foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Novinky z farnosti

O tom čo sa udialo v posledných dňoch v našej farnosti sa dozviete zo stránok farnosti.

Zo školských lavíc

Aj život žiakov našej základnej a materskej škole je veľmi pestrý. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží, z ktorých si priniesli slušné množstvo ocenení, pripravujú rôzne programy a vystúpenia.... a o tom všetkom sa dozviete z našich školských stránok.

Kto je prítomný?

Práve tu je 37 návštevníkov a žiadni členovia on-line

V sobotu, 7.4. 2018, sa za pekného jarného počasia naše hasičatá zúčastnili tradičného zimného sústredenia v Likavke. Dve družstva po 10 mladých hasičov súťažilo v troch kategóriach - Uzlovej štafete, hasičskom útoku a halovej štafete požiarnych dvojíc. Naše družstvo Hladovka A si vyžrebovalo štartovacie číslo 1 a tak to boli práve oni, ktorí celú súťaž odštartovali. Po dobre vykonaných disciplínach sa umiestnili na peknom 3-tom mieste a naše druhe družstvo sa umiestnilo na “zemiakovom“ 4-tom mieste z 10-tich súťažiacich. Takže náš štart do novej sezóny začal veľmi dobre. Prvá súťaž a zároveň prvý pohár. Všetkým zúčastneným gratulujeme a držíme palce na ďalších súťažiach. Viac fotografií nájdete tu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zber komunálneho odpadu Obec Hladovka pre občanov obce uskutoční zber objemového odpadu do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú pristavené v areáli Základnej školy Hladovka (pri dielňach) v dňoch od 4.5.2018 v poobedňajších hodinách do 7.5.2018 do 08.00 hod.
Do veľkoobjemových kontajnerov môžete vkladať:
• Nábytok, sedačky
• Koberce a iné podlahoviny
• Matrace, WC misy a umývadla
• Dvere

Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí:
• Stavebný odpad a drobný stavebný odpad
• Nebezpečný odpad (batérie, akumulátory, staré farby, lepidla, živice a pod.)
• Biologicko rozložiteľný odpad zo záhrad (tráva, konáre a pod)
• Elektroodpad
• Pneumatiky
• Kovy
• Sklo
• Plasty
• kovy

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vypaľovanie porastov Vážení občania.
Po dlhej zime sa jar začína ozývať naplno. Toto obdobie je typické pre jarné upratovanie, kedy dôkladne čistíme obytné i hospodárske budovy, svoje záhrady, odstraňujeme nepotrebné predmety a horľavý materiál. Pri týchto aktivitách však musíme mať v pozornosti aj riziko možného vzniku požiaru, spôsobené nedbanlivým správaním a porušovaním zásad ochrany pred požiarmi a to najmä nepovoleným spaľovaním a manipuláciou s otvoreným ohňom. Málokto si 

uvedomuje, že tieto činnosti priamo ohrozujú ľudské životy!

Čítať ďalej: Zákaz vypaľovania porastov, bylín, kríkov a stromov

Dispečing Stredoslovenskej distribučnej, a.s. oznamuje obyvateľom Hladovky, že
dňa 26. 4. 2018 od 8:00 do 15:00 hod.
bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy pre odberné miesta uvedené v prílohe..

Počas podávania žiadosti daňových priznaní k Dani z príjmov právnických a fyzických osôb na Mestskom úrade Trstená.
Finančné riaditeľstvo SR oznamuje klientom, že v čase podávania daňových priznaní k Dani z príjmov právnických a fyzických osôb budú zabezpečené stránkové hodiny na preberanie daňových priznaní na Mestskom úrade, Bernoláková 96/8, 028 01 Trstená nasledovne:
Úradné hodiny
Streda 28. 3. 2018 9:00 - 15:00 hod.
Štvrtok 29. 3. 2018 9:00 - 15:00 hod.
Utorok 3. 4. 2018 9:00 - 15:00 hod.

Už po druhú sobotu sme mohli na STV1, tentoraz už v semifinále relácie Zem spieva, sledovať vystúpenie našej goralskej muziky pod vedením Adama Harmatu. Aj keď sa im v silnej konkurencií nepodarilo postúpiť až do finále, chceme im poďakovať za peknú reprezentáciu našej obce i našej goralskej kultúry. Pre tých, ktorí toto vystúpenie nestihli sledovať "naživo" tu máme odkaz, kde si ich vystúpenie môžu pozrieť v archíve STV1. Odkaz na samotné vystúpenie nájdete tu.

V sobotu, 24. 2. 2018, reprezentovali našu obec v relácií STV1 Zem spieva dve mládežnícke zoskupenia. Prvou z nich bola mladá dievčenská skupina, ktorá nás reprezentovala s krátky pásmom vjyrhových piesní a druhou skupinou bola mladá goralská muzika pod vedením Adama Harmatu. V silnej konkurencií sa nakoniec porota rozhodla poslať do ďalšieho kola práve goralskú muziku a tak ich v najbližšiu sobotu budeme môcť vidieť a počuť opäť. Samozrejme, že im chceme k postupu srdečne zablahoželať a všetkým zúčastneným aj poďakovať za vzornú reprezentáciu obce, no hlavne za to, že k našim goralským tradíciám prechovávajú úctu a majú chuť ich aj naďalej uchovávať a prezentovať ich aj mimo našej obce. Celú reláciu si môžete zo záznamu pozrieť v archíve STV1, alebo jednotlivé vystúpenia na nasledovných odkazoch: dievčenská skupina a goralská muzika.

Aj obci Hladovka bola udelená Cena Petra Buriana za spoluprácu pri realizáciu projektu pod názvom "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" - viď príloha.

Cyklisti sa môžu tešiť novým prvkom na cyklotrase

Na cyklotrase v úseku Trstená – Suchá Hora bol osadené nové dopravné značenie a nový mobiliár v rámci projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“, č. PLSK.01.01.00-SK-0020/16 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V- A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Nadšenci cyklistiky určite ocenia nové dopravné značky upozorňujúce na rôzne križovania s cestnou komunikáciou, priechody, zúženú vozovku, či rôzne piktogramy ako bicykel, cyklistická šípka, trojuholník a priechod pre cyklistov, ako aj bezpečnostné opláštenie stĺpikov reflexným prvkom. Taktiež sa môžu tešiť novému mobiliáru spolu so zaujímavosťami spojenými s cyklotrasou na úseku Trstená – Suchá Hora. Na tomto úseku si cyklisti budú môcť vychutnať relax  na doplnených oddychových miestach, kde boli osadené nové lavičky, stoly, cyklostojany, odpadkové koše, orientačné cyklistické tabuľky, panorámy Tatier, dvojjazyčné informačné tabule o zaujímavostiach spojených s bývalou železnicou a jej fungovaním a  dvojjazyčná informačná tabuľa venovaná oslobodeniu obce Liesku počas 2. svetovej vojny. V meste Trstená bol taktiež osadený mestský šípkový systém pri železničnej stanici a cyklobox na uloženie bicyklov a možnosti pešej turistiky. Cyklobox bude možné využívať až na začiatku cyklistickej sezóny, nakoľko mesto ešte pripravuje možnosti jeho prevádzky o čom bude včas informovať.
Veríme, že doplnením dopravného značenia, ako aj rôznorodého mobiliáru na tejto medzinárodnej cyklotrase zvýšime atraktivitu a záujem cyklistov, a tým sa stane ešte viac atraktívnejšia a lákavejšia pre slovenských, ale i zahraničných turistov. Čím chceme prispieť aj osadením spoločných cyklomáp zobrazujúcich taktiež prírodné a kultúrne dedičstvo pohraničia v priebehu roka 2018.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020

Pracovné stretnutie partnerov projektu

Dňa 24. januára 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie všetkých partnerov spoločného projektu na pôde Mestského úradu v Dolnom Kubíne. Cieľom pracovného stretnutia bola analýza vecného a finančného postupu realizácie projektu k decembru 2017 a plánované aktivity v roku 2018.
Stretnutie otvorila Ing. Beáta Valeková, hlavná koordinátorka projektu a projektová manažérka mesta Dolný Kubín , ktorá odprezentovala vecné a finančné hodnotenie projektu a plnenie ukazovateľov k 31.12.2017, vrátane fotodokumentácie, počet žiadostí o platbu vrátane deklarovaných výdavkov, prehľad čerpania finančných prostriedkov, plán realizácie úloh v roku 2018, propagáciu projektu, problémy ako aj zhodnotenie spolupráce, dodržiavanie ustanovení partnerskej zmluvy a komunikáciu medzi partnermi, ktorú zhodnotila veľmi pozitívne. Partneri sa navzájom informovali o problémoch pri realizácií a o ich riešení. Identifikovali možné problémy a riziká vrátane odchýlok a oneskorení pri realizácií úloh naplánovaných na rok 2018.
Záverečným bodom stretnutia bola prezentácia k návrhu spoločnej cyklomapy v troch variantoch, ktorá bude umiestnená v katastri každého partnera popri spoločnej cyklotrase. Pri tomto bode prebiehala aktívna diskusia, nakoľko ide o rozsiahle územie a každý z partnerov má inú predstavu ako spracovať spoločnú cyklomapu, z tohto dôvodu sa partneri dohodli na ďalších spoločných stretnutiach.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020

Podkategórie

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2019): 1 043

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty


Katastrálna mapa


Copyright © 2019 Obec Hladovka Rights Reserved.