foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Prihlásenie

Kto je prítomný?

Práve tu je 4 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Otvorenie cyklistckého chodníka Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier
Starosta Gminy Czarny Dunajec a partneri projektu: Mesto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ a Gmina Szaflary, Vás srdečne pozývajú na slávnostné otvorenie poľskej časti Historicko – kultúrno – prírodnej CESTY OKOLO TATIER, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2015 v Czarnom Dunajci.

Toto podujatie je súčasťou osláv Dňa Európskej spolupráce, ktorý pripadá na Svetový deň cestovného ruchu  27. september.

Začiatok podujatia je naplánovaný na 14.00 hod. na vybudovanom parkovisku v rámci projektu pod názvom „Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier“, ktorý slúži účastníkom Cesty okolo Tatier  pri komplexe škôl v Czarnom Dunajci. Následne o 15.00 hod. na cyklotrase priamo v mieste

Čítať ďalej: Otvorenie cyklistckého chodníka

Z dôvodu rozsiahlych obmedzení cestnej infraštruktúry v úseku Nižná Podbieľ zaviedla Železničná spoločnosť Slovensko od 16. 9. 2015 až do odvolania mimoriadne osobné vlaky. Odchody a príchody vlakov sú uvedené v tejto prílohe. Zároveň Okresný úrad Žilina mení úplnú uzávierku mostného objektu v Podbieli na čiastočnú. Úplné znenie povolenia si môžete pozrieť v prílohe.

V nedeľu 8. septembra 1940, presne pred 75. rokmi, bola v Hladovke slávnostne vysvätená hasičská zástava (prápor). Bolo to počas slávnosti prvého výročia prinavrátenia Hladovky ku Slovensku, ktorá bola pričlenená k Poľsku po druhy krát v rokoch 1938_1939. Na zástavu prispel aj vtedajší prezident Slovenskej republiky Jozef Tiso, ktorý 12. mája 1940 osobne navštívil obec Hladovka.

Dňa 17. 8. 2015 pracovníčka Okresného úradu v Námestove, pozemkového a lesného odboru p. Ing. Veronika Vlčáková informovala prípravný výbor komplexných pozemkových úprav v k.ú. Hladovka vo veci ukončenia druhej etapy t.j. prípravného konania. Celý spis postúpila na ďalšie konanie na Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov. V prílohe je predpokladaný "Rozpočet projektu pozemkových úprav v k.ú. Hladovka", ktorý bude financovaný z eurofondov v plnej výške, ak Obec Hladovka bude zaradená do projektu a bude úspešná vo verejnom obstarávaní. Pre zaujímavosť komasovať sa má 1266 ha a projekt má stať 475 648,86 eur.

Vysťahovať sa za prácou do Ameriky bolo pre mnohé rodiny v minulosti jedinou cestou, ako prežiť. Tí, ktorí išli na zárobky, sa vrátili domov so slušnou sumou peňazí. Vyplatili dlhy, kúpili pôdu a postavili si murované domy alebo veľké drevenice. Zistiť počet vysťahovalcov ešte donedávna nebolo možné. „Nezachovala sa evidencia pasov spred roku 1914, žiadosti o vydanie pasu sú nekompletné a náhodne roztrúsené v archíve župy. Okrem toho veľa ľudí odchádzalo do Ameriky „na čierno“. V roku 1901 dal župan príkaz richtárom a notárom, aby napísali menovitý zoznam všetkých vysťahovalcov, v zozname sú však uvedené iba mená a priezviská písané maďarským pravopisom. Cieľ vysťahovalcov sa uvádza Amerika, myslí sa tým Kanada, USA a Južná Amerika. Významným medzníkom vo výskume bolo sprístupnenie evidencie Imigračného úradu na Ellis Islande v New Yorku, ktorým prešli všetci prisťahovalci v rokoch 1892 až 1924.

Viac sa o vysťahovalcoch z Hladovky do USA v rokoch 1875 - 1924 môžete dočítať v prílohe, ktorá tvorí časť práce o vysťahovalectve z Oravy dolnokubínskeho historika PhDr. Juraja Laššutha.

V nedeľu sa slávnostná sv. omša začala o 10:30 hod. príchodom celebranta - nášho rodáka Mgr. Dušana Kubicu a koncelebrantov - ďalšieho rodáka ICLic. Dušana Škrabeka a nášho vdp. farára PaedDr. Ondreja Lajčina v sprievode miništrantov a našej goralskej muziky, ktorá sa zapojila do slávenia sv. omše. Zaspievali aj deti z Detského folklórneho súboru Goral a spevokol dospelých. Škoda len, že sa po sv. omši spustil dážď, ktorý prekazil tradičné vyhrávanie muziky so spevom pred farou. Aj tak však budeme mať všetci načo dlho spomínať. Fotografie zo sv. omše nájdete tu.

15. augusta sa každý rok v našej obci koná odpustová slávnosť. Ak 15. 8. nie je práve v nedeľu (tak ako v tomto roku), máme odpustové slávnosti dve:) Jednu 15. 8. a druhú najbližšiu nedeľu - tento rok to bude 16. 8. Pretože predpoveď počasia predpovedala veľké horúčavy, krížová cesta, ktorá sa konávala pred sv. omšou nad Grapou, sa uskutočnila vo večerných hodinách, po sv. omši už v piatok 14. 8. 2015. Niekoľko fotografií nájdete tu.
V sobotu 15. 8. 2015 sa už obyvatelia našej obce stretli na odpustovej sv. omši nad Grapou. Počasie nám prialo, možno bolo až priveľmi horúco a tak sa dáždniky zmenili na "slnečníky" a poskytli aspoň troška tieňa svojim majiteľom. Spevokol si po prvý krát na sv. omši zaspieval za sprievodu heligóniek, no nechýbali ani piesne s "organom".
Po sv. omši obecné zastupiteľstvo (na čele so starostom), požiarnici, poľovníci a členky ČK pripravili pre všetkých prítomných výborný guľáš, pre dospelých pivo a pre deti minerálku a cukríky. O dobrú náladu sa ako vždy postarali heligonkári a goralská muzika. A ako bolo? Pozrite sa sami:)

Národný ústav celoživotného vzdelávania, Poradenské centrum pre dospelých v Tvrdošíne, Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín, Tel.: +421 (0) 43 381 32 22, +421 911 081 456, 0911 081 453
v rámci projektu „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“ sa v najbližších dňoch otvára bezplatné vzdelávanie Zvárač kovov – Zváranie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou – Z-M1.

Čítať ďalej: Bezplatné vzdelávanie - Zvárač kovov

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V DOLNOM KUBÍNE

V súlade s § 21 písm. n) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení  neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej  prevencii  v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE
ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresov Dolný Kubín a Tvrdošín dňom 07.08.2015 od 09:00 hod. – do odvolania

Podkategórie

Zo školských lavíc

Aj život žiakov našej základnej a materskej škole je veľmi pestrý. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží, z ktorých si priniesli slušné množstvo ocenení, pripravujú rôzne programy a vystúpenia.... a o tom všetkom sa dozviete z našich školských stránok.


Copyright © 2015 Obec Hladovka Rights Reserved.