foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Novinky z farnosti

O tom čo sa udialo v posledných dňoch v našej farnosti sa dozviete zo stránok farnosti.

Zo školských lavíc

Aj život žiakov našej základnej a materskej škole je veľmi pestrý. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží, z ktorých si priniesli slušné množstvo ocenení, pripravujú rôzne programy a vystúpenia.... a o tom všetkom sa dozviete z našich školských stránok.

Kto je prítomný?

Práve tu je 60 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Mesto Trstená Vás pozýva na slávnostné odhalenie pomníka SNP spojené s pietnym aktom kladenia vencov, historickými ukážkami bojov II. svetovej vojny a ukážkami Ozbrojených síl slovenskej republiky. Po historických ukážkach sa môžu návštevníci tešiť na rozlúčku s letom, v rámci ktorej budú pripravené rôzne sprievodné aktivity pre deti a kultúrne vystúpenia miestnych skupín - DUO ORAVA, THE BLAZE BAND. Viac podrobnosti v prílohe.

Mesto Trstená, Bernoláková 96/8, 028 01 Trstená vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy, Oslobodenia 941, 028 01 Trstená s predpokladaným nástupom od 1. novembra 2018. Viac podrobnosti v prílohe.

Tak, ako každý rok, v odpustovom čase, sa stretli v nedeľu, 19. 8. 2018, obyvatelia našej obce na dolnom konci obce, kde začala pobožnosť krížovej cesty. Tí ktorí vládali, peši vyšli až na Grapu, ostatní sa vyviezli autami a traktormi, kde sa o 13:30 hod. pri kríži konala svätá omša, ktorú celebroval vdp Miroslav Žmijovský. Po svätej omši boli všetci obyvatelia obce pozvaní na malé posedenie pri guľáši, ktoré spolu s pracovníkmi Obecného úradu a členov obecného zastupiteľstva pripravili naši dobrovoľní hasiči, poľovníci a členovia Miestneho spolku Červeného kríža. Pre všetkých bolo, okrem výborného guľášu, pripravené aj malé občerstvenie. Pre starších dobré pivko a tých mladších čapovaná kofola a zmrzlina. O dobru zábavu sa postarala naša goralská muzika. Zase výborná príležitosť na utužovanie vzájomných vzťahov. Fotografie z celej akcie si môžete pozrieť vo fotogalérií a zostrih z pobožnosti krížovej cesty a sv. omše nájdete na tomto odkaze.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 10. 9. 2018  a 12. 9. 2018 dôjde v našej obci k prerušeniu distribúcie elektrickej energie v čase od 8:30 do 15:00 hod. z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy pre našu obec. Viac podrobnosti v prílohe - 10. 9. 2018  a v prílohe 12. 9. 2018.

Voľby sa uskutočnia v sobotu 10.novembra 2018 a obyvatelia Slovenska si v nich zvolia primátorov, starostov a poslncov mestských a obecných zastupiteľstiev na nasledujúce volebné obdobie 2018 až 2022.

V našej obci sa na základe uznesenia obecného zastupiteľstva bude voliť sedem poslancov (teda rovnaký počet ako je v súčasnosti) a starosta obce na plný úväzok.

Obec na tomto svojom webovom sídle pre zabezpečenie informovanosti občanov - voličov aj kandidátov, zriadila v záložke "Úradná tabuľa" odkaz "Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018", kde sú zverejnené informácie, ktoré sa budú priebežne dopĺňať.

Aj naša obec sa zapojila do projektu Vybudovanie odborných učební vrátanie ich technického vybavenia v Základnej škole s materskou školou v Hladovke, ktorého cieľom je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov v škole, v rámci ktorého obec získala nenávratný finančný príspevok 161 635,33 €, z čoho je 144 621,08 € z finančnej podpory z EU - viď príloha.

V sobotu, 10. novembra 2018, sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obci. Podrobnejšie informácie k týmto voľbám nájdete v prílohe - v Informáciach pre voličov.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 7. 8. 2018 dôjde v našej obci k prerušeniu distribúcie elektrickej energie v čase od 8:00 do 13:30 hod. z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy pre našu obec. Viac podrobnosti v prílohe. Doplnok prílohy.


Vážení občania,
na základe Zmluvy č. 4/ZA/2017-MV SR o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok bola obci Hladovka schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt v oblasti prevencie kriminality s názvom: „Kamerový systém Hladovka”.
Suma schválenej dotácie na Kamerový systém Hladovka v sume 10 000,- Eur. Obec sa zaviazala k spolufinancovaniu projektu vo výške 20% z celkovej výšky preinvestovaných prostriedkov. Vzhľadom na výšku pridelenej dotácie obec upravila rozpočet projektu tak, že celková výška nákladov dosiahla 20 137,91,- Eur, spolufinancovanie obce predstavuje 50,35%, teda 10 137,91- Eur. Za dodávateľa diela bola v rámci obstarávania, ktoré prebehlo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, vybratá spoločnosť DSI DATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námetovo. Kamerový systém pozostáva z nahrávacieho zariadenia a zálohovaného zdroja umiestneného na Obecnom úrade v Hladovke a monitoru umožňujúceho sledovanie živého prenosu alebo záznamov z deväť kamier rozmiestnených v obci na miestach ohrozených drobnou kriminalitou, z prenosovej sústavy na prenos dát medzi centrálou a jednotlivými miestami s osadenými kamerami. Monitorovanými miestami sú: Obecný úrad , Vstup od obce Vitanovej, Vstup od obce Suchá Hora, Obecná bytovka (ZŠ a okolie), Skládka pod Kopanicami
Obec v tomto roku počet kamier a snímaných miest rozšírila. Už prvé skúsenosti s kamerovým systémom sú z hľadiska prevencie kriminality pozitívne, veríme že v priebehu krátkej doby preukážu svoj preventívny účinok.
Obec inštalovaním a rozšírením kamerového systému sleduje predovšetkým zvýšenie bezpečnosti v intraviláne obce a jej okolí, zvýšenie bezpečia všetkých občanov a návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa prispeje hlavne k odhaleniu páchateľov trestných činov a priestupkov a vďaka propagácií projektu aj k odradeniu niektorých páchateľov.
Príloha 1., Príloha 2., Príloha 3., Príloha 4., Príloha 5.

V nedeľu, 17. 6. 2018, sa občania našej obce stretli v areáli základnej školy, kde sme si pripomenuli Deň rodiny. O kultúrny program sa postarali žiaci materskej a základnej školy a sokoliari z Banskej Štiavnice a potom sa už rozpútala veselá zábava. Deti sa mohli vyskákať na trampolíne, skákacom hrade, či zašantiť pri iných atrakciách. Nechýbalo maľovanie na tvár, cukrová vata, zmrzlina, výborný guľáš, ani občerstvenie pre deti i dospelých. Prialo nám aj počasie a tak sa opäť pri vydarenej akcií stretla takmer celá dedina. Ak sme zabudli niečo spomenúť, skúste sa pozrieť na fotografie, možno napovedia viac.

Podkategórie

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2019): 1 043

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty


Katastrálna mapa


Copyright © 2019 Obec Hladovka Rights Reserved.