Obec Hladovka zreštaurovala Kamenný kríž pri hlavnej ceste s postavou Ježiša Krista a vyobrazením Sedembolestnej Panny Márie a Murovanú kaplnku domčekového typu s drevenou sochou sv. Jána Nepomuckého, ktoré predstavujú významné kultúrne dedičstvo obce Hladovka v rámci projektu „Jeden duch po oboch stranách hranice – spoločne zachráňme dedičstvo kresťanskej kultúry“, č. INT/ET/TAT/1/I/B/0046.
Kamenný kríž stojí pri hlavnej ceste do obce Vitanová v obci Hladovka. Bol postavený v roku 1885, o čom svedčí vyrytý dátum na tabuľke s nápisom. Kaplnka bola v posledných rokoch zrekonštruovaná, avšak posledné rekonštrukcie mali veľmi negatívny vplyv na jej estetiku. Do dnešného dňa sa nepodarilo dopátrať k archívnym materiálom hovoriacim o dátume vzniku alebo o pôvodnom vzhľade kaplnky a v nej stojacej sochy. Kamenný kríž a murovaná kaplnka sú neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva obce Hladovka, ktorých zachovaný stav je veľmi zlý a znehodnotený, a preto si vyžadovali zreštaurovanie.
Cieľom reštaurátorských prác bolo prinavrátenie estetických hodnôt týmto historickým pamiatkam spolu s príslušenstvom a zároveň celkovo pamiatky technicky zreštaurovať a zachovať ich pre ďalšie generácie.
Reštaurátorské práce na obidvoch kultúrnych pamiatkach prebiehali v období od mája 2017 do júna 2017.

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.“