foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Kto je prítomný?

Práve tu je 101 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vláda SR vydala Uznesenie č. 772 zo 14. decembra 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Z týmto uznesením sa môžete oboznámiť v našej prílohe.

Vážený pán starosta,
aj tohto roku pre napätú pandemickú situáciu nie je vhodný osobný spoločensko - pracovný kontakt, pri ktorom by sme mohli porozprávat’ o budúcom roku z pohľadu likvidácie komunálnych odpadov. Preto tak ako vlani volíme formu osobného riaditel’ského listu, v ktorom vám chceme aspoň troška priblížit’ situáciu v tejto oblasti pre rok 2022.
Prvým vel’mi dôležitým aspektom našej spolupráce je konštatovanie, že stále máme odpadovú koncovku v prijatel’ných ekonomických reláciách v spoločnosti KOSIT, a.s. a TFT, a.s. 
Musíme sa ale popasovat’ s problémami, ktoré okolo nás rozpútala inflácia. Predpokladáme silný tlak na rast miezd, zvýšené ceny energií a materiálov a investujeme do dvoch nových zvozovych vozidiel, aby sme aj technicky dokázali zabezpečit’ našu činnost’.
Z týchto dôvodov predstavenstvo spoločnosti svojim uznesením č.26/2021 rozhodlo o navýšení cien našich služieb o koeficient 1,3 pre rok 2022.
Veríme, že inflácia spomalí a toto zvýšenie bude dostatočné na krytie nákladov likvidácie komunálnych odpadov počas celého roka 2022, v ktorom sa musíme pripravit’ na proces legislatívnych zmien v odpadovom hospodárstve a všetok komunálny odpad mechanicky upravit’ alebo spálit’ v roku 2023.

Národný očkovací týždeň
Situácia v nemocniciach je kritická. Pľúcne ventilácie sú naplno obsadené zväčša neočkovanými pacientami, ktorí bojujú o život. Nemocnice nedokážu liečiť pacientov s inými chorobami. Žilinský samosprávny kraj vyzýva obyvateľov, aby zvážili očkovanie a vyhli sa tak zákernému priebehu ochorenia Covid-19. Vírus je pre vaše telo veľký a neznámy experiment, o ktorom nikto dopredu nevie, ako sa s ním vysporiada. Nakaziť sa vírusom bez očkovania znamená podstúpiť značné riziko ohrozenia vlastného života a chronických následkov po jeho prekonaní. Vakcína vám, naopak, pomôže ochorenie prekonať s oveľa ľahším priebehom a následkami. Nezabúdajte, že vírus si nevyberá len slabých a chorých, ale i zdravých a vitálnych.
Neohrozujme naše životy a životy našich blízkych.
Očkovanie je zodpovedná voľba pre vás, vašich najbližších, ale i celú spoločnosť.
Zaočkovať sa môžete aj bez registrácie aj túto sobotu 11. decembra v očkovacích centrách v Čadci, Žiline, Martine, Trstenej, Námestove, Dolnom Kubíne, Ľubochni, Ružomberku a Liptovskom Mikuláši, alebo prostredníctvom VakciZuzky. Všetky informácie nájdete na tabuli obecného úradu a webovom sídle obce a Žilinského kraja. Ďakujeme.

Žiadame obyvateľov Hladovky, aby vo vlastnom záujme neparkovali na miestnych cestách počas zimného obdobia, kvôli bezpečnému prejazdu traktora s radlicou, ktorý zabezpečuje odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií. Bezpečná zjazdnosť komunikácií je prvoradá hlavne kvôli rýchlej zdravotnej pomoci, hasičom a polícii.
Žiadame tiež obyvateľov, aby upozornili na tieto opatrenia svojich návštevníkov prichádzajúcich do obce.

Od nedele 12.12. 2021 vstúpi do platnosti nový cestovný poriadok prímestských autobusových liniek. Vláda SR rozhodla o zavedení dištančnej formy vyučovania na 2.stupni ZŠ a stredných školách v termíne od 13.12.2021.
Následne nato VÚC Žilina ako Objednávateľ prímestskej dopravy rozhodol o zmene vedenia autobusových spojov prímestských liniek od rovnakého termínu v prázdninovom režime s pridaním vybraných školských spojov.
Od nedele 12.12. 2021 teda premávame v prázdninovom režime, plus školské spoje slúžiace na dochádzku žiakov 1. stupňa ZŠ – rovnaký model sme uplatňovali aj v mesiacoch február až apríl tohto roka.
Aktualizované cestovné poriadky sú zverejnené na našej webovej stránke https://arriva.sk/liorbus/primestska-doprava/cestovne-poriadky

Na nedeľu, 5.12.2021, pripravil Obecný úrad v spolupráci s farnosťou Hladovka, stretnutie deti s Mikulášom. Aktuálna pandemická situácia nedovolila pripraviť klasické stretnutie s Mikulášom tak, ako si ho pamätáme z minulých rokov, Tento rok Mikuláš pozval všetky deti k drevenému betlehemu, ktorý sa nachádza v priestore medzi obecným úradom, farou a kostolom a tam všetkým deťom odovzdal svoje darčeky. Dúfajme, že budúci rok bude situácia lepšia a deti budú mať viac priestoru aj na dlhší rozhovor, zarecitovanie básničky, či zaspievanie pesničky Mikulášovi. Fotografie z tejto milej akcie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

V záujme informovania verejnosti ÚVZ SR poskytuje občanom SR súhrnnú informáciu o podmienkach domácej izolácie pozitívne testovaných na COVID-19 a karantény ich úzkych kontaktov. V čase neprestajne vysokého denného počtu nových prípadov sú to užitočné informácie a môžete sa s nimi oboznámiť v nasledovných prílohách.
Príloha 1Príloha 2.

Úrad verejného zdravotníctva SR, vydal vyhlášku 268, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. S kompletným znením vyhlášky sa môžete oboznámiť v prílohe.

Výnimky zo zákazu vychádzania sú uvedené v uznesení vlády SR. V prílohe nájdete uznesenie vlády, v ktorom sú definované podmienky zákazu vychádzania a tiež výnimky z uvedeného zákazu. Materiál je zverejnený aj na stránke www.rokovania.gov.sk
Ďalšie opatrenia sú definované vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR. V prílohe nájdete tlačovú správu ÚVZ SR k novým vyhláškam, ktoré sú zverejnené na stránke https://www.minv.sk/?2021-2
Chráňme si zdravie.

Príloha č. 1. - Uznesenie vlády SR   
Príloha č. 2. - Informácie k vyhláškam ÚVZ platným od 25.11.2021      
Príloha č. 3. - Informácie - plagát o núdzovom stave    

INFO k novele reagujúcej na tretiu vlnu pandémie vyhlásená v Zbierke zákonov
V Zbierke zákonov bol publikovaný zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.
Cieľom predpisu je reagovať na aktuálny stav v spoločnosti týkajúci sa dohľadu nad dodržiavaním aktuálnych opatrení v boji proti ochoreniu COVID – 19. Na tento účel sa preto spresnili niektoré ustanovenia zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

V zákone o priestupkoch sa zaviedla nová skutková podstata, ktorej cieľom je osobitne postihovať verbálne útoky a znevažovanie poskytovateľov a prijímateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj osôb zúčastňujúcich sa na jej poskytovaní. Takéto útoky sa v súčasnosti množia najmä pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Novela Zákonníka práce v tejto súvislosti upravuje povinnosť zamestnávateľa vykonať kontrolou príslušného dokladu.

Novelou zákona o sociálnom poistení sa upravuje situácia, aby sa na zamestnanca, ktorý je od 1. decembra 2021 uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie nevzťahovalo prechodné ustanovenie, v zmysle ktorého nárok na pandemické nemocenské počas krízovej situácie vznikne od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti v ustanovenej výške.

Zároveň Vás chcem informovať, že dnes t.j. utorok 16. 11. 2021 prebieha na zasadnutí vládneho kabinetu diskusia o úpravách COVID automatu. Akonáhle budú zverejnené schválené vykonávacie vyhlášky ÚVZ SR či usmernenia k novelizovaným zákonom budem Vás o tom informovať.

Podkategórie

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2024): 1 082

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

  Mobilná aplikácia Moja obec  

iCagenda - Calendar

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Copyright © 2024 Obec Hladovka Rights Reserved.