Farnosť Hladovka 

Dňom 1. 7. 2006 sa z farnosti Hladovka oddeľuje filiálka Suchá Hora a stáva sa samostatnou farnosťou.
Farárom farnosti Suchá Hora je od 1. 7. 2006 vdp. farár Michal Tondra, dekan trstenského dekanátu.

Farár: PaedDr. Jozef Golvoň

Adresa:

Rím.- kat. farský úrad
027 13 Hladovka 49
Telefón: 043/ 5397 294

Rozpis rímsko-katolíckych bohoslužieb:

Sv. omše v týždni: Pondelok - sobota o 19,00 hod., v stredu ráno o 6.30 hod. (počas zimných mesiacov o 18.00 hod.)
Sv. omše v nedeľu: o 7.00 hod.a o 10.00 hod.
 

     Farár PaedDr. Jozef Golvoň, nar. 7. 8. 1941 v Brezovici. Bol vysvätený 28. 6. 1964 v Bratislave. Pôsobil ako kaplán v Rabči, (voj. zákl. služba 1964 - 1966 v Brne), Letanovciach, Spišskom Podhradí, Markušovciach. Od roku 1972 pôsobil ako duchovný správca v Letanovciach do 30. 6. 1994. Od 1. 7. 1994 je farárom v Hladovke.

Dejiny farnosti

V roku 1787 bola založená farnosť v Hladovke. Obyvatelia obcí Hladovka a Suchá Hora, spadajúci do farnosti boli katolíci i evanjelici. V súčasnosti sú v obci len katolíci.
V roku 1789 bola postavená budova fary v Hladovke a drevený kostolík na mieste, kde teraz stojí socha svätého Floriána. V roku 1935 sa začala stavba kostola v Suchej Hore. Tento kostol v roku 1995 rozšírili a predĺžili.
V čase pripojenia oboch obcí k Poľsku tu pôsobili poľskí kňazi. Títo sa snažili obyvateľstvo popoľštiť, no väčšina obyvateľstva sa tomu vzpierala do takej miery, že do sporu musela zasiahnuť štátna moc. Keď ani to nepomohlo, 1. 9. 1939 sa farnosť pripojila opäť ku Slovensku.

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Prvý drevený kostolík bol postavený na mieste, kde  teraz  stojí  socha sv. Floriána. roku 1808 ho veriaci predali do Liptovských Hút. Nový kostol bol stavaný v rokoch 1800-1806 a dokončený v roku 1808 v barokovom duchu. Bol požehnaný vdp. Matúšom Trsťanským.
V presbytériu je umiestnený hlavný oltár Nanebovzatej Panny Márie z prvej polovice 19. storočia.
V kameňoch oltárov sú celé a neporušené relikvie sv. Lucida a Krescencie, Perfekta a Vinensie mučeníkov. 
V roku 1910 po údere blesku vznikol veľký požiar, ktorému padol za obeť aj kostol spolu so zvonmi. V roku 1931 bola vykonaná rekonštrukcia kostola a v roku 1941 dal vtedajší farár Mikuláš Fitt zhotoviť na novej klenbe kostola fresky, ktoré namaľoval Jozef Hanula. V roku 1952 boli obložené steny kostola prekrásnym spišským travertínom a v roku 1955 bol do kostola (aj v  do kostola v Suchej Hore) zavedený elektrický prúd a boli "zmotorizované" orgány. V roku 1981 bola opravená veža bola spolu so strechou pokryté medeným plechom. Bola vybudovaná aj prístavba kostola, ktorá slúžila ako vstup – schody do kostola.
V roku 1987 bola zbúraná a na jej mieste postavená nová farská budova a v roku 2005 bola zbúraná a postavená nová sakristia.

Z hladovskej farnosti pochádza niekoľko kňazov:

Z Hladovky:

- Jozef Petrek narodený 6.2.1882. Už ako kaplán od roku 1919 pôsobil v Hontianskych Trsťanoch. Po malej prestávke tam od roku 1923 opäť pôsobil ako farár a neskôr ako dekan až do svojej smrti. Zomrel 23.2.1973.
- Karol Chovančák (nar. 18.5.1906, zomrel 8.3.1991 v Tajove).
-
Ján Gallas, bol rehoľníkom Spoločnosti Ježišovej. Zomrel 18.3.1970 v 80 roku svojho života, v 55 roku kňazstva a v 43 roku rehoľného života
v charitnom dome v Beckove.
- Jozef Brnušák, nar. 12.4.1889. Bol vysvätený 16.6.1913 a ako kňaz Spišskej diecézy bol v roku 1934 prepožičaný Košickej diecéze. Ako kňaz pôsobil od roku 1934 v Richvalde. Zomrel 27.9.1938.
-
František Bugaj, nar. 21.8.1925, zomrel v Oravskom Bielom Potoku 7.6.1973.
- ICLic.
Dušan Škrabek, nar. 19.2.1968. Bol vysvätený 15. 6. 1991 na Spišskej Kapituli. Pôsobil v Spišskom Podhradí, od 2. 2. 1993 ako kňaz v Zázrivej, potom ako tajomník biskupského úradu, ako vicerektor Ústavu sv. Cyrila a Metóda v Ríme, a v súčasnosti pôsobí ako vicerektor Kňazského seminára Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule - v Spišskom Podhradí.
- Dušan Šimaľa, Mgr. SVD, vysvätený 16. 6. 1998. Od 1. 9. 1998 pôsobil ako kaplán v Terchovej a od júna 1999 do septembra 2004 ako správca farnosti v Terchovej. Od septembra 2004 do mája 2005 pôsobí ako prefekt bohoslovcov SVD v Bratislave - Petržalke. Od 1. mája 2005 pôsobí ako prezes misijného centra v Snine.
- Dušan Kubica, Mgr. nar. 14. 10. 1972 v Trstenej. Bol vysvätený 21. 6. 1997 v Tvrdošíne.
Primície mal v Hladovke 28. júna 1997. Od 1. 7. 1997 do 1. 10. 1998 pôsobil ako kaplán v Starej Ľubovni. Po absolvovaní zákl. voj. služby v Martine pôsobil od 1. 10. 1999 ako kaplán v Nižnej nad Oravou. 1. 7. 2002 sa stal správcom farnosti, administrátorom v Pucove na Orave.

Zo Suchej Hory to boli:

- Matej Pikula, ktorý bol kňazom košickej diecézy. Zomrel 5.11.1912 v Suchej Hore. 
-
Ján Maslák, nar. 12.8.1896. Zomrel v Poľsku v nemocnici Rybnik 31.10.1951.
- Vladimír Maslák, Mgr., nar. 21. 4. 1968. Bol vysvätený 19. 6. 1999 v Martine.

Časť diplomovej práce "Dejiny farnosti Hladovka", ktorú spracovala Helena Harmatová v rámci štúdia na UK - bohoslovecká fakulta Bratislava, marec 2002

späť na zaujímavosti

Stránka bola aktualizovaná: 13. augusta 2007
Copyright © 25. jún 2006  Miroslav Jurči