foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Kto je prítomný?

Práve tu je 91 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Pri revízii 22 kV vedenia, č. 275, ktoré prechádza K.Ú.: Hladovka, bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a pod týmto vedením. Zistené skutočnosti sú v rozpore so Zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o energetike)
Na základe poverenia od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 (ďalej „SSD) - prevádzkovateľom distribučnej sústavy a zároveň držiteľom povolenia na podnikanie v energetike týmto v súlade s § 11 ods. 1 a 3 Zákona o energetike 

vyzývame
všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľnosti na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov,

ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia, a to v rozsahu podľa § 43 Zákona o energetike."
Podmienky vykonania činnosti samotným vlastníkom si vlastník musí dohodnúť na oblastnom centre SSD a musia byť dodržané požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
Ako osoba poverená spoločnosťou SSD Vám v zmysle § 11 Zákona o energetike zároveň oznamujeme, že pokiaľ v nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov v ochrannom pásme a pod vedením, vstúpime na dotknuté pozemky za účelom vykonania týchto činnosti, a to v termine od 06/2023 do 10/2023.
Pokiaľ nám v uvedenom termine na dotknuté pozemky nebude umožnený vstup upozorňujeme Vás, že zabránením vstupu na predmetnú nehnuteľnosť ohrozujete spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku elektrického vedenia a tiež ohrozujete bezpečnosť osôb a majetku. Z Vašej strany tak môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia a poškodzovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. V prípade neumožnenia vstupu za účelom vykonania výrubu bude SSD nútená vymáhať si právo súdnou cestou. Ak potrebujete bližšie upresniť dátum plánovaného vstupu a výrubu, pripadne ďalšie informácie, môžete nás kontaktovať telefonicky: 0908 762 257
Následné využitie drevnej hmoty po odstránení a okliesnení stromov a iných porastov alebo jej likvidácia je v pôsobnosti a zodpovednosti vlastníka (správcu, nájomcu) príslušnej nehnuteľnosti.
dňa: 24. mája 2023
FRATRIK, S.r.o. Lipové 1208/22, 0130R Terchová IC DPH SK2020106847 DIČ: 2020106847, Vykonávateľ výrubov

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2024): 1 082

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

  Mobilná aplikácia Moja obec  

iCagenda - Calendar

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31


Copyright © 2024 Obec Hladovka Rights Reserved.