foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Novinky z farnosti

O tom čo sa udialo v posledných dňoch v našej farnosti sa dozviete zo stránok farnosti.

Zo školských lavíc

Aj život žiakov našej základnej a materskej škole je veľmi pestrý. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží, z ktorých si priniesli slušné množstvo ocenení, pripravujú rôzne programy a vystúpenia.... a o tom všetkom sa dozviete z našich školských stránok.

Kto je prítomný?

Práve tu je 51 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Obci Hladovka dňa 02.03.2016 bolo oznámené listom 2716//2016 od  Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2016, že projekt: „Revitalizácia verejného priestoru v obci Hladovka získal podporu od ministra životného prostredia SR a obec Hladovka na podporu spomínaného projektu dostala

Rozhodnutím č.j. 34/POD-ZD2.42/16 zo dňa 02.03.2016 dotáciu vo výške 5.000,- eur.

Vykonané práce na projekte: Revitalizácia verejného priestoru v obci Hladovka

Realizácia projektu pozostávala z prípravných prác, búracích prác a úprav priestranstva. Vybudovali sa chodníky a osadilo sa oplotenie. Vykonala sa realizácia pieskoviska/doskočiska a odrazového dreva, osadila sa drobná architektúra - domček so šmýkačkou. Zhotovil sa drevený prístrešok a drevené lavičky z guľatiny. Zatrávnili sa plochy a vykonala sa výsadba živého plotu. Dielo bolo realizované v termíne od 15.05.2016 do 21.07.2016 v súlade s ustanovením čl. IV. bodu 4 dotačnej „Zmluvy č. 39/POD-ZD2-42/16" a v zmysle dodávateľskej – odberateľskej „Zmluvy o dielo č. 1/2016.

V rámci stavebných prác revitalizácii verejného priestoru sa vybúrala časť oplotenia, časť spevnenej plochy a zobrala sa ornica zo spevnených plôch. Ornica sa uložila v areáli základnej školy.

Chodníky sa zrealizovali z hutneného štrkopieskového povrchu, hrúbky 80 mm (60 mm) do štrkového podkladu, hr. 150 mm vrstvy kameniva drveného 32 – 64, zhutnený zaklinovaním, fr. 4 - 8. Plocha dlažby je zdokumentovaná vo výkrese č. 1. Chodníky sú oddelené od zatrávnenej plochy parkovými obrubníkmi. Povrch pod domčekom so šmýkačkou tvorí položená športová gumová, povrch pod detským ihriskom sa zrealizoval zo športového gumového povrchu, na cementovú stabilizáciu a vrstvy kameniva. Jednotlivé spády komunikačných trás sú vedené k trávnatým plochám. Odvodnenie dažďovej vody z komunikačných trás je vedené do trávnatých plôch. Prebytok zeminy bol odvezený na skládku investora. Pri vytyčovaní chodníkov a spevnených plôch sa upravila ich plôcha podľa skutočností a terénnych daností.

Bolo osadené oplotenie AXIS DESING v celkovej dĺžke 40,16 m. V rámci zemných prác sa vyrovnal terén a urobili sa výkopy na základové pätky, priemeru cca 300 mm, hĺbka 120mm. Základové pätky sa zabetónovali z prostého betónu TR. C 12/15. Následne sa osadili stĺpiky, rozmerov 150x150x2200 mm a nasunuli sa betónové platne medzi stĺpik 2490/250/35 a osadili sa panely AXIS C, výška plotu je 1500 mm.

Bol zhotovený domček so šmýkačkou v množstve 1 kus. Pri realizácii základov sa previedli potrebné zemné práce, zabetónovali sa základy a vykonali sa kotviace prvky podľa pokynu výrobcu. Položila sa spevnená športová gumová plocha, osadil sa domček so šmýkačkou. Prebytok zeminy bol odvezený na skládku objednávateľa.

Bol vyhotovený drevený prístrešok o rozmeroch 3,20 x 5,00 m v množstve 1 kus. V rámci zemných prác sa vyrovnal terén a vykonali výkopy na základové pätky, rozmerov cca 600 x 600 mm, hĺbka 120mm, z prostého betónu TR. C 12/15, s otvormi pre vloženie stĺpikov. Položila sa betónová dlažba hr.60 mm.

Boli zhotovené a osadené drevené lavičky z guľatiny v celkovom množstve 8 kusov. V rámci zemných prác sa vyrovnal terén a pripravila sa plocha na ich osadenie. Lavičky sú z guľatiny, rozmerov cca 1800 x 30 x 450 mm.

Sadové úpravy sa skladajú z návrhu sadových úprav. Na základe projektovej dokumentácia sa zatrávnili plochy o rozlohe 358m2 a posadili nízke kríky podľa výkresu č. 1 živý plot tavoľník biely v počte 84 kusov a tavoľník červený v počte 84 kusov.

Plochy medzi trasami spevnených plôch sú doplnené trávnatými plochami a kompozíciami existujúcej vysokej zelene a navrhovanej nízkej zelene tak, aby sa dosiahla harmónia rôznych zelených odtieňov vegetácie, striedanie rôznych výšok a tvarov, aby sa dosiahlo optimálne pôsobenie zelene. Kompozíciu vysokej zelene sme podporili výsadbou kríkových jedincov do kompozície živého plotu, umiestnených okolo riešeného priestoru. Kríky svojím tvarom a umiestnením tvoria akúsi izoláciu riešeného priestoru od frekventovanej pešej trasy.

Do celej realizácie projektu boli zapojení miestni obyvatelia Obce Hladovka a to dôchodcovia, členovia DHZ Hladovka, dlhodobo nezamestnaní v rámci aktivačných prác, žiaci ZŠ s MŠ Hladovka a poslanci obecného zastupiteľstva Obce Hladovka.

 

 

 

 

 

 

 

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2022): 1 066

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

iCagenda - Calendar

pon uto str štv pia sob ned
16
17
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31


Copyright © 2022 Obec Hladovka Rights Reserved.