foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Novinky z farnosti

O tom čo sa udialo v posledných dňoch v našej farnosti sa dozviete zo stránok farnosti.

Zo školských lavíc

Aj život žiakov našej základnej a materskej škole je veľmi pestrý. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží, z ktorých si priniesli slušné množstvo ocenení, pripravujú rôzne programy a vystúpenia.... a o tom všetkom sa dozviete z našich školských stránok.

Kto je prítomný?

Práve tu je 345 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vážená poslankyňa, vážení poslanci, milí hostia!

Srdečne Vás pozdravujem na dnešnom slávnostnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hladovke, ktorým vstupujeme do ďalšieho 4 – ročného volebného obdobia.
Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, blahoželám Vám k zloženiu sľubu. Občania si nás vybrali do vedenia obce prejavením dôvery v komunálnych voľbách s presvedčením, že pod naším spoločným vedením bude obec napredovať

v každej oblasti života. Verím, že každý z Vás si plne uvedomuje vážnosť a zodpovednosť vyplývajúcu z poslaneckého mandátu a podľa toho bude aj konať. Stojí pred Vami i mnou zodpovedná, nie ľahká, ale radostná práca pre správu veci verejných. Beriem túto prácu nie ako túžbu, ale ako službu občanom.
Prvoradé sú základné funkcie samosprávy – dobré fungovanie úradu pre občanov, zabezpečovanie čistoty a poriadku v obci na verejných priestranstvách, údržba obecných budov, verejné osvetlenie, rozhlas, miestne komunikácie, školstvo a služby v obci.
Môj pohľad na našu obec je pohľadom občana, ktorý  spravuje veci verejné našej obce 3 volebné obdobia a začína štvrté volebné obdobie. Podľa svojho vedomia a svedomia som sa snažila, i keď sa mi to nie vždy darilo, povzniesť ju po stránke materiálnej, duchovnej i spoločenskej na vyššiu úroveň.
Aký je súčasný stav našej obce?
Podľa môjho názoru máme v Hladovke dobré vyhliadky na bývanie a podnikanie. Máme vybudovanú infraštruktúru na 20 rokov dopredu, okrem kanalizácie, na ktorú máme pripravenú projektovú dokumentáciu, územné rozhodnutie a odkúpené pozemky pod čističku odpadových vôd, opravené cesty a verejné budovy.
V sociálnej oblasti obec zabezpečuje dotáciu na stravu a školské potreby a motivačný príspevok deťom, ktoré navštevujú predškolské zariadenie a základnú školu a žijú v rodinách, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky, alebo ktorých príjem je najviac vo výške životného minima. V obci nie je zriadená opatrovateľská služba, svojich starých rodičov prípadne chorých si opatrujú najbližší príbuzní. Spoločné stravovanie môžu dôchodcovia využívať v školskej jedálni, alebo aj ako donáškou domov.
Školstvo. Celý školský areál je po 49 rokoch majetkovo-právne vysporiadaný. Škola je plno-organizovaná s právnou subjektivitou. Podľa možností finančných prostriedkov sa každoročne zveľaďuje vo vnútornom vybavení. Najkritickejšia je plocha strecha, elektroinštalácia a nedostatok priestorov na jazykové a počítačové učebne, na toto je potrebné vynaložiť všetko úsilie.
Kultúrne a športové akcie organizujeme každoročne. Sú to najmä: vítanie nového roka, jasličková pobožnosť, stávanie mája, odpustová slávnosť, posedenie s dôchodcami, deň rodiny, hasičské súťaže, volejbal, tenis...
Veľkým kameňom úrazu je znečisťovanie životného prostredia. S týmto problémom zápasíme už 20 rokov. Nemožno povedať, že bezvýsledne. Dosiahli sme v tomto smere značný úspech. Máme kukanádoby, separujeme odpad. Žiaľ sú aj takí, ktorí si veľmi starostlivo vyčistia domy, dvory, záhrady a odpad vysypú do prírody. Separovaný zber je pre niektorých občanov tabu, i keď sme posielali do každej domácnosti letáky ako triediť i farebné vrecia, niektorí to nepochopili. Ale sú na druhej strane občania, ktorí idú príkladom. Žiaľ, budeme musieť prikročiť aj k finančným sankciám.
Vážené novozvolené obecné zastupiteľstvo. Je potrebné, aby sme prednosti a aktivity našej obce, tie tradičné aj naďalej upevňovali a rozvíjali. Prosím o Vaše názory, návrhy a námety o tom, čo by bolo v obci treba či už vybudovať alebo opraviť a prípadne i pozmeniť. Môžte sa vyjadriť aj k tomu, čo už je v štádiu realizácie či prípravy. Je určite mnoho veci, ktoré je potrebné v obci urobiť či vylepšiť. Naša obec každoročne podáva niekoľko žiadosti o financovanie zámerov a realizáciu projektov. Teraz mám väčšie skúsenosti, mnohému som sa podučila a z mnohých vecí som aj vytriezvela. Musíme prihliadať na rôzne skutočnosti. Nie všetko čo sa rozpráva o Eurofondoch je jednoduché, všade sa rozpráva o projektoch ale musíme si uvedomiť čo môžme čerpať, aké sú priority a v akom sme pole rastu. Projekty je potrebné dopredu pripraviť, zaplatiť a čakať na výzvu a úspešnosť. Rozhodnúť sa správne a hneď a za svoje rozhodnutie niesť zodpovednosť, to je veľké umenie. V súčasnej dobe máme podané žiadosti na kanalizáciu, cyklotrasu, separáciu a zhodnocovanie bioodpadov, na zriadenie domu ľudových tradícií, športové podujatia.
Budeme sa riadiť schváleným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Vypracovaný projekt máme na miestnu komunikáciu Pozadomy a územné rozhodnutie. Na ulicu Podogrody máme geometrický plán.  Je potrebné majetkové vysporiadanie pozemkov, aby sme mohli žiadať vybudovanie NN rozvodov, prípojky a verejné osvetlenie.  
Volebný program pokračuje v nadväznosti na predchádzajúce volebné obdobia. V súlade so zákonmi budeme zabezpečovať chod obce a využívať všetky možnosti a schopnosti pre rozvoj obce, vo všetkých oblastiach života, k spokojnosti občanov. Od začiatku môjho pôsobenia vo funkcií starostky sú vytýčené úlohy a ciele, krátkodobého a dlhodobého charakteru. Každej aktivite predchádza dlhodobá príprava. Ale to všetko sa dá zvládnuť pri vzájomnom porozumení, dôvere, pochopení, slovom pri dobrých medziľudských vzťahoch.
V tento slávnostný deň dovoľujem si z tohto miesta pozdraviť aj našich hostí s prosbou o zachovanie priazne a náklonnosti aj do budúcnosti. Našou odmenou bude spokojnejší a krajší život v našej obci, aby sa všetci obyvatelia aj tí čo sú vzdialení za prácou radi vracali do svojich domovov.
Nech Pán, darca všetkého dobra je nám v tomto našom spoločnom úsilí neustále nápomocný a nech nás všetkých požehnáva.
Na záver Vám všetkým želám šťastný, požehnaný a dobrými skutkami naplnený nový rok 2011.

 

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2022): 1 066

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

iCagenda - Calendar

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Copyright © 2022 Obec Hladovka Rights Reserved.