foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Prihlásenie

Kto je prítomný?

Práve tu je 2 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Obec Hladovka Vám oznamuje, že Európska komisia schválila projekt Aktívne protipovodňové opatrenia z dielne Ministerstva vnútra SR. Vďaka nemu Dobrovoľný hasičský zbor v Hladovke dostane k dispozícii špeciálnu techniku na znižovanie povodňových rizík a tiež zmierňovanie následkov záplav. Lokálne balíky protipovodňovej techniky dostane k dispozícii celkom 621 obcí z 2927 obcí. DHZ v Hladovke bol vybraný na základe miery povodňového rizika ako aj na základe podrobnej analýzy databázy zásahov hasičov. Špeciálnou technikou sa posilnia tak dobrovoľné hasičské zbory obcí v ohrozených územiach a zabezpečí sa pre nich špeciálne vybavenie na okamžitú reakciu na povodne. Verím, že nová špeciálna technika pomôže účinnejšie reagovať na povodne a znížiť tak spôsobené škody v obciach a lepšie chrániť občanov.

Obec Hladovka, členovia červeného kríža, DHZ v Hladovke a ZŠ s MŠ v Hladovke Vás všetkých pozýva na kultúrno-spoločenskú akciu, ktorá sa uskutoční
v nedeľu 31. 5. 2015 v areáli ZŠ s MŠ Hladovka
Začiatok o 13:00 hod.
Po kultúrnom programe budete mať možnosť vidieť zásah pracovníkov colnice, ukážky práce so psom, zúčastniť sa volejbalového turnaja, zasúťažiť si, zaspievať a zabaviť sa.
Pre deti bude pripravený nafukovací hrad
a pre všetkých guláš a občerstvenie.
Plagát.

Obecný úrad žiada všetkých svojich občanov o pomoc pri príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Vyplnením anonymného dotazníka máte možnosť vyjadriť svoj názor a predstavy zvyšovania kvality života v našej obci. Vyplnený dotazník je potrebné doručiť na obecný úrad do 31. 5. 2015. Ďakujeme za Váš čas a ochotu vyjadriť svoj názor a poukázať na problémy ktoré je potrebné v našej obci riešiť. Dotazník k vyplneniu nájdete tu:

V nedeľu 3. 5. 2015 sa naši tretiaci, za výdatnej podpory celej rodiny, ale aj dediny, zúčastnili svojho I. svätého prijímania. Nedeľa tak opäť patrila k dňom, kedy si naši mladí ľudia, mamky a dievčatá mali možnosť "prevetrať" kroje. Bolo zase počuť hrať goralskú muziku, spev dievčat a chlapcov - členov speváckeho zboru a detského folklórneho súboru.  Niekoľko ďalších fotografií nájdete tu.

Na štvrtok 30. 4. 2015 prijali obyvatelia Hladovky pozvanie obecného zastupiteľstva, DHZ Hladovka a Miestneho spolku červeného kríža, aby sa tak, ako každý rok, stretli všetci v peknom prostredí, v strede dediny, medzi obecným úradom, škôlkou, kostolom a farou a zúčastnili sa tak tradičného stavania mája. Za vyhrávania detskej goralskej muziky dievčatá vyzdobili máj, ktorý potom mládenci a muži postavili v strede dediny. Všetkým sa ušlo i malé občerstvenie v podobe pagáčikov, chleba s masťou a cibuľou, vínka, či minerálky. Potom sa všetci vybrali do areálu školy, kde najskôr chlapci postavili máj svojim spolužiačkam aj pri škole a potom sa už všetci pohodlne usadili na chodbu školy, kde sa všetkým predstavili najskôr najmladší goralskí muzikanti, po nich nasledovalo vystúpenie Detského folklórneho súboru a nakoniec sa po prvý krát na verejnosti predstavili aj mladí heligonkári, ktorých na ich prvom vystúpení podporili aj ich otcovia. Členovia DFS pozvali do tanca aj prítomných divákov, čo sa tiež stretlo s nemalým ohlasom:) Do neskorého večera potom ešte pokračovalo spievanie pri heligónkach. Všetky fotografie z tejto akcie nájdete tu. A krátke vystúpenie mladej goralskej muziku zase tu.

Obec Hladovka spolu s DHZ Hladovka a Miestnym spolkom červeného kríža v Hladovke Vás srdečne pozývame na tradičné podujatie STAVANIE MÁJA vo štvrtok 30. 4. 2015 o 19:00 hod. pred obecným úradom Hladovka. O kultúrny program sa postará detský folklórny súbor Goral pod vedením Anny Harmatovej a heligonkári z Hladovky. O pohostenie a osvieženie bude postarané.

Okresné riaditeľstvo hasičského záchranného zboru v Dolnom Kubíne vydalo usmernenie týkajúce sa ochrany lesov pred požiarmi a v tejto súvislosti upozorniť všetkých občanov na základné povinnosti fyzických osôb vyplývajúcich zo zákona pred požiarmi. Text usmernenia si môžete prečítať v prílohe.

   

V nedeľu 1. 3. 2015 sa o 11:15 hod. v sále kultúrneho domu konalo verejné zhromaždenie obyvateľov obce Hladovka, ktorého hlavnou témou boli Komplexné pozemkové úpravy v katastrálnom území obce Hladovka. Zhromaždenia sa zúčastnili aj páni Ing. Pavol Miluch a Ing. Pavol Dibdiak, ktorí vysvetlili priebeh a princíp pozemkových úprav, klady i zápory úprav, informovali o platnosti a znení zákonov týkajúcich sa úprav a zodpovedali na otázky obyvateľov.

Pozemkové spoločenstvo urbáru Vás pozýva na zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 22. 3. 2015 o 11:00 hod. v miestnej sále v budove základnej školy v obci Hladovka. Bližšie informácie a program nájdete v prílohe.

Podkategórie

Zo školských lavíc

Za sebou máme polovicu školského roku 2014/2015. Čo všetko sa nám podarilo zrealizovať, čo nás čaká, čo sme organizovali i aké úspechy sme dosiahli, to všetko sa môžete dozvedieť z našich školských stránok.


Copyright © 2015 Obec Hladovka Rights Reserved.