foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Novinky z farnosti

O tom čo sa udialo v posledných dňoch v našej farnosti sa dozviete zo stránok farnosti.

Zo školských lavíc

Aj život žiakov našej základnej a materskej škole je veľmi pestrý. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží, z ktorých si priniesli slušné množstvo ocenení, pripravujú rôzne programy a vystúpenia.... a o tom všetkom sa dozviete z našich školských stránok.

Kto je prítomný?

Práve tu je 188 návštevníkov a žiadni členovia on-line

V nedeľu, 21. 10. 2018, sme sa poobede o 14:00 hodine stretli v sále kultúrneho domu, kde sa konalo každoročné stretnutie s dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov, ktoré organizačne pripravil starosta, poslanci a pracovníci obecného úradu. Po krátkom uvítaní starostom obce sa v krátkom kultúrnom programe predstavili najskôr tí najmenší - žiaci materskej školy a po nich členovia Detského folklórneho súboru Goral, ktorého členmi sú žiaci ZŠ s MŠ Hladovka. Po kultúrnom programe nasledovalo krátke pohostenie a voľná debata a neskôr výročná schôdza zdravotne postihnutých občanov, na ktorej si najskôr pripomenuli okrúhle výročia svojich členov a dozvedeli sa podrobnejšie o činnosti členov v predchádzajúcom období i o plánoch v najbližšej budúcnosti. Všetky fotografie si môžete pozrieť tu.

 

Vážení občania,
na základe Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-000902-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola obci Hladovka poskytnutá dotácia na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt: “Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice“.
Obci Hladovka bola schválená dotácie na “Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice“ v sume 27 082,11 Eur. Obec sa zaviazala k spolufinancovaniu projektu vo výške 5% z celkovej výšky preinvestovaných prostriedkov a to 1 425,37. Dňa 4.6.2018 bola so zhotoviteľom podpísaná Zmluva o dielo č. 5/2018 na čiastku 28 507,48 Eur, ktorá bola vysúťažená v rámci verejného obstarávania, ktoré prebehlo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a bola vysúťažená firma Michal Bireš, 027 12 Liesek 507.
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice pozostávali z komplexnej rekonštrukcie hasičskej zbrojnice a to osekanie vnútorných omietok stropov a stien, vyspravenie stropov a stien vyrovnávacími omietkami, potiahnutie stropov a stien sklotextilnou mriežkou do tmelu, zhotovenie sanačných omietok stropov a stien, vyspravenie vonkajších ostení, vybúranie oceľových vrát garáži, vybúranie zárubní vnútorných a vchodových dverí, dodávka a montáž sekcionálnych brán garáži, vchodových dverí, vysekanie rýh pre úpravu vnútorných rozvodov ZVK, zhotovenie vnútorných rozvodov ZVK, dodávka a montáž umývadla a prepadového zásobníka TÚV s batériou, demontáž rozvodov ÚK a radiátorov, dodávka a montáž rozvodov ÚK a radiátorov, dodávka a montáž vnútorných dvier a zárubní, doplnenie keramického obkladu k umývadlu, zhotovenie bezpečnostných náterov na komunikáciu a ostenia garážových, brán, zhotovenie penetrácie a nových interiérových malieb, demontáž ovládacích prvkov elektroinštalácie a svietidiel, dodávka a montáž ovládacich prvkov elektroinštalácie a svietidiel.

DHZ Hladovka pripravil na nedeľu 16. 9. 2018 hasičskú súťaž v dvoch kategóriách - kategória Plameň - pravidlá podľa DPO ST a kategória PS 8 - hrubé hadice, prúdnice s uzáverom, vretenový rozdeľovač, zásahový sací kôš. Súťaže sa zúčastnilo v kategórií Plameň celkom 23 družstiev z Čimhovej, Hladovky, Hruštína, Liesku, Lokce, Mútneho, Oravskej Poruby, Suchej Hory, Trstenej, Vasilova a Zuberca. V kategórií PS 8 sme videli družstvo z Hladovky a Vitanovej a družstvo z Námestova predviedlo útok s PS 16. Všetkých zúčastnených čakalo okrem súťaží aj malé občerstvenie a vynikajúci guľáš. Všetky fotografie zo súťaže nájdete v tejto fotogalérií.

Mesto Trstená Vás pozýva na slávnostné odhalenie pomníka SNP spojené s pietnym aktom kladenia vencov, historickými ukážkami bojov II. svetovej vojny a ukážkami Ozbrojených síl slovenskej republiky. Po historických ukážkach sa môžu návštevníci tešiť na rozlúčku s letom, v rámci ktorej budú pripravené rôzne sprievodné aktivity pre deti a kultúrne vystúpenia miestnych skupín - DUO ORAVA, THE BLAZE BAND. Viac podrobnosti v prílohe.

Mesto Trstená, Bernoláková 96/8, 028 01 Trstená vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy, Oslobodenia 941, 028 01 Trstená s predpokladaným nástupom od 1. novembra 2018. Viac podrobnosti v prílohe.

Tak, ako každý rok, v odpustovom čase, sa stretli v nedeľu, 19. 8. 2018, obyvatelia našej obce na dolnom konci obce, kde začala pobožnosť krížovej cesty. Tí ktorí vládali, peši vyšli až na Grapu, ostatní sa vyviezli autami a traktormi, kde sa o 13:30 hod. pri kríži konala svätá omša, ktorú celebroval vdp Miroslav Žmijovský. Po svätej omši boli všetci obyvatelia obce pozvaní na malé posedenie pri guľáši, ktoré spolu s pracovníkmi Obecného úradu a členov obecného zastupiteľstva pripravili naši dobrovoľní hasiči, poľovníci a členovia Miestneho spolku Červeného kríža. Pre všetkých bolo, okrem výborného guľášu, pripravené aj malé občerstvenie. Pre starších dobré pivko a tých mladších čapovaná kofola a zmrzlina. O dobru zábavu sa postarala naša goralská muzika. Zase výborná príležitosť na utužovanie vzájomných vzťahov. Fotografie z celej akcie si môžete pozrieť vo fotogalérií a zostrih z pobožnosti krížovej cesty a sv. omše nájdete na tomto odkaze.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 10. 9. 2018  a 12. 9. 2018 dôjde v našej obci k prerušeniu distribúcie elektrickej energie v čase od 8:30 do 15:00 hod. z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy pre našu obec. Viac podrobnosti v prílohe - 10. 9. 2018  a v prílohe 12. 9. 2018.

Voľby sa uskutočnia v sobotu 10.novembra 2018 a obyvatelia Slovenska si v nich zvolia primátorov, starostov a poslncov mestských a obecných zastupiteľstiev na nasledujúce volebné obdobie 2018 až 2022.

V našej obci sa na základe uznesenia obecného zastupiteľstva bude voliť sedem poslancov (teda rovnaký počet ako je v súčasnosti) a starosta obce na plný úväzok.

Obec na tomto svojom webovom sídle pre zabezpečenie informovanosti občanov - voličov aj kandidátov, zriadila v záložke "Úradná tabuľa" odkaz "Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018", kde sú zverejnené informácie, ktoré sa budú priebežne dopĺňať.

Aj naša obec sa zapojila do projektu Vybudovanie odborných učební vrátanie ich technického vybavenia v Základnej škole s materskou školou v Hladovke, ktorého cieľom je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov v škole, v rámci ktorého obec získala nenávratný finančný príspevok 161 635,33 €, z čoho je 144 621,08 € z finančnej podpory z EU - viď príloha.

V sobotu, 10. novembra 2018, sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obci. Podrobnejšie informácie k týmto voľbám nájdete v prílohe - v Informáciach pre voličov.

Podkategórie

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2019): 1 043

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty


Katastrálna mapa

iCagenda - Calendar


Copyright © 2020 Obec Hladovka Rights Reserved.