Obec Hladovka zreštaurovala Kamenný stĺp so sochou sv. Floriána, ktorý predstavuje významné kultúrne dedičstvo obce Hladovka v rámci projektu „Jeden duch po oboch stranách hranice – spoločne zachráňme dedičstvo kresťanskej kultúry“, č. INT/ET/TAT/1/I/B/0046.
Kamenná kaplnka stĺpového typu so sochou sv. Floriána pochádza približne z roku 1760 alebo začiatku 19. storočia a nachádza sa v centre Hladovky, na mieste kde v minulosti stál drevený kostol. Socha bola postavená ako svedectvo hlbokej viery, za účelom ochrany majetku a obyvateľov pred požiarmi, ktoré Hladovku sužovali v predchádzajúcich rokoch a taktiež pred povodňami. Socha je neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva obce Hladovka, na ktorom sa v poslednej dobe podpísala degradácia kamennej hmoty a z tohto dôvodu ju bolo nevyhnutné zreštaurovať. Cieľom reštaurátorských prác bolo prinavrátenie estetických hodnôt tejto historickej pamiatke a zároveň celkovo pamiatku technicky zreštaurovať a zachovať ju pre ďalšie generácie. Reštaurátorské práce prebiehali v období od mája 2017 do júla 2017.

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.“