foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Prihlásenie

Kto je prítomný?

Práve tu je 6 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Dňa 17. 8. 2015 pracovníčka Okresného úradu v Námestove, pozemkového a lesného odboru p. Ing. Veronika Vlčáková informovala prípravný výbor komplexných pozemkových úprav v k.ú. Hladovka vo veci ukončenia druhej etapy t.j. prípravného konania. Celý spis postúpila na ďalšie konanie na Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov. V prílohe je predpokladaný "Rozpočet projektu pozemkových úprav v k.ú. Hladovka", ktorý bude financovaný z eurofondov v plnej výške, ak Obec Hladovka bude zaradená do projektu a bude úspešná vo verejnom obstarávaní. Pre zaujímavosť komasovať sa má 1266 ha a projekt má stať 475 648,86 eur.

Vysťahovať sa za prácou do Ameriky bolo pre mnohé rodiny v minulosti jedinou cestou, ako prežiť. Tí, ktorí išli na zárobky, sa vrátili domov so slušnou sumou peňazí. Vyplatili dlhy, kúpili pôdu a postavili si murované domy alebo veľké drevenice. Zistiť počet vysťahovalcov ešte donedávna nebolo možné. „Nezachovala sa evidencia pasov spred roku 1914, žiadosti o vydanie pasu sú nekompletné a náhodne roztrúsené v archíve župy. Okrem toho veľa ľudí odchádzalo do Ameriky „na čierno“. V roku 1901 dal župan príkaz richtárom a notárom, aby napísali menovitý zoznam všetkých vysťahovalcov, v zozname sú však uvedené iba mená a priezviská písané maďarským pravopisom. Cieľ vysťahovalcov sa uvádza Amerika, myslí sa tým Kanada, USA a Južná Amerika. Významným medzníkom vo výskume bolo sprístupnenie evidencie Imigračného úradu na Ellis Islande v New Yorku, ktorým prešli všetci prisťahovalci v rokoch 1892 až 1924.

Viac sa o vysťahovalcoch z Hladovky do USA v rokoch 1875 - 1924 môžete dočítať v prílohe, ktorá tvorí časť práce o vysťahovalectve z Oravy dolnokubínskeho historika PhDr. Juraja Laššutha.

V nedeľu sa slávnostná sv. omša začala o 10:30 hod. príchodom celebranta - nášho rodáka Mgr. Dušana Kubicu a koncelebrantov - ďalšieho rodáka ICLic. Dušana Škrabeka a nášho vdp. farára PaedDr. Ondreja Lajčina v sprievode miništrantov a našej goralskej muziky, ktorá sa zapojila do slávenia sv. omše. Zaspievali aj deti z Detského folklórneho súboru Goral a spevokol dospelých. Škoda len, že sa po sv. omši spustil dážď, ktorý prekazil tradičné vyhrávanie muziky so spevom pred farou. Aj tak však budeme mať všetci načo dlho spomínať. Fotografie zo sv. omše nájdete tu.

15. augusta sa každý rok v našej obci koná odpustová slávnosť. Ak 15. 8. nie je práve v nedeľu (tak ako v tomto roku), máme odpustové slávnosti dve:) Jednu 15. 8. a druhú najbližšiu nedeľu - tento rok to bude 16. 8. Pretože predpoveď počasia predpovedala veľké horúčavy, krížová cesta, ktorá sa konávala pred sv. omšou nad Grapou, sa uskutočnila vo večerných hodinách, po sv. omši už v piatok 14. 8. 2015. Niekoľko fotografií nájdete tu.
V sobotu 15. 8. 2015 sa už obyvatelia našej obce stretli na odpustovej sv. omši nad Grapou. Počasie nám prialo, možno bolo až priveľmi horúco a tak sa dáždniky zmenili na "slnečníky" a poskytli aspoň troška tieňa svojim majiteľom. Spevokol si po prvý krát na sv. omši zaspieval za sprievodu heligóniek, no nechýbali ani piesne s "organom".
Po sv. omši obecné zastupiteľstvo (na čele so starostom), požiarnici, poľovníci a členky ČK pripravili pre všetkých prítomných výborný guľáš, pre dospelých pivo a pre deti minerálku a cukríky. O dobrú náladu sa ako vždy postarali heligonkári a goralská muzika. A ako bolo? Pozrite sa sami:)

Národný ústav celoživotného vzdelávania, Poradenské centrum pre dospelých v Tvrdošíne, Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín, Tel.: +421 (0) 43 381 32 22, +421 911 081 456, 0911 081 453
v rámci projektu „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“ sa v najbližších dňoch otvára bezplatné vzdelávanie Zvárač kovov – Zváranie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou – Z-M1.

Čítať ďalej: Bezplatné vzdelávanie - Zvárač kovov

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V DOLNOM KUBÍNE

V súlade s § 21 písm. n) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení  neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej  prevencii  v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE
ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresov Dolný Kubín a Tvrdošín dňom 07.08.2015 od 09:00 hod. – do odvolania

Obec a farnosť Hladovka vás všetkých pozýva na odpustovú slávnosť, ktorá sa bude konať v sobotu a v nedeľu 15. a 16. 8. 2015.
V sobotu dňa 15. 8. 2015 sa pri tejto príležitosti bude o 10:00 hod. konať svätá omša pri kríži nad Grapou. Po ukončení sv. omše bude pre všetkých prítomných pripravený dobrý guláš a malé občerstvenie. Pre prípadnú pomoc občanom bude zabezpečená zdravotnícka pomoc, ktorú budú vykonávať členky červeného kríža našej obce. Ostatnú pomoc bude zabezpečovať DHZO Hladovka. Príďte sa nad Grapu duchovne posilniť a pokochať krásou prírody hladovského chotára.
V nedeľu 16. 8. 2015 sa slávnostná sv. omša začne o 10:30 hod. v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie.
Srdečne vás všetkých pozývame.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Dolný Kubín a Tvrdošín dňom 21. 7. 2015 od 9:00 hod. - do odvolania. Viac podrobnosti v prílohe.


V utorok 9. 6. 2015 sa žiaci s materskej a základnej školy stali svedkami záchrannej akcie. RNDr Dušan Karaska najskôr podrobne prehliadol a nakŕmil mladého bociana, ktorý vypadol z hniezda umiestneného na stĺpe pred materskou školou a potom ho za asistencie hasičov z Tvrdošína  vyniesol späť do hniezda,

 kde už naňho čakali ďalšie dva mladé bociany.


 
Pekné počasie v nedeľu 31. 5. 2015 bolo prvým predpokladom, že sa chystaná akcia - Deň obce - vydarí. Pre všetkých obyvateľov našej obce ho pripravili pracovníci obecného úradu, členky červeného kríža, Dobrovoľný hasičský zbor a učitelia ZŠ s MŠ v Hladovke. O 13:00 hod. sa všetci stretli v areáli školy a po krátkom príhovore starostu obce

sa v kultúrnom programe najskôr predstavili so svojim tancom žiaci tretieho ročníka, potom žiaci z materskej školy a nakoniec DFS Goral a najmladší muzikanti. Po kultúrnom programe čakali tých najmenších tri skákacie hrady a ostatné detí rôzne súťaže, ktoré preverili ich šikovnosť a silu. Ukážkou vyprosťovania ranených z auta sa predstavili profesionálni hasiči z Tvrdošína a členky záchranného systému červeného kríža. Hasiči ešte uhasili horiace auto a vystriedali ich pracovníci colnice a polície, ktorí predviedli ukážky práce so psom - vyhľadávanie omamných látok, zadržanie páchateľa a hlavne pre chlapcov ukážky strelných zbraní, s ktorými sa mohli oboznámiť podrobnejšie, chytiť do vlastných rúk. Nasledoval futbal, volejbalový turnaj a posedenie pri dobrom guľáši, vínku, kofole, či zmrzline. Veríme, že kto tam bol, neoľutoval... Ďalšie fotografie z akcie nájdete tu.

Podkategórie

Zo školských lavíc

Aj život žiakov našej základnej a materskej škole je veľmi pestrý. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží, z ktorých si priniesli slušné množstvo ocenení, pripravujú rôzne programy a vystúpenia.... a o tom všetkom sa dozviete z našich školských stránok.


Copyright © 2015 Obec Hladovka Rights Reserved.