Nadväzuje na projekt "Jeden duch na oboch stranách hranice - spoločné zachráňme dedičstvo kresťanskej kultúry", ktorý realizuje gmina Raciechowice troma slovenskými partnermi: obec Hladovka, Vitanová, Čimhová. Od mája trvajú rekonštrukčné práce prebiehajú na dvanástich historických kaplnkách, ktoré sa nachádzajú v oblasti projektu. V našej gmine tento mesiac začala rekonštrukcia a obnovu kaplnky Bojańczycach (naproti parkoviska), v Kawcu domčekovej kaplnke v Horných Poznachowicach.
Doplnkom investičných aktivít sú stretnutia venované témam, ktoré zdôrazňujú pripútanosť obyvateľov k ich kresťanským tradíciám. V oblasti našich investičných prác boli zamerané naše stretnutia venujúce sa na tému kresťanskej kultúry našich obyvateľov. V našej gmine 17. septembra tohto roku oslavovali "Letné vďaky Bohu za zber" dediny: Czasław, Kwapinka, Komorniki, Mierzen, Raciechowice, Krzesławice, Dabie, Gruszow, Zeroslawice, Poznachowice Horne, rovnako ako obec Vitanová (Slovensko), pripravili dožinkové vence, ktorými poďakovali za tohtoročnú úrodu. Regionálny repertoár predstavili tímy z Poľska a Slovenska. Akciu sprevádzali spomienky na zdôraznenie významu obradov dožiniek v improvizovaní ako aj rovnako symbolike chleba na oboch stranách hranice. Stretnutie viedli členovia regionálneho tímu Raciechowice pôsobiaci v rámci združenia "Raciechowice 2005".