foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Novinky z farnosti

O tom čo sa udialo v posledných dňoch v našej farnosti sa dozviete zo stránok farnosti.

Zo školských lavíc

Aj život žiakov našej základnej a materskej škole je veľmi pestrý. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží, z ktorých si priniesli slušné množstvo ocenení, pripravujú rôzne programy a vystúpenia.... a o tom všetkom sa dozviete z našich školských stránok.

Kto je prítomný?

Práve tu je 397 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Riaditeľstvo Stredoslovenskej distribučnej oznamuje, že v termíne 21. 10. 2020 od 8:00 hod. do 15:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Viac podrobnosti a konkrétne odberné miesta, ktorých sa to týka, nájdete v prílohe.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal 14. a 17. 9. 2020 nasledovné opatrenia. Ich celé znenie nájdete v prílohách.
Príloha č. 1  
Príloha č. 2  

 

Krízový štáb Okresného úradu Tvrdošín na rokovaní konanom dňa 10. 09. 2020 prijal na základe zhoršenia epidemiologickej situácie v okrese Tvrdošín v súvislosti so zvýšeným epidemickým výskytom potvrdených prípadov ochorení vyvolaných novým koronavírusom COVID-19 prijal opatrenia a úlohy z ktorými sa bližšie môžete oboznámiť v nasledujúcich prílohách:

Príloha č. 1. Uznesenie  
Príloha č. 2. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  
Príloha č. 3. Plagát  

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-I9 spôsobeným koronavirusom SARS-CoV-2 - deviata aktualizácia. Podrobnosti nájdete v prílohe.

Starostovia obcí Orava zaslali Žiadosť starostov obci Oravy na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o bezodkladne dokončenie verejného obstarávania na komplexné pozemkové úpravy zo dňa 22.05.2020. S jeho znením sa môžete oboznámiť v tejto prílohe

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR reagovalo na túto žiadosť a svoje stanovisko vyjadrilo vo svojej odpovedi. S obsahom odpovede sa môžete oboznámiť v prílohe č. 2.

Nadácia ŽSK, Rodinné centrum pomoci, odbor sociálnych vecí ponúka pomoc ľuďom v núdzi - existenciálnej, materiálnej a sociálnej svoju pomoc. Kontaktné informácie nájdete na letáčiku v prílohe.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 1.9.2020 Všetky informácie nájdete v prílohách:

Príloha č. 1  
Príloha č. 2  
Príloha č. 3  
Príloha č. 4  

Riaditeľstvo Stredoslovenskej distribučnej oznamuje, že v termíne 17. 9. 2020 od 8:00 hod. do 15:00 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Viac podrobnosti a konkrétne odberné miesta, ktorých sa to týka, nájdete v prílohe.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Dolnom Kubíne v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) 

v územnom obvode okresu Dolný Kubín a Tvrdošín

od 14.08.2020 od 07:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje  najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

 Riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne mjr. Mgr. Dušan Bakoš v.r.

1. Ak je nevyhnutné cestovať na dovolenku mimo SR, sledujte aktuálnu situáciu vo Vami vybranej krajine.
2. Dodržujte zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško).
3. Pri akomkoľvek podozrení kontaktu s COVID-19 ihneď telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára.
4. Počas dovolenky buďte obozretní a zodpovední. K udržaniu priaznivého vývoja pandémie COVID-19 na Slovensku prispieva každý z nás.
5. Pri návrate sa z rizikových krajín sa nahláste na príslušnom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva RÚVZ, kontakty nájdete na danej internetovej stránke www.uvzsr.sk Viac info v prílohe.

Podkategórie

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2022): 1 066

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

iCagenda - Calendar

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Copyright © 2022 Obec Hladovka Rights Reserved.