foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Foto-video

Všetky fotografie a videozáznamy týkajúce sa obce Hladovka nájdete na nasledovných odkazoch.

 

Fotogaléria

Kto je prítomný?

Práve tu je 243 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vo štvrtok, 6. 1. 2022, sa o 12:05 hod. v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie uskutoční Spoločné koledovanie goralov Slovensku a Európe, pri príležitosti zápisu Goralskej kultúry na Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. V rámci programu bude prednesená Spoločná deklarácia Slovensku a Európe a zaznejú goralské piesne, koledy a vinše v podaní našich goralov.
Celé podujatie môžete sledovať aj on-line na nasledujúcom odkaze.
Priamy link na toto koledovanie sa na Youtube kanáli objaví približne 5. až 10. minút pred začiatkom vysielania.

Príloha - plagát

Na stredu, 22. 12. 2021, Obec Hladovka srdečne pozvala rodičov, spolu so svojim dieťaťom na Slávnostné uvítanie dieťaťa do života, ktoré sa v tomto roku konalo za prísnych protipandemických opatrení v zasadačke obecného úradu. Rodičov a ich ratolesti v časových intervaloch postupne privítal starosta obce a pracovníčky obecného úradu a odovzdali im malú spomienku na tento slávnostný okamžik. Do obecnej kroniky pribudlo od posledného uvítania 17 detí, z toho 12 chlapcov a 5 dievčat. Prajeme im a ich rodičom veľa šťastia, zdravia a úspechov. Niekoľko fotografii si môžete pozrieť vo fotogalérii.

1. Výzva hlavného hygienika verejnosti
Epidemiologická situácia je stále veľmi vážna, napriek tomu, že pozorujeme jej zlepšenie v niektorých parametroch. Neprepadajme tak ilúzii, že ak sa uvoľňujú opatrenia, tak prichádzajú lepšie časy a môžeme stratiť ostražitosť.
Myslime na to, že stále nevieme jasne povedať, ako sa bude v populácii správať nový variant omikron a aké zapríčiní dôsledky.
Preto sa opäť obraciame na verejnosť a ešte raz dôrazne žiadame, aby sa obyvatelia zamysleli nad každou osobnou návštevou povolenej prevádzky a hromadného podujatia: zvažujte, či sa napríklad tovar nedá z uvedenej predajne objednať online, alebo či sa nedá zvoliť čas, kedy je v prevádzkach či na povolených podujatiach menej ľudí.
Je nevyhnutné, aby ste sa v interiéroch chránili respirátormi, udržiavajte si dostatočné odstupy od iných ľudí a dezinfikujte si ruky. Odporúčame vopred si premyslieť nákupy a kupovať radšej naraz viac vecí, ako sa opakovane vracať do obchodu.
Žiadame prevádzkovateľov, aby k dodržiavaniu nastavených podmienok pristupovali zodpovedne: aby dbali na dôsledné dodržiavanie kapacitných obmedzení, pravidelné vetranie a dezinfekciu plôch a dohliadli na riadne prekrytie horných dýchacích ciest a dodržiavanie rozostupov vo svojom zariadení či prevádzke.

Vyhláška č. 306 a vyhláška č. 307

2. Vyhláška k organizácii hromadných podujatí:  
Účinnosť vyhlášky: 17.12.2021
Vyhláška č. 307

Zmeny oproti pôvodnej vyhláške
- K povoleným podujatiam profesionálnych súťaží pribúda florbal (Extraliga mužov, Hyundai extraliga žien)
- Povoľujú sa tréningy športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi, pričom všetci účastníci budú v režime OP.
- Povoľujú sa hromadné podujatia nevyhnutné na výkon činnosti športových reprezentácií SR so súhlasom ministerstva školstva vydanom po 17.12.2021.

Pravidlá po novom (teda zmeny plus doteraz platné opatrenia):
Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia. Výnimku majú:

1. Hromadné podujatia v režime OP do 10 osôb
Môžu sa konať len v súvislosti s výkonom práce
Zabezpečiť oznam o skutočnosti, že sa HP organizuje v režime OP
Zákaz konzumácie jedál a nápojov

2. Bohoslužby
Maximálna povolená kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí
Môžu sa konať jedine v režime OP
Režim OP sa nevzťahuje na výkon individuálnej pastoračnej činnosti

3. Sobášne obrady a obrady krstu
Maximálne 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora)

4. Pohrebné obrady   
Bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške
Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné a civilné verzie sobášneho, pohrebného obradu a obradu krstu:
- dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu
- zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou
- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou
- ďalšie opatrenia sú vymenované priamo vo vyhláške
- zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované nižšie)

Čítať ďalej: Výzva hlavného hygienika verejnosti a vyhlášky č. 305 a 306 ÚVZ SR ÚVZ SR

Vláda SR vydala Uznesenie č. 772 zo 14. decembra 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Z týmto uznesením sa môžete oboznámiť v našej prílohe.

Vážený pán starosta,
aj tohto roku pre napätú pandemickú situáciu nie je vhodný osobný spoločensko - pracovný kontakt, pri ktorom by sme mohli porozprávat’ o budúcom roku z pohľadu likvidácie komunálnych odpadov. Preto tak ako vlani volíme formu osobného riaditel’ského listu, v ktorom vám chceme aspoň troška priblížit’ situáciu v tejto oblasti pre rok 2022.
Prvým vel’mi dôležitým aspektom našej spolupráce je konštatovanie, že stále máme odpadovú koncovku v prijatel’ných ekonomických reláciách v spoločnosti KOSIT, a.s. a TFT, a.s. 
Musíme sa ale popasovat’ s problémami, ktoré okolo nás rozpútala inflácia. Predpokladáme silný tlak na rast miezd, zvýšené ceny energií a materiálov a investujeme do dvoch nových zvozovych vozidiel, aby sme aj technicky dokázali zabezpečit’ našu činnost’.
Z týchto dôvodov predstavenstvo spoločnosti svojim uznesením č.26/2021 rozhodlo o navýšení cien našich služieb o koeficient 1,3 pre rok 2022.
Veríme, že inflácia spomalí a toto zvýšenie bude dostatočné na krytie nákladov likvidácie komunálnych odpadov počas celého roka 2022, v ktorom sa musíme pripravit’ na proces legislatívnych zmien v odpadovom hospodárstve a všetok komunálny odpad mechanicky upravit’ alebo spálit’ v roku 2023.

Národný očkovací týždeň
Situácia v nemocniciach je kritická. Pľúcne ventilácie sú naplno obsadené zväčša neočkovanými pacientami, ktorí bojujú o život. Nemocnice nedokážu liečiť pacientov s inými chorobami. Žilinský samosprávny kraj vyzýva obyvateľov, aby zvážili očkovanie a vyhli sa tak zákernému priebehu ochorenia Covid-19. Vírus je pre vaše telo veľký a neznámy experiment, o ktorom nikto dopredu nevie, ako sa s ním vysporiada. Nakaziť sa vírusom bez očkovania znamená podstúpiť značné riziko ohrozenia vlastného života a chronických následkov po jeho prekonaní. Vakcína vám, naopak, pomôže ochorenie prekonať s oveľa ľahším priebehom a následkami. Nezabúdajte, že vírus si nevyberá len slabých a chorých, ale i zdravých a vitálnych.
Neohrozujme naše životy a životy našich blízkych.
Očkovanie je zodpovedná voľba pre vás, vašich najbližších, ale i celú spoločnosť.
Zaočkovať sa môžete aj bez registrácie aj túto sobotu 11. decembra v očkovacích centrách v Čadci, Žiline, Martine, Trstenej, Námestove, Dolnom Kubíne, Ľubochni, Ružomberku a Liptovskom Mikuláši, alebo prostredníctvom VakciZuzky. Všetky informácie nájdete na tabuli obecného úradu a webovom sídle obce a Žilinského kraja. Ďakujeme.

Žiadame obyvateľov Hladovky, aby vo vlastnom záujme neparkovali na miestnych cestách počas zimného obdobia, kvôli bezpečnému prejazdu traktora s radlicou, ktorý zabezpečuje odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií. Bezpečná zjazdnosť komunikácií je prvoradá hlavne kvôli rýchlej zdravotnej pomoci, hasičom a polícii.
Žiadame tiež obyvateľov, aby upozornili na tieto opatrenia svojich návštevníkov prichádzajúcich do obce.

Od nedele 12.12. 2021 vstúpi do platnosti nový cestovný poriadok prímestských autobusových liniek. Vláda SR rozhodla o zavedení dištančnej formy vyučovania na 2.stupni ZŠ a stredných školách v termíne od 13.12.2021.
Následne nato VÚC Žilina ako Objednávateľ prímestskej dopravy rozhodol o zmene vedenia autobusových spojov prímestských liniek od rovnakého termínu v prázdninovom režime s pridaním vybraných školských spojov.
Od nedele 12.12. 2021 teda premávame v prázdninovom režime, plus školské spoje slúžiace na dochádzku žiakov 1. stupňa ZŠ – rovnaký model sme uplatňovali aj v mesiacoch február až apríl tohto roka.
Aktualizované cestovné poriadky sú zverejnené na našej webovej stránke https://arriva.sk/liorbus/primestska-doprava/cestovne-poriadky

Na nedeľu, 5.12.2021, pripravil Obecný úrad v spolupráci s farnosťou Hladovka, stretnutie deti s Mikulášom. Aktuálna pandemická situácia nedovolila pripraviť klasické stretnutie s Mikulášom tak, ako si ho pamätáme z minulých rokov, Tento rok Mikuláš pozval všetky deti k drevenému betlehemu, ktorý sa nachádza v priestore medzi obecným úradom, farou a kostolom a tam všetkým deťom odovzdal svoje darčeky. Dúfajme, že budúci rok bude situácia lepšia a deti budú mať viac priestoru aj na dlhší rozhovor, zarecitovanie básničky, či zaspievanie pesničky Mikulášovi. Fotografie z tejto milej akcie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Podkategórie

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2024): 1 082

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

  Mobilná aplikácia Moja obec  

iCagenda - Calendar

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Copyright © 2024 Obec Hladovka Rights Reserved.