Obec Hladovka dokončila práce na projekte z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, v ktorom riešila využitie podstrešných priestorov základnej školy pre podporu spolkovej činnosti obce (Detský folklórny súbor Goral, nácvik Goralskej muziky, harmonikárov, Spevácky ženský súbor „Hornanky“ atď.).