foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Novinky z farnosti

O tom čo sa udialo v posledných dňoch v našej farnosti sa dozviete zo stránok farnosti.

Zo školských lavíc

Aj život žiakov našej základnej a materskej škole je veľmi pestrý. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží, z ktorých si priniesli slušné množstvo ocenení, pripravujú rôzne programy a vystúpenia.... a o tom všetkom sa dozviete z našich školských stránok.

Kto je prítomný?

Práve tu je 88 návštevníkov a žiadni členovia on-line

V nedeľu 14. 5. 2017 sa naši tretiaci, spolu so svojimi rodičmi, príbuznými a známymi zúčastnili slávnostnej svätej omše, počas ktorej prijali svoje prvé sväté prijímanie. Ako každý rok, aj tento bola však táto nedeľa sviatkom celej farnosti. Opäť sa v kostole objavili kroje a do liturgických spevov sa zapájali nielen všetci veriaci, ale aj spevokol - členovia nášho DFS Goral s detskou goralskou muzikou. Po daždivých dňoch umocnilo sviatočnú atmosféru aj krásne slnečné počasie, ktoré tiež prispelo k sviatočnej nálade. (Viac fotografii tu.)

Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline a zástupcovia DHZ z blízkeho okolia a družobnej obce z Poľska. Po slávnostnom odovzdaní a príhovoroch toto vozidlo posvätil náš duchovný otec Ondrej Lajčin. O dobrú náladu sa postaral náš DFS Goral a goralská muzika. Pre všetkých bolo pripravené aj malé pohostenie a hoci celý 

čas pršalo, ešte dlho po skončení oboch akcií sa pred obecným úradom spievalo, tancovalo a hralo. Všetky fotografie zo stavania mája nájdete tu a z odovzdávania hasičského auta tu.

DHZ Hladovka v spolupráci s Obecným úradom Vás čo najsrdečnejšie pozývajú na slávnostné odovzdanie repasovaného vozidla CAS 32 TATRA 148 podpredsedom vlády SR a ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom, ktoré sa uskutoční v piatok 28. 4. 2017 o 18:00 hodine pri obecnom úrade.

Svoju účasť prisľúbili aj ďalší hostia:
- p. Marián Saloň – štátny tajomník Ministerstva obrany SR
- p. Alexander Nejedlý – prezident Hasičského a záchranného zboru SR
- p. Vendelín Horváth – generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
- p. Jaroslav Kapusniak - riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline
- DHZ z Hornej Oravy a družobnej obce z Poľska

Obecné zastupiteľstvo, pracovníci Obecného úradu a starosta obce Hladovka Vás čo najsrdečnejšie pozývajú na tradičné "Stavanie mája", ktoré sa bude konať v piatok 28. 4. 2017 o 17:15 hod. v priestoroch pred obecným úradom. O príjemnú atmosféru sa postará náš Detský folklórny súbor Goral.

 

V rámci separácie odpadu zaviedli technické služby Ružomberok novú komoditu a to zber papiera. Občania obce dostanú do každej domácnosti modré vrecia na zber papiera, ktorý sa uskutoční 2 x do roka. Prvý zber sa uskutoční 30.5.2017. Pre obec sú stanovené limity na zber papiera a keď ho domácnosti nesplnia, obec spadne do sadzieb, kde za odpady bude platiť viac. Podľa nového zákona o odpadoch pomoc, alebo dotácia, ktorou prispieva štát na tvorbu ceny za odpad sa to kategorizovalo cca asi do 10 tried. Napr. každá domácnosť by mala ročne nazbierať 2 modré vrecia t.j. 200kg. Usmernenie technických služieb Ružomberok nájdete tu.

Obec Hladovka pre občanov obce uskutoční zber objemového odpadu do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú pristavené v areáli Základnej školy Hladovka (pri dielňach) v dňoch od 28.4 2017 do 1.5.2017 do 08.00 hod.
Do veľkoobjemových kontajnerov môžete vkladať:
• Nábytok, sedačky
• Koberce a iné podlahoviny
• Matrace, WC misy a umývadla
• Dvere

Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí:
• Stavebný odpad a drobný stavebný odpad
• Nebezpečný odpad (batérie, akumulátory, staré farby, lepidla, živice a pod.)
• Biologicko rozložiteľný odpad zo záhrad (tráva, konáre a pod)
• Elektroodpad
• Pneumatiky
• Kovy
• Sklo
• Plasty
• kovy

V nedeľu 9. 4. 2017 sa žiaci našej základnej školy predstavili ako herci, ktorí stvárnili postavy Krížovej cesty, ktorú s nimi pripravila a nacvičila Zdenka Greštiaková. Všetky fotografie nájdete tu.

Pozemkové spoločenstvo urbáru Vás pozýva na zasadnutie zhromaždenia spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 7. 5. 2017 o 14:00 hod. v miestnej sále, v budove základnej školy v obci Hladovka. Viac podrobnosti tu.

Vážení občania.
Po dlhej zime sa jar začína ozývať naplno. Toto obdobie je typické pre jarné upratovanie, kedy dôkladne čistíme obytné i hospodárske budovy, svoje záhrady, odstraňujeme nepotrebné predmety a horľavý materiál. Pri týchto aktivitách však musíme mať v pozornosti aj riziko možného vzniku požiaru, spôsobené nedbanlivým správaním a porušovaním zásad ochrany pred požiarmi a to najmä nepovoleným spaľovaním a manipuláciou s otvoreným ohňom. Málokto si uvedomuje, že tieto činnosti priamo ohrozujú ľudské životy!
Oheň sa môže na otvorenom priestranstve veľmi rýchlo vymknúť kontrole, rozšíriť sa a spôsobiť tak straty nielen na životoch, alebo majetku, ale taktiež môže spôsobiť aj veľké ekologické škody.

Čítať ďalej: Upozornenie hasičov

V sobotu  1. 4. 2017 sa naši najmladší hasiči zúčastnili jubilejného 15-tého ročníka súťaže Zimný hasičský viacboj v telocvični v Likavke. Mali sme dva družstva, ktoré bojovali o čo najlepšie umiestnenie. Paradoxne sa tým mladším darilo viac ako tým starším hoci mali v družstve väčšinu dievčat a súťažili v kategórii chlapci. Družstvu starších nevyšiel moc požiarny útok a tri uzly a to spôsobilo, že sa umiestnili celkovo na siedmom mieste. Naše druhe družstvo sa umiestnilo na prahu medaily, na štvrtom mieste. Užili sme si pekne strávenú sobotu a všetkým súťažiacim prajeme ešte veľa úspechov.

Podkategórie

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2018): 1 039

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty


Katastrálna mapa


Copyright © 2018 Obec Hladovka Rights Reserved.