foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Kto je prítomný?

Práve tu je 269 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Cyklotrasa 2015

Dňa 22. novembra 2015 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie slovenskej časti cyklotrasy úseku Nižná – Trstená – Liesek – Hladovka – Suchá Hora realizovanej v rámci projektu „Historicko – kultúrno – prírodná CESTA OKOLO TATIER“, č. WTSL.01.01.00-12-304/10. Podujatie začalo slávnostnou svätou omšou v kostole sv. Martina v Trstenej o 10:30 hod. Po slávnostnej svätej omši sa hostia sprievodom premiestnili za účasti DH Oravanka na začiatok nepretržitého cezhraničného úseku, kde slávnostne prestrihli pásku primátor mesta Trstená, Ing. Juraj Bernaťák, sekretár Gminy Czarny Dunajec, Michal Jarończyk, riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“, Antoni Nowak a národný cyklokoordinátor z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ing. Peter Kľučka. Program ďalej pokračoval v Dome kultúry privítaním pozvaných hostí primátorom mesta Trstená, Ing. Jurajom Bernaťákom, slávnostnými príhovormi a kultúrnym programom. Príhovorov sa ujali spolu s vyššie uvedenými hosťami predseda Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Juraj Blanár, predseda Rady Euroregiónu Tatry, Antoni Karlak, partneri projektu a spoluorganizátori otvorenia cyklotrasy, starosta obce Suchá Hora, Ing. Miloš Šustek, starosta obce Hladovka, PhDr. Marián Brnušák, starosta obce Liesek, Ing. Martin Dreveňák, ako aj bývalí starostovia, ktorí stáli pri zrode predloženia projektu Ing. Jozef Ďubjak (Trstená), Mária Kendralová (Hladovka), Martin Dreveňák (Liesek) a MUDr. Alexander Slafkovský (Liptovský Mikuláš). Po slávnostných príhovoroch začal kultúrny program premietaním propagačného filmu cyklotrasy, krátkou ukážkou cyklotrialu v podaní Martina Jaroša a vystúpeniami kultúrnych súborov.

Podujatie zorganizované dňa 22. novembra zahŕňa realizáciu strategického cezhraničného projektu týkajúceho sa vybudovania I. etapy Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier, v ktorom je zúčastnených 13 poľských a slovenských samospráv, vedúcim partnerom je Gmina Czarny Dunajec. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Jeho efektom je takmer 80 km klasických a bezpečných cyklistických trás  s asfaltovým, alebo štrkovým povrchom vedených cez Podhalie, Oravu, Spiš a Liptov. Až 35 km cezhraničných trás vytvára nepretržitý úsek postavený na bývalej železničnej dráhe od mesta Trstená, cez Liesek, Hladovku, Suchú Horu k poľskej hranici v Gmine Czarny Dunajec, pokračuje cez Gminu Nowy Targ, Gminu Szaflary do mesta Nowy Targ. Ostatné úseky Cesty okolo Tatier sa nachádzajú na Spiši (Vrbov – Kežmarok – Huncovce) a v Liptovskom Mikuláši. Okrem toho sa vybudovala drobná infraštruktúra – odpočinky, informačné a smerové tabule, parkovisko v Czarnom Dunajci, rekreačné miesto pri moste v Podczerwonem. 

V obci Hladovka sa vybudoval 3,334 km úsek vedúci po železničnom zvršku. V katastri obce Hladovka boli osadené dva altánky so sedením a 420,00 m ochranného zábradlia.

Cesta okolo Tatier je doposiaľ najväčším predsavzatím takéhoto typu v našom regióne, dotýkajúceho sa vybudovania bezpečnostných cyklistických trás. Už dnes sa stretáva s veľkým súhlasom samospráv, obyvateľov a turistov,  teší sa veľkej popularite medzi cyklistami, korčuliarmi a bežcami. 

Dňa 27. septembra 2015 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie poľskej časti Historicko – kultúrno – prírodnej CESTY OKOLO TATIER v Czarnom Dunajci. Otvorenie sa konalo v mieste štátnej hranice Chocholow – Suchá Hora, kde slávnostne prestrihli pásku  a pustili peletón wójt Gminy Czarny Dunajec, Józef Babicz a primátor mesta Trstená, Ing. Juraj Bernaťák. Spoločný cyklistický peletón prechádzal cez Chocholów, Kaniówke, Podcerwone do Czarneho Dunajca, kde na parkovisku  prebiehal rodinný piknik s množstvom atrakcií a prekvapení. Cyklistický peletón viedol predstaviteľ Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ing. Peter Kľučka – národný cyklokoordinátor.

Slávnosť na parkovisku začala o 14:00 hod. privítaním pozvaných hostí a príhovorom wójta Gminy Czarny Dunajec, Józefa Babicza. Príhovorov sa taktiež ujali riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“, Antoni Nowak, riaditeľ Spoločného technického sekretariátu, Grzegorz Golda, generálny konzul Slovenskej republiky v Krakowe, Ing. Ivan Škorupa a v mene parlamentárov, senátor Stanislaw Hodorowicz.

Program pokračoval sprievodom na čele s bubuníkmi na platforme, choduliach, tanečnými súbormi smerom na námestie v Czarnom Dunajci, kde sa začala finálová šou pod názvom „REVOLÚCIA“ v réžii Jerzego Zonia, s účasťou poľských a slovenských umelcov, okrem iných aj Divadlo KTO a Divadlo pravdy. K dispozícii bolo veľa nezvyčajných ohňových ukážok, pyrotechnických efektov, originálne scénické predstavenia, ktoré boli zakončené zapálením veľkého bicykla.

Otvorenie cezhraničnej „Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier“ sa zapísalo do osláv Dňa Európskej Spolupráce a taktiež do Svetového dňa cestovného ruchu.

 „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.“

 https://www.youtube.com/watch?t=40&v=6RIBqewDE7g – otvorenie video

https://www.youtube.com/watch?t=1&v=FvkEI7bqvUo – Propagačný film

Myšlienka spoločného slovensko-poľského cezhraničného projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier vznikla na pôde Euroregiónu „Tatry” v roku 2004 na základe dlhoročnej spolupráce medzi slovenskými a poľskými prihraničnými samosprávami.
V nasledujúcich rokoch boli v rámci viacerých projektov spracované projektové dokumentácie, podklady pre územné rozhodnutia, historicko-kultúrne, prírodovedno-vlastivedné, dopravné, turistické a urbanisticko-architektonické štúdie na oboch stranách Euroregiónu „Tatry“.

Čítať ďalej: Podpísanie Partnerskej zmluvy v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier

Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier
WTSL.01.01.00-12-304/10

Projekt je spolufinancovaný  Európskou úniou  z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 82,17 %
štátnym rozpočtom vo výške 10 %
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013
z rozpočtu obce Hladovka vo výške 5 %

Celková náklady projektu sú: 3 888 903,43 EUR
Výška oprávnených výdavkov projektu pre Obec Hladovka: 200 986,41 EUR

Obdobie realizácie projektu: Február 2014 –  December 2014

Čítať ďalej: Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2024): 1 082

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

  Mobilná aplikácia Moja obec  

iCagenda - Calendar


Copyright © 2024 Obec Hladovka Rights Reserved.