foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Novinky z farnosti

O tom čo sa udialo v posledných dňoch v našej farnosti sa dozviete zo stránok farnosti.

Zo školských lavíc

Aj život žiakov našej základnej a materskej škole je veľmi pestrý. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží, z ktorých si priniesli slušné množstvo ocenení, pripravujú rôzne programy a vystúpenia.... a o tom všetkom sa dozviete z našich školských stránok.

Kto je prítomný?

Práve tu je 124 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Obec Hladovka pripravuje komunitný plán sociálnych služieb ako svoju zákonnú povinnosť. Spracovanie plánu je podmienkou na poskytnutie sociálnych služieb našim obyvateľom prostredníctvom verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pôsobiacich v regióne, ale aj dokumentom na rozširovanie a zavádzanie iných služieb a aktivít obce na úseku sociálnych vecí. Aby bol plán čo najkomplexnejší je potrebné získať čo najviac podnetov, návrhov a pripomienok práve od obyvateľov obce, ktorých sa toto bytostne dotýka. Za týmto účelom spúšťame dotazníkový prieskum, ktorý prebieha dvoma formami:
1. Vyplnením on-line dotazníka na stránke  http://bit.ly/2C8rX3m 
2. Vyplnením papierového dotazníka.

Prieskum bude prebiehať do 11.11.2018 a prosíme občanov, aby sa do neho zapojili v čo najhojnejšom počte. Ďakujeme.

Rada mládeže Žilinského kraja v 3. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.
"Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite."
Viac podrobnosti nájdete v prílohe.

Na medzinárodnej konferencii „Slovensko – krajina neznámych vlastníkov“, ktorá sa konala v dňoch 11. - 12. 10. 2018, t.j. vo štvrtok a piatok v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, zaznelo zopár informácií a podstatných skutočnostiach týkajúcich sa tejto temy, preto by som sa chcel, ako starosta, obce podeliť s Vami, občanmi našej obce s informáciami z tejto konferencie.

Najskôr uvádzam niekoľko odkazov na média, ktoré svedčia o tom, že táto problematika zarezonovala aj v našich médiách. Odkazy sú na Správy RTVS zo dňa 11. 10. 2018 o 19.00 hod. a Rádiožurnál v rozhlase vysielaný na Slovensku o 18:00hod.

Čítať ďalej: Informácie ku komplexným pozemkovým úpravám v k. u. Hladovka

V nedeľu, 21. 10. 2018, sme sa poobede o 14:00 hodine stretli v sále kultúrneho domu, kde sa konalo každoročné stretnutie s dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov, ktoré organizačne pripravil starosta, poslanci a pracovníci obecného úradu. Po krátkom uvítaní starostom obce sa v krátkom kultúrnom programe predstavili najskôr tí najmenší - žiaci materskej školy a po nich členovia Detského folklórneho súboru Goral, ktorého členmi sú žiaci ZŠ s MŠ Hladovka. Po kultúrnom programe nasledovalo krátke pohostenie a voľná debata a neskôr výročná schôdza zdravotne postihnutých občanov, na ktorej si najskôr pripomenuli okrúhle výročia svojich členov a dozvedeli sa podrobnejšie o činnosti členov v predchádzajúcom období i o plánoch v najbližšej budúcnosti. Všetky fotografie si môžete pozrieť tu.

 

Vážení občania,
na základe Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-000902-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola obci Hladovka poskytnutá dotácia na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt: “Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice“.
Obci Hladovka bola schválená dotácie na “Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice“ v sume 27 082,11 Eur. Obec sa zaviazala k spolufinancovaniu projektu vo výške 5% z celkovej výšky preinvestovaných prostriedkov a to 1 425,37. Dňa 4.6.2018 bola so zhotoviteľom podpísaná Zmluva o dielo č. 5/2018 na čiastku 28 507,48 Eur, ktorá bola vysúťažená v rámci verejného obstarávania, ktoré prebehlo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a bola vysúťažená firma Michal Bireš, 027 12 Liesek 507.
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice pozostávali z komplexnej rekonštrukcie hasičskej zbrojnice a to osekanie vnútorných omietok stropov a stien, vyspravenie stropov a stien vyrovnávacími omietkami, potiahnutie stropov a stien sklotextilnou mriežkou do tmelu, zhotovenie sanačných omietok stropov a stien, vyspravenie vonkajších ostení, vybúranie oceľových vrát garáži, vybúranie zárubní vnútorných a vchodových dverí, dodávka a montáž sekcionálnych brán garáži, vchodových dverí, vysekanie rýh pre úpravu vnútorných rozvodov ZVK, zhotovenie vnútorných rozvodov ZVK, dodávka a montáž umývadla a prepadového zásobníka TÚV s batériou, demontáž rozvodov ÚK a radiátorov, dodávka a montáž rozvodov ÚK a radiátorov, dodávka a montáž vnútorných dvier a zárubní, doplnenie keramického obkladu k umývadlu, zhotovenie bezpečnostných náterov na komunikáciu a ostenia garážových, brán, zhotovenie penetrácie a nových interiérových malieb, demontáž ovládacích prvkov elektroinštalácie a svietidiel, dodávka a montáž ovládacich prvkov elektroinštalácie a svietidiel.

DHZ Hladovka pripravil na nedeľu 16. 9. 2018 hasičskú súťaž v dvoch kategóriách - kategória Plameň - pravidlá podľa DPO ST a kategória PS 8 - hrubé hadice, prúdnice s uzáverom, vretenový rozdeľovač, zásahový sací kôš. Súťaže sa zúčastnilo v kategórií Plameň celkom 23 družstiev z Čimhovej, Hladovky, Hruštína, Liesku, Lokce, Mútneho, Oravskej Poruby, Suchej Hory, Trstenej, Vasilova a Zuberca. V kategórií PS 8 sme videli družstvo z Hladovky a Vitanovej a družstvo z Námestova predviedlo útok s PS 16. Všetkých zúčastnených čakalo okrem súťaží aj malé občerstvenie a vynikajúci guľáš. Všetky fotografie zo súťaže nájdete v tejto fotogalérií.

Mesto Trstená Vás pozýva na slávnostné odhalenie pomníka SNP spojené s pietnym aktom kladenia vencov, historickými ukážkami bojov II. svetovej vojny a ukážkami Ozbrojených síl slovenskej republiky. Po historických ukážkach sa môžu návštevníci tešiť na rozlúčku s letom, v rámci ktorej budú pripravené rôzne sprievodné aktivity pre deti a kultúrne vystúpenia miestnych skupín - DUO ORAVA, THE BLAZE BAND. Viac podrobnosti v prílohe.

Mesto Trstená, Bernoláková 96/8, 028 01 Trstená vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy, Oslobodenia 941, 028 01 Trstená s predpokladaným nástupom od 1. novembra 2018. Viac podrobnosti v prílohe.

Tak, ako každý rok, v odpustovom čase, sa stretli v nedeľu, 19. 8. 2018, obyvatelia našej obce na dolnom konci obce, kde začala pobožnosť krížovej cesty. Tí ktorí vládali, peši vyšli až na Grapu, ostatní sa vyviezli autami a traktormi, kde sa o 13:30 hod. pri kríži konala svätá omša, ktorú celebroval vdp Miroslav Žmijovský. Po svätej omši boli všetci obyvatelia obce pozvaní na malé posedenie pri guľáši, ktoré spolu s pracovníkmi Obecného úradu a členov obecného zastupiteľstva pripravili naši dobrovoľní hasiči, poľovníci a členovia Miestneho spolku Červeného kríža. Pre všetkých bolo, okrem výborného guľášu, pripravené aj malé občerstvenie. Pre starších dobré pivko a tých mladších čapovaná kofola a zmrzlina. O dobru zábavu sa postarala naša goralská muzika. Zase výborná príležitosť na utužovanie vzájomných vzťahov. Fotografie z celej akcie si môžete pozrieť vo fotogalérií a zostrih z pobožnosti krížovej cesty a sv. omše nájdete na tomto odkaze.

Podkategórie

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2019): 1 043

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

iCagenda - Calendar

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


Copyright © 2020 Obec Hladovka Rights Reserved.