foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Foto-video

Všetky fotografie a videozáznamy týkajúce sa obce Hladovka nájdete na nasledovných odkazoch.

 

Fotogaléria

Kto je prítomný?

Práve tu je 105 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nedeľa 27. 5. 2012 patrila v našej obci a farnosti k tým najkrajším sviatkom v roku. Pre našich tretiakov to bol deň ich I. sv. prijímania a spolu s nimi sa ho zúčastnili aj ich rodičia, starí a krstní rodičia i ostatní obyvatelia obce. Počasie sa vydarilo a kostol i jeho okolie vyzeralo ako pestrá rozkvitnutá záhrada. Postarala sa o to nielen samotná výzdoba, ale aj naše goralské kroje, ktoré si naši obyvatelia radi obliekajú pri každej slávnostnejšej príležitosti. Počas omše sa do obradov a spevov zapájali nielen prvoprijímajúce deti, ale aj detský spevokol a samozrejme, že nechýbala ani naša goralská muzika.

Aj tento rok sa v podvečer dňa 30. 4. 2008 stretli občania pri obecnom úrade, aby sa zúčastnili, podobne ako každý rok, stavania mája. Mládenci prichystali máj, dievčence ho ozdobili a potom mládenci uprostred dediny postavili máj pre všetky dievčence z dediny. Tento rok sa o zábavu postarala detská goralská muzika pod vedením Adama Harmatu a tak si aj tento rok všetci s chuťou spolu zaspievali a nielen tí menší, ale aj oveľa, oveľa starší aj zatancovali. Pracovníci obecného úradu, na čele s pani starostkou, prichystali pre všetkých prítomných aj skromné pohostenie.

Okresné riaditeľstvo hasičského záchranného zboru v Dolnom Kubíne vydalo usmernenie týkajúce sa ochrany lesov pred požiarmi a v tejto súvislosti upozorniť všetkých občanov na základné povinnosti fyzických osôb vyplývajúcich zo zákona pred požiarmi. Text usmernenia si môžete prečítať v prílohe.

V sobotu 11. 2. 2012 o 17:00 hod. sa v kultúrnom dome v Hladovke uskutočnili Páračky a po nich od 19:00 hod. Maškarný ples. Páračiek sa zúčastnili aj hostia zo spriatelenej gminy Raciechowice z Poľska. No a ako to na

Čítať ďalej: Páračky a maškarný ples, 11. 2. 2012

Už v poradí XI. Trojkráľový ples sa konal v sobotu 7. 1. 2011 v kultúrnom dome v Hladovke, ktorý poriadali hasiči z Hladovky. Tí sa postarali aj o krátky kultúrny program, v ktorom vystúpila a do tanca zahrala aj dievčenská country skupina Daily z Hladovky. No a potom až do rána prítomných zabával DJ Dušan. O tom, že zábava bola naozaj dobrá svedčí aj zopár záberov.

Milí spoluobčania,

čas plynie ako voda. Nestačili sme sa ani obzrieť a je tu opäť Nový rok.
V krátkosti zhodnotím predchádzajúci rok práce v našej obci a môžem povedať, že to bol rok náročný, rýchly, plný práce ale  celkom úspešný.

Rok 2011 bude zapísaný do histórie našej obce po prvý krát dosiahnutím počtu obyvateľov 1000. Šťastným občanom tisícky je Marko Hrkeľ .

Keďže v pôsobnosti samosprávy nie je dostatok finančných prostriedkov  držíme sa toho, že robíme načo máme, najpotrebnejšie a najnutnejšie ale snažíme sa to  aj dokončiť.
V roku 2011 sme uskutočnili nasledovné investície a aktivity, ktoré veríme, že výrazne obohatili a skrášlili našu obec.

Novú podobu dostali:
- asfaltová cesta na Dolumošče,
- asfaltová cesta  Horný koniec od č.214-300,
- obrubníky  okolo cesty II/520,
- úprava cesty a rigolov pod Kopanicami,
- oplotenie cintorína,
- nastriekanie hasičského vozidla TATRA 148
- rekonštrukcia garsónky č.1 a č.2 v bytovke č.198,
- kúpili sme pozemok pod cestu a zberný dvor /parcela C-KN    č.718/1,2
- vysporiadali  cestu pod Ogrody/2378 m²/ parcely C-KN č.947/20-88,
tú patrí veľké poďakovanie 120-tim vlastníkom, ktorí bezodplatne podpísali svoje    pozemky v prospech obce pre miestnu komunikáciu
- v rámci mikroprojektu PL-SK/ZA/IPP/II/017 „Oživujme spoločné tradície“, ktorý bol realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja boli počas roka organizované kultúrne podujatia, zo starého obecného úradu máme tradičnú drevenicu
- projektové dokumentácie  vypracované na Zberný dvor Hladovka a Protipovodňové opatrenia obce Hladovka
- podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy
č.OPŽP-PO4-11-3O na Podporu aktivít v oblasti separovaného zberu  v obci Hladovka
Na to bolo však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.

Využívam túto príležitosť poďakovať sa poslancom, spolupracovníkom, pánu farárovi, učiteľom a všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť našej obce je hlavne v rukách jej občanov.

Do nového roku Vám prajem: „Nech pokoj, porozumenie a Božia láska zavládne v našich srdciach, aby nový rok priniesol do všetkých domovov mnoho zdravia, šťastia, ľudského tepla a plnosť Božích milostí.“

Vaša starostka

Aj počas týchto vianočných sviatkov sa v našom kostole v nedeľu 25. 12. 2011 v poobedňajších hodinách konala krátka jasličková pobožnosť spojená s finančnou zbierkou - Dobrá novina. Celú akciu pripravili a so spevmi sa v nej predstavili členovia miestneho mládežníckeho spevokolu. Krátkej scénky sa úspešne zhostili žiaci základnej školy. Finančné prostriedky, ktoré sa počas tejto akcie vyzbierali sú určené na podporu deti v chudobných krajinách.
Asi nikto by si nenechal ujsť polnočnú sv. omšu, ktorá sa konala presne o polnoci z 24. na 25. 12. 2011 a ktorá sa ako už dlhé roky niesla v duchu zachovávania goralských tradícií. Štvrť hodinku pred samotnou sv. omšou sa prítomným predstavili členovia detského folklórneho súboru Goral a členovia detského spevokolu spolu s goralskou muzikou a spevákmi - "dospelákmi" v krátkom pásme venovanému

poklone pri jasličkách. Goralské vianočné piesne zneli aj počas sv. omše, ktorú celebroval ICLic Dušan Škrabek a koncelebroval vdp. PaedDr. Jozef Golvoň. Po sv. omši, tak ako každý rok, sme nezabudli ísť "po spievaní" na faru a aj takto si priblížiť naše tradície.

Vážení spoluobčania,

dnešným štedrovečerným dňom, tak ako už niekoľko storočí, celý kresťanský svet vstupuje do vianočného obdobia, aby vzdal úctu tomu, ktorého tak túžobne očakávame.
Neúprosne plynúci čas nás opäť posunul na prah najkrajšieho obdobia roka. Na dvere nám opäť zaklopali

 

najočakávanejšie a najveselšie sviatky - Vianoce.
Je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.
V mene obecného zastupiteľstva a v mene svojom Vám želám do nastávajúcich krásnych vianočných dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých a veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu.
Všetkým deťom želám, aby pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší dar, ktorý si vysnívali.
Požehnané vianočné sviatky prajem aj našej mládeži, naším rodákom, ktorí sa z rôznych dôvodov a povinností nemôžu zúčastniť doma vianočných sviatkov.
Prajem Vám všetkým ešte raz požehnané a príjemné prežitie vianočných sviatkov.

Starostka obce

Na nedeľu 18. 12. 2011 Obec Hladovka srdečne pozvala rodičov, spolu so svojim dieťaťom na Slávnostné uvítanie do života, ktoré sa uskutočnilo o 14:00 hod. v kultúrnom dome Hladovka. Po úvodnom príhovore pani starostky nasledoval krátky kultúrny program, ktorý pripravili žiaci základnej školy a krátke posedenie. Krátke video z vystúpenia novovznikajúcej dievčenskej country skupiny si môžete pozrieť na: http://www.youtube.com/watch?v=nns3I9CLY6g&list=UUnXtaccEJ1v07Wk6RHQgDtw&index=1&feature=plcp

Podkategórie

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2024): 1 082

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

  Mobilná aplikácia Moja obec  

iCagenda - Calendar


Copyright © 2024 Obec Hladovka Rights Reserved.