foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Novinky z farnosti

O tom čo sa udialo v posledných dňoch v našej farnosti sa dozviete zo stránok farnosti.

Zo školských lavíc

Aj život žiakov našej základnej a materskej škole je veľmi pestrý. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží, z ktorých si priniesli slušné množstvo ocenení, pripravujú rôzne programy a vystúpenia.... a o tom všetkom sa dozviete z našich školských stránok.

Kto je prítomný?

Práve tu je 93 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Sychravé a chladné počasie je opäť tu a s ním aj obdobie, kedy vo zvýšenej miere vykurujeme svoje obydlia. „Vykurovacie obdobie“ charakterizujeme tiež ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, nakoľko mnohé domácnosti sa vracajú k vykurovaniu pevným palivom. Komíny, dymovody a palivové spotrebiče na pevné palivá sú náročnejšie na prevádzkovanie, na vykonávanie kontrol ale aj na čistenie, na ich správnu realizáciu a inštaláciu. Občania však túto skutočnosť často podceňujú a tým sa vystavujú riziku ohrozenia požiarom.

Čítať ďalej: Zimné a vykurovacie obdobie

Obec Hladovka pripravuje komunitný plán sociálnych služieb ako svoju zákonnú povinnosť. Spracovanie plánu je podmienkou na poskytnutie sociálnych služieb našim obyvateľom prostredníctvom verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pôsobiacich v regióne, ale aj dokumentom na rozširovanie a zavádzanie iných služieb a aktivít obce na úseku sociálnych vecí. Aby bol plán čo najkomplexnejší je potrebné získať čo najviac podnetov, návrhov a pripomienok práve od obyvateľov obce, ktorých sa toto bytostne dotýka. Za týmto účelom spúšťame dotazníkový prieskum, ktorý prebieha dvoma formami:
1. Vyplnením on-line dotazníka na stránke  http://bit.ly/2C8rX3m 
2. Vyplnením papierového dotazníka.

Prieskum bude prebiehať do 11.11.2018 a prosíme občanov, aby sa do neho zapojili v čo najhojnejšom počte. Ďakujeme.

Rada mládeže Žilinského kraja v 3. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.
"Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite."
Viac podrobnosti nájdete v prílohe.

Na medzinárodnej konferencii „Slovensko – krajina neznámych vlastníkov“, ktorá sa konala v dňoch 11. - 12. 10. 2018, t.j. vo štvrtok a piatok v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, zaznelo zopár informácií a podstatných skutočnostiach týkajúcich sa tejto temy, preto by som sa chcel, ako starosta, obce podeliť s Vami, občanmi našej obce s informáciami z tejto konferencie.

Najskôr uvádzam niekoľko odkazov na média, ktoré svedčia o tom, že táto problematika zarezonovala aj v našich médiách. Odkazy sú na Správy RTVS zo dňa 11. 10. 2018 o 19.00 hod. a Rádiožurnál v rozhlase vysielaný na Slovensku o 18:00hod.

Čítať ďalej: Informácie ku komplexným pozemkovým úpravám v k. u. Hladovka

V nedeľu, 21. 10. 2018, sme sa poobede o 14:00 hodine stretli v sále kultúrneho domu, kde sa konalo každoročné stretnutie s dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov, ktoré organizačne pripravil starosta, poslanci a pracovníci obecného úradu. Po krátkom uvítaní starostom obce sa v krátkom kultúrnom programe predstavili najskôr tí najmenší - žiaci materskej školy a po nich členovia Detského folklórneho súboru Goral, ktorého členmi sú žiaci ZŠ s MŠ Hladovka. Po kultúrnom programe nasledovalo krátke pohostenie a voľná debata a neskôr výročná schôdza zdravotne postihnutých občanov, na ktorej si najskôr pripomenuli okrúhle výročia svojich členov a dozvedeli sa podrobnejšie o činnosti členov v predchádzajúcom období i o plánoch v najbližšej budúcnosti. Všetky fotografie si môžete pozrieť tu.

 

Vážení občania,
na základe Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-000902-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola obci Hladovka poskytnutá dotácia na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt: “Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice“.
Obci Hladovka bola schválená dotácie na “Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice“ v sume 27 082,11 Eur. Obec sa zaviazala k spolufinancovaniu projektu vo výške 5% z celkovej výšky preinvestovaných prostriedkov a to 1 425,37. Dňa 4.6.2018 bola so zhotoviteľom podpísaná Zmluva o dielo č. 5/2018 na čiastku 28 507,48 Eur, ktorá bola vysúťažená v rámci verejného obstarávania, ktoré prebehlo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a bola vysúťažená firma Michal Bireš, 027 12 Liesek 507.
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice pozostávali z komplexnej rekonštrukcie hasičskej zbrojnice a to osekanie vnútorných omietok stropov a stien, vyspravenie stropov a stien vyrovnávacími omietkami, potiahnutie stropov a stien sklotextilnou mriežkou do tmelu, zhotovenie sanačných omietok stropov a stien, vyspravenie vonkajších ostení, vybúranie oceľových vrát garáži, vybúranie zárubní vnútorných a vchodových dverí, dodávka a montáž sekcionálnych brán garáži, vchodových dverí, vysekanie rýh pre úpravu vnútorných rozvodov ZVK, zhotovenie vnútorných rozvodov ZVK, dodávka a montáž umývadla a prepadového zásobníka TÚV s batériou, demontáž rozvodov ÚK a radiátorov, dodávka a montáž rozvodov ÚK a radiátorov, dodávka a montáž vnútorných dvier a zárubní, doplnenie keramického obkladu k umývadlu, zhotovenie bezpečnostných náterov na komunikáciu a ostenia garážových, brán, zhotovenie penetrácie a nových interiérových malieb, demontáž ovládacích prvkov elektroinštalácie a svietidiel, dodávka a montáž ovládacich prvkov elektroinštalácie a svietidiel.

DHZ Hladovka pripravil na nedeľu 16. 9. 2018 hasičskú súťaž v dvoch kategóriách - kategória Plameň - pravidlá podľa DPO ST a kategória PS 8 - hrubé hadice, prúdnice s uzáverom, vretenový rozdeľovač, zásahový sací kôš. Súťaže sa zúčastnilo v kategórií Plameň celkom 23 družstiev z Čimhovej, Hladovky, Hruštína, Liesku, Lokce, Mútneho, Oravskej Poruby, Suchej Hory, Trstenej, Vasilova a Zuberca. V kategórií PS 8 sme videli družstvo z Hladovky a Vitanovej a družstvo z Námestova predviedlo útok s PS 16. Všetkých zúčastnených čakalo okrem súťaží aj malé občerstvenie a vynikajúci guľáš. Všetky fotografie zo súťaže nájdete v tejto fotogalérií.

Mesto Trstená Vás pozýva na slávnostné odhalenie pomníka SNP spojené s pietnym aktom kladenia vencov, historickými ukážkami bojov II. svetovej vojny a ukážkami Ozbrojených síl slovenskej republiky. Po historických ukážkach sa môžu návštevníci tešiť na rozlúčku s letom, v rámci ktorej budú pripravené rôzne sprievodné aktivity pre deti a kultúrne vystúpenia miestnych skupín - DUO ORAVA, THE BLAZE BAND. Viac podrobnosti v prílohe.

Mesto Trstená, Bernoláková 96/8, 028 01 Trstená vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy, Oslobodenia 941, 028 01 Trstená s predpokladaným nástupom od 1. novembra 2018. Viac podrobnosti v prílohe.

Podkategórie

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2019): 1 043

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty


Katastrálna mapa


Copyright © 2019 Obec Hladovka Rights Reserved.