foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Kto je prítomný?

Práve tu je 165 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať  samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2021.

Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.  
Príspevok   sa poskytuje vo výške

  • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
  • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?

Čítať ďalej: Príspevok na ubytovanie za odídenca z Ukrajiny

Polícia v Žilinskom kraji opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch, ktorí sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť často stávajú obeťami podvodov. Páchatelia rôznymi vymyslenými legendami a rôznymi emotívnymi príbehmi navodia v senioroch stresovú situáciu a to tým, že mu opíšu ako jeho rodinný príslušník spôsobil dopravnú nehodu, pričom účastníkom dopravnej nehody je malé dieťa, ktoré sa nachádza vo vážnom stave a jeho rodičia chcú vec vyriešiť mimosúdne a bez účasti polície na mieste dopravnej nehody, pričom žiadajú sumu vo výške 8.000,-€ až 10.000,-€, do konverzácie zapoja aj ďalšiu osobu na telefóne, ktorá vystupuje ako lekár, ktorý seniorovi túto situáciu potvrdí ako pravdivú. Páchatelia zakazujú a upozorňujú seniorov aby o danej skutočnosti nikomu nehovorili, aby nekontaktovali členov rodiny. Podvodníci žiadajú finančné čiastky zasielať prevodom alebo vkladom na bankový účet v bankových inštitúciách, číslo bankového účtu seniorom oznámia po tom ako sa dostavia osobne na miesto, ktoré podvodníci určia.
V tejto súvislosti Policajný zbor:
1. upozorňuje seniorov, aby neverili neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin a žiadajú od nich peniaze,
2. žiada seniorov, aby si skutočnosti uvádzané v telefóne neznámou osobou ihneď overili telefonicky u svojich príbuzných — obratom im zavolali,
3. vyzýva seniorov, aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby, nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nevkladali peniaze na cudzie účty a neposielali neznámym osobám peniaze cez finančné služby,
4. odporúča seniorom, aby v týchto prípadoch ihneď kontaktovali políciu na čísle 158.
Z uvedeného dôvodu polícia KR PZ v Žiline vyzýva najmä seniorov, či osamelo žijúce osoby aby boli obozretní a nestali sa obeťami podvodníkov, aby neverili vymysleným emotívnym príbehom.
Príloha - plagát

Krízové riadenie Okresného úradu v Tvrdošíne upozorňuje majiteľov ubytovacích zariadení, ktorí majú záujem ubytovať utečencov z Ukrajiny, aby sa registrovali cez webovú stránku https://pomocpreukrajinu.sk/sk ak tak ešte neurobili. Zároveň upozorňuje, že dostupnosť voľných lôžok v ich ubytovacom zariadení po registrácii je online zdieľaná a preto je potrebná pravidelná aktualizácia pri každom ubytovaní a odubytovaní.
Sú informácie, že údaje poskytovateľov ubytovania, ktorí sa evidovali na stránke ktopomozeukrajine.sk, sa nepreklopili do systému Bookio. Rezervačný systém spravuje MD SR.

V prípade, že ubytovania odídencov z Ukrajiny v katastrálnom území obce Hladovka je potrebné nahlásiť počet a miesto ubytovania utečencov z Ukrajiny a 3. krajín na obecnom úrade v Hladovke.
Je potrebné nahlásiť:
- počet ubytovaných dospelých
- počet ubytovaných detí
- adresa ubytovania

Tieto hlásenia oznámte mailom alebo telefonicky: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., mobil: 0948 945 663
Tiež je potrebné nahlásiť rovnakým spôsobom aj odchod takýchto osôb - ukončenie pobytu.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - viď príloha

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - viď príloha

Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR (prekrytie dýchacích ciest, režim na hraniciach, činnosť prevádzok a hromadných podujatí)  
1. Zrušenie vyhlášok k pravidlám pre prevádzky a hromadné podujatia  

• S účinnosťou od 14. marca 2022 sa rušia vyhlášky, ktoré upravujú pravidlá pre činnosť prevádzok maloobchodu a služieb a organizáciu hromadných podujatí. Znamená to, že všetky prevádzky a hromadné podujatia okrem toho, že fungujú v režime základ, budú od 14. marca bez kapacitných obmedzení alebo obmedzení otváracích hodín. Povinnosť nosiť respirátor v prevádzkach a na hromadných podujatiach zostáva naďalej zachovaná, týka sa to aj hromadných podujatí v exteriéri.

Poznámka 1: zrušujúce ustanovenie sa nachádza v závere vyhlášky k prekrytiu horných dýchacích ciest.

Poznámka 2: počas budúceho týždňa plánujeme namiesto zrušených vyhlášok vydať usmernenie hlavného hygienika SR pre organizáciu hromadných podujatí a činnosť prevádzok počas epidémie COVID-19 na Slovensku s odporúčacím charakterom.

2. Vyhláška k prekrytiu horných dýchacích ciest  Účinnosť: 14. 3. 2022

Povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty sa po novom nebude vzťahovať na:
• osoby vystupujúce na tlačových konferenciách pre novinárov (netýka sa to novinárov, ktorí sa na týchto tlačových konferenciách pracovne zúčastňujú)
• účinkujúcich v spravodajských a publicistických programoch.

3. Vyhláška k režimu na hraniciach  Účinnosť: 14. 3. 2022

• Ruší sa povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom PCR testu pri prílete na Slovensko z rizikových krajín (poznámka: vo vyhláške sa ruší aj príloha č. 1, ktorá určovala krajiny, po príchode z ktorých PCR test nebol potrebný).

Vyhlášky vychádzajú z Aktualizácie opatrení proti SARS-CoV-2 (variant omikron), ktorú schválila vláda SR na rokovaní dňa 09. 03. 2022. Ministerstvo zdravotníctva SR v predkladacej správe uviedlo, že k uvoľneniu opatrení pristupuje po zohľadnení aktuálnej epidemiologickej situácie, ktorá je charakterizovaná poklesom v počtoch prípadov naprieč vekovými skupinami, poklesom v počtoch výjazdov záchraniek a stabilizácie situácie v nemocniciach. ÚVZ SR sa s touto argumentáciou stotožňuje.
Pri zhoršení či zlepšení epidemiologickej situácie sa operatívne pristúpi k úprave opatrení.
Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva SR

Zdroj: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5064:informacia-knovym-vyhlakam-uvz-sr-prekrytie-dychacich-ciest-reim-na-hraniciach-innos-prevadzok-a-hromadnychpodujati&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62

Automat na vydávanie kolkov na Klientskom centre OÚ Tvrdošín už FUNGUJE.

V súvislosti s vybavovaním dokladov na Klientskom centre OÚ Tvrdošín vás chceme upozorniť, že z technických príčin nefunguje automat na vydávanie kolkov. Je potrebné, aby si občania zakupovali kolky na Slovenskej pošte. Automat na vydávanie kolkov na katastrálnom odbore OÚ Tvrdošín bol Slovenskou poštou zrušený!
V súčasnej dobe je evidovaný v Klientskom centre vysoký nárast žiadosti o výdaj dokladov, preto treba s touto skutočnosťou počítať a pripraviť sa na ňu. O odstránení poruchy Vás budeme informovať.

Ministerstvo vnútra SR vydalo informácie týkajúce obchodovania s ľuďmi. S materiálmi sa môžete oboznámiť v prílohách. Informácie sú napísané v slovenskom, anglickom i ukrajinskom jazyku.
Príloha č. 1., Príloha č. 2

Pomoc pre Ukrajinu
Sme nesmierne vďační z vašej ochoty pomôcť v krízovej situácií našim susedom z Ukrajiny. Aby zbierky boli čo najviac efektívne a adresné, je dôležité, aby boli vykonávané koordinovane. Preto
sa chceme všetci ochotní vzájomne prepojiť - aj s obcami v našom okrese - a spoločne vytvárať dlhodobú podporu a pomoc. 
 
1. Zbierka trvanlivých potravín, vody, hygienických potrieb, čistiacich potrieb, spotrebného a zdravotníckeho materiálu
Zberné miesto pomoci – Komunitné centrum Sinaj, Železničiarov 1, Trstená (oproti synagóge) denne počas pracovných dní v čase od 10 hod. do 15 hod. Podľa množstva vyzbieraných vecí a podľa potrieb, budeme zabezpečovať ich rozvoz na tie miesta, kde to bude potrebné.
2. Poskytnutie ubytovania – je to iba predbežný prieskum možnosti poskytnutia ubytovania (aby sme mali predbežne predstavu kapacity mesta príp. okresu okrem našich mestských objektov). Keď táto potreba bude aktuálna, budeme kontaktovať tých, ktorí vyplnia formulár. Tento formulár, prosíme, vyplňte len v prípade, ak ste naozaj ochotní poskytnúť ubytovanie pre ľudí, ktorí utekajú z Ukrajiny pred hrozbami vojny. https://forms.gle/bLqrWir7izYreZnK9
3. Finančná zbierka – finančný príspevok môžete poslať na transparentný účet ORAVA SI POMÁHA SK37 8330 0000 0023 0180 9718 - transparentný účet tejto iniciatívy budeme využívať v
tomto čase pre potreby pomoci Ukrajincom, preto uvádzajte do poznámky “Ukrajina”
V našom meste Trstená a v okolí aktuálne žije a pracuje približne 80 obyvateľov Ukrajiny. V prvej línii bude naša pomoc  smerovaná adresne pre potrebu ich rodinným príslušníkom žijúcim v Ukrajine, ale pomáhať budeme spoločne aj do celoslovenského systému pomoci.

Podkategórie

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2023): 1 069

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

  Mobilná aplikácia Moja obec  

iCagenda - Calendar

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17


Copyright © 2023 Obec Hladovka Rights Reserved.