzdať ešte po jednej cene maskám, ktoré boli v ich očiach favoritmi. No a potom už nasledovala tanečná zábava, ktorá ukončila našu tradičnú, každoročnú akciu, na ktorú sa mnohí tešili - páračky a maškarný ples. Všetky fotografie nájdete vo fotogalérií.

Podkategórie

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2019): 1 043

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

iCagenda - Calendar


Copyright © 2020 Obec Hladovka Rights Reserved.