Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

Náhodné foto

Fotogalérie
PrihlásenieKto je prítomný?
Aktuálne máme 4 hosťov prítomný

Podpísanie Partnerskej zmluvy v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier

Myšlienka spoločného slovensko-poľského cezhraničného projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier vznikla na pôde Euroregiónu „Tatry” v roku 2004 na základe dlhoročnej spolupráce medzi slovenskými a poľskými prihraničnými samosprávami.
V nasledujúcich rokoch boli v rámci viacerých projektov spracované projektové dokumentácie, podklady pre územné rozhodnutia, historicko-kultúrne, prírodovedno-vlastivedné, dopravné, turistické a urbanisticko-architektonické štúdie na oboch stranách Euroregiónu „Tatry“.

Čítajte viac...

 

Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier

Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier
WTSL.01.01.00-12-304/10

Projekt je spolufinancovaný  Európskou úniou  z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 82,17 %
štátnym rozpočtom vo výške 10 %
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013
z rozpočtu obce Hladovka vo výške 5 %

Celková náklady projektu sú: 3 888 903,43 EUR
Výška oprávnených výdavkov projektu pre Obec Hladovka: 200 986,41 EUR

Obdobie realizácie projektu: Február 2014 –  December 2014

Čítajte viac...

 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľbu starostu a poslancov pre obec Hladovka, 30. 9. 2014

Miestna volebná komisia v Hladovke vyhlasuje, že zaregistrovala kandidátov pre voľby starostu obce a kandidátov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva. Samotné vyhlásenie nájdete v prílohe tejto správy.

 

Poďakovanie za úrodu, 21. 9. 2014

V nedeľu, 21. 9. 2014, sme mali pri sv. omši možnosť poďakovať sa za tohoročnú úrodu. Za všetkých to urobili deti - členovia Detského folklórneho súboru Goral - spolu s goralskou muzikou zloženou z dospelých i deti. Mamky deťom

prichystali košíčky s plodmi zeme, ktoré potom ako obetu priniesli k obetnému stolu. Aj takýmto spôsobom sa dnes v našej obci stále udržiavajú tradície našich otcov, na ktoré sme právom hrdí. Fotografie zo slávnosti nájdete tu.

 

90. výročie založenia Hasičského zboru, 14. 9. 2014

Dnes, v nedeľu 14. 9. 2014 sme boli svedkami milej udalosti - malej slávnosti, v ktorej si náš Dobrovoľný hasičský zbor z Hladovky pripomenul 90. výročie jeho založenia. Slávnosť sa začala sv. omšou, ktorú celebroval náš duchovný otec vdp. Ondrej Lajčin. Okrem našich hasičov

sme na slávnosti mohli privítať aj hostí, hasičov zo susedných obcí Suchá Hora, Vitanová, Liesek i hasičov z družobných obcí z Poľska. Po sv. omši sa súčasní i bývali hasiči a ich hostia stretli na spoločnom posedení pri goralskej muzike, kde si okrem iného mohli vypočuť aj niečo z histórie - od založenia DHZ až po súčasnosť. Ďakujeme našim hasičom za ich starostlivosť a ochranu pred ohňom i za ich pomoc pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, ale aj za akúkoľvek pomoc pri budovaní našej obce, organizovaní rôznych podujatí a súťaži. (Všetky fotografie zo slávnosti nájdete tu.)

 

Oznámenie o určení počtu poslancov - voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

V súvislosti z voľbami do orgánov samosprávy obce Obecný úrad Hladovka oznamuje, že vo volebnom období 2014 - 2018 bude v našej obci 7 poslancov a jeden volebný obvod a starosta bude vykonávať funkciu na plný úväzok - viď príloha.

 

Počet obyvateľov Hladovky k 21. 8. 2014

V súvislosti z voľbami do orgánov samosprávy obce Obecný úrad Hladovka oznamuje, že k 21. 8. 2014 má obec Hladovka k trvalému pobytu prihlásených 1033 obyvateľov.

 

Odpustová slávnosť, 15. 8. 2014

Piatok 15. 8. 2014 bol pre našu farnosť veľkým sviatkom a príležitosťou opäť "prevetrať" naše goralské kroje. Náš farský kostol je totiž zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie a to znamená, že v tento deň sa v našej obci

pravidelne slúži odpustová slávnosť, ktorú dnes celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, ktorého korene siahajú do našej obce. Spolu s ním sv. omšu koncelebroval vdp. Peter Švec, tajomník biskupa, diakon Dominík Galis, vdp. Igor Škrabák, kaplán v Pruskom, vdp. Michal Tondra, dekan Trstenského dekanátu a miestny duchovný otec vdp Ondrej Lajčin. Aká by to bola slávnosť, keby na sv. omši nezaspieval spevácky zbor dospelých i detský spevokol a nezahrala (dnes šesnásť členná) goralská muzika? Niekoľko ďalších fotografií zo slávnosti nájdete tu:

 

Cyklistické preteky, 7. 8. 2014

Vo štvrtok 7. 8. 2014 sa aj naša obec na krátky okamih stala súčasťou medzinárodných cyklistických pretekov Tour de Pologne World Tour a tak si mohli obyvatelia obce pozrieť zápolenie cyklistov - účastníkov pretekov a aspoň nakrátko zažiť atmosféru medzinárodných pretekov.

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.
Ďalšie informácie získate na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 
Meniny majú:
Dnes: Aurélia
Zajtra: Denis(a)
Pozajtra: Pamiatka zosnulých
Zo školských lavíc

Letné mesiace - čas prázdnin využila obec i škola na to, aby sa opäť aspoň čiastočne zlepšili podmienky našich žiakov v škole. Iste si už mnohí všimli žiariacu budovu našej školy, na ktorej sa podarilo zrealizovať zateplenie celej budovy druhého stupňa a priestorov šatní.

Na začiatku nového školského roka môžeme s kľudným svedomím konštatovať, že ten uplynulý bol pre našich žiakov pomerne úspešným. Žiaci dosiahli niekoľko pozoruhodných úspechov nielen v oblastných, okresných, krajských, ale aj celoslovenských súťažiach v oblasti kultúry i športu a tak môžeme povedať, že dôstojne reprezentovali nielen našu školu, ale aj obec.  Podrobnejšie informácie o všetkých akciách nájdete na stránkach školy.

Anketa
Stránku navštevujem