foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Novinky z farnosti

O tom čo sa udialo v posledných dňoch v našej farnosti sa dozviete zo stránok farnosti.

Zo školských lavíc

Aj život žiakov našej základnej a materskej škole je veľmi pestrý. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží, z ktorých si priniesli slušné množstvo ocenení, pripravujú rôzne programy a vystúpenia.... a o tom všetkom sa dozviete z našich školských stránok.

Kto je prítomný?

Práve tu je 253 návštevníkov a žiadni členovia on-line

V sobotu, 2. 3. 2019, sa o 18:00 hodine v kultúrnom dome začali páračky, ktoré už tradične spolu s Obcou Hladovka organizoval Miestny spolok Červeného kríža. Predseníčka Helena Kubicová najskôr všetkých privítala a oboznámila s doterajšou činnosťou spolku a plánmi do budúcna, poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastňovali doterajších aktivít, poďakovala sa všetkým darcom krvi a popriala im ešte veľa elánu do ďalších činnosti. Starosta obce len krátko poďakoval všetkým prítomným za účasť na tejto našej akcií a páračky sa rozbehli naplno. O dobrú náladu sa postaral Detský folklórny súbor svojim krátkym vystúpením a svojimi spevmi pri páraní peria, do ktorého sa samozrejme aktívne zapojili. Ani toho roku sa naše kuchárky nezapreli a napiekli pre všetkých prítomných vynikajúce šišky a ponúkli teplý čaj. Po krátke prestávke začali o pol deviatej do sály prichádzať masky, čo vyvolalo veľkú zvedavosť, s ktorou muselo obecenstvo bojovať až do odmaskovania, ktoré nasledovalo po krátkom sprievode masiek sálou. Vybrať najkrajšiu masku by asi bolo veľmi, veľmi ťažké a tak boli starostom a predsedkyňou Červeného kríža odmenené všetky masky. Tí mali, spolu s pánom farárom, ešte jednu ťažkú úlohu, vybrať a odovzdať ešte po jednej cene maskám, ktoré boli v ich očiach favoritmi. No a potom už nasledovala tanečná zábava, ktorá ukončila našu tradičnú, každoročnú akciu, na ktorú sa mnohí tešili - páračky a maškarný ples. Všetky fotografie nájdete vo fotogalérií.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hladovka za rok 2018 si môžete pozrieť v prílohe.

Riaditeľstvo Stredoslovenskej distribučnej, a.s. oznamuje občanom Hladovky, že dňa 11. 2. 2019 bude v čase od 11:00 do 16:00 hod. v obci prerušená dodávka elektriny podľa harmonogramu v prílohe.Pripomenieme si staré zvyky a obrady – spoločné páranie peria, pre zúčastnených budú napečené šišky a určite sa spolu dobre zabavíme.
Po páračkách o 20:30 hod. bude nasledovať Maškarný ples. Zraz masiek je v čase od 20:00 do 20:30 hodiny. Vstup pre všetkých dospelých je voľný a každá maska bude odmenená.

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti - snehovej kalamity na území obce a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva vyhlasuje dňa 16. 1. 2019 o 13:00 hod. na území obce Hladovka mimoriadnu situáciu, počas ktorej budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia činnosti nevyhnutné na záchranu života, zdravia a majetku - vykonávaním záchranných prác.
Viac podrobnosti v prílohe

Ide o dopytovo orientovaný projekt realizovaný v obciach Brezovica, Čimhová, Habovka, Hladovka, Liesek, Suchá Hora, Štefanov nad Oravou, Oravský Biely Potok, Podbiel, Vitanová, Zábiedovo a Zuberec. V rámci realizácie projektu budú vybavené domácnosti kompostérmi za účelom kompostovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a tým predchádzaniu vzniku odpadu. 
Občania, pre ktorých domácnosti sú kompostéry určené, pri prevzatí kompostéra prijímajú podmienky zmluvy o výpožičke. Bližšie podrobnosti na obrázkoch nižšie alebo na stránke www.zmoho.sk

V nedeľu, 6. 1. 2019, po druhej svätej omši kostolník, miništranti,  farský administrátor Mgr. Miroslav Žmijovský a speváčky s doprovodom goralskej muziky zamierili na obecný úrad, kde ich privítal starosta obce PhDr. Marián Brnušák. Po niekoľkých piesňach - vianočných koledách vdp. Žmijovský požehnal pracovisko obecného úradu a potom sa všetci presunuli do blízkeho kvetinárstva, požiarnej zbrojnice a na koniec fary, aby sa požehnali aj tieto priestory. Aj napriek tomu, že snežilo, nikomu to nevadilo a všade a po celý čas vládla príjemná vianočná nálada. Všetky fotografie nájdete vo fotogalérií

V sobotu 5. 1. 2019 navštívil našu obec herec, dramaturg, organizátor kultúrnych podujatí, bábkar a verklikár Ivan Gontko, ktorý si pre naše deti pripravil bábkové divadlo s názvom Herkules alebo Dobytie pekla. Po predstavení, v ktorom mali možnosť naživo počuť aj verklík, si mohli deti podrobne prezrieť a vyskúšať aj prácu s bábkami. Všetky fotografie s predstavenia si môžete pozrieť vo fotogalérií.
O
dkaz na stránky herca Ivana Gontka - http://www.tyjatr.sk

Opäť ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE, Odbor dohľadu, Ružová dolina 10, 820 05 Bratislava zrušil použitý postup zadávania zákazky s názvom predmetu zákazky „Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky.

Úrad podľa § 175 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďil kontrolovanému zrušiť použitý postup zadávania zákazky s názvom predmetu zákazky „Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky“, ktorá bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 70/2018 dňa 10. 4. 2018 pod značkou 4970 - MSS (ďalej len ,,oznámenie“) a v Úradnom vestníku EÚ č. 2018/S 068 zo 7. 4. 2018 pod zn. 150998, do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Príloha

Podkategórie

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2019): 1 043

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

iCagenda - Calendar

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
10
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31


Copyright © 2020 Obec Hladovka Rights Reserved.