foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Novinky z farnosti

O tom čo sa udialo v posledných dňoch v našej farnosti sa dozviete zo stránok farnosti.

Zo školských lavíc

Aj život žiakov našej základnej a materskej škole je veľmi pestrý. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží, z ktorých si priniesli slušné množstvo ocenení, pripravujú rôzne programy a vystúpenia.... a o tom všetkom sa dozviete z našich školských stránok.

Kto je prítomný?

Práve tu je 41 návštevníkov a žiadni členovia on-line

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti - snehovej kalamity na území obce a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva vyhlasuje dňa 16. 1. 2019 o 13:00 hod. na území obce Hladovka mimoriadnu situáciu, počas ktorej budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia činnosti nevyhnutné na záchranu života, zdravia a majetku - vykonávaním záchranných prác.
Viac podrobnosti v prílohe

Ide o dopytovo orientovaný projekt realizovaný v obciach Brezovica, Čimhová, Habovka, Hladovka, Liesek, Suchá Hora, Štefanov nad Oravou, Oravský Biely Potok, Podbiel, Vitanová, Zábiedovo a Zuberec. V rámci realizácie projektu budú vybavené domácnosti kompostérmi za účelom kompostovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a tým predchádzaniu vzniku odpadu. 
Občania, pre ktorých domácnosti sú kompostéry určené, pri prevzatí kompostéra prijímajú podmienky zmluvy o výpožičke. Bližšie podrobnosti na obrázkoch nižšie alebo na stránke www.zmoho.sk

V nedeľu, 6. 1. 2019, po druhej svätej omši kostolník, miništranti,  farský administrátor Mgr. Miroslav Žmijovský a speváčky s doprovodom goralskej muziky zamierili na obecný úrad, kde ich privítal starosta obce PhDr. Marián Brnušák. Po niekoľkých piesňach - vianočných koledách vdp. Žmijovský požehnal pracovisko obecného úradu a potom sa všetci presunuli do blízkeho kvetinárstva, požiarnej zbrojnice a na koniec fary, aby sa požehnali aj tieto priestory. Aj napriek tomu, že snežilo, nikomu to nevadilo a všade a po celý čas vládla príjemná vianočná nálada. Všetky fotografie nájdete vo fotogalérií

V sobotu 5. 1. 2019 navštívil našu obec herec, dramaturg, organizátor kultúrnych podujatí, bábkar a verklikár Ivan Gontko, ktorý si pre naše deti pripravil bábkové divadlo s názvom Herkules alebo Dobytie pekla. Po predstavení, v ktorom mali možnosť naživo počuť aj verklík, si mohli deti podrobne prezrieť a vyskúšať aj prácu s bábkami. Všetky fotografie s predstavenia si môžete pozrieť vo fotogalérií.
O
dkaz na stránky herca Ivana Gontka - http://www.tyjatr.sk

Opäť ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE, Odbor dohľadu, Ružová dolina 10, 820 05 Bratislava zrušil použitý postup zadávania zákazky s názvom predmetu zákazky „Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky.

Úrad podľa § 175 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďil kontrolovanému zrušiť použitý postup zadávania zákazky s názvom predmetu zákazky „Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky“, ktorá bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 70/2018 dňa 10. 4. 2018 pod značkou 4970 - MSS (ďalej len ,,oznámenie“) a v Úradnom vestníku EÚ č. 2018/S 068 zo 7. 4. 2018 pod zn. 150998, do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Príloha

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák zverejňuje informácie – oznámenie spoločnosti Technické služby Ružomberok a.s., zmluvného partnera obci Hladovka, ktorý zmluvne zabezpečuje odvoz, spracovanie komunálneho a triedeného odpadu o skutočnostiach zvyšovania cien zberu komunálneho odpadu viď. príloha - list riaditeľa spoločnosti Ing. Jeleníka Pavla, PhD Technických služieb Ružomberok a.s.

Dňa 8. decembra 2018 na I. ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve zložil staronový starosta a poslanci obce svoj sľub pre volebné obdobie 2018 - 2022.
Vo voľbách, ktoré sa konali 10. 11. 2018 bol za starostu obce opäť zvolený PhDr. Marián Brnušák a do obecného zastupiteľstva týchto sedem poslancov: Ján Korček, Jozef Planieta, Dušan Buš, Anna Harmatová, Mária Skorušová, Peter Hulák a Stanislav Buš.

Na sobotňajšie popoludnie, 8. 12. 2018, bolo v našej obci pripravených viac akcií. Po svätej omši sa obyvatelia obce stretli v priestoroch medzi kostolom, farou, škôlkou a obecným úradom, kde bol postavený betlehem, ktorý zakúpil Obecný úrad a jeho zhotoviteľom je ľudový rezbár Štefan Récky zo Štitár. Po jeho posvätení za účasti dievčenského spevokolu a mládežníckej goralskej muziky, ktorí sú členmi Detského folklórneho súboru Goral z Hladovky, nás prišiel navštíviť aj Mikuláš. Možno sa deti aj báli, či sa v jeho koši nájdu darčeky pre všetkých, no ich obavy boli zbytočné. Mikuláš ťahal darčeky jeden za druhým a ušlo sa nielen všetkým deťom, ale, ako povedal Mikuláš, aj tým, ktorých vídava v kostole najčastejšie: pánu farárovi, kostolníkovi i obom kantorkám. Mikuláš potom spolu s deťmi odpočítavaním rozsvietili vianočný strom, ktorý nám bude svietiť počas celého vianočného obdobia. Po jeho rozsvietení sa všetci presunuli do priestorov základnej školy, kde ich už čakali vianočné trhy, na ktorých svoj tovar, pri ktorého príprave sa podieľali aj rodičia, ponúkali hlavne žiaci zo základnej školy. Nechýbal ani horúci punč, pre deti samozrejme nealkoholický a vynikajúca kapustnica. Krásna akcia s bohatou účasťou, ktorá podobne, ako všetky ostatné akcie v obci, stmeľuje a zbližuje jej obyvateľov. Všetky fotografie z poobedia nájdete v našej fotogalérii.

V nedeľu, 2. 12. 2018, sme sa opäť po roku stretli  sále kultúrneho domu pri malej slávnosti s rodinami detí, ktoré sa narodili v roku 2018, kde ich čakalo slávnostné uvítanie ich detí do života. Starosta obce, Marián Brnušák, najskôr všetkých privítal a potom poprial detičkám, ich rodičom i celým rodinám hlavne veľa šťastia, zdravia a úspechov. Nasledovalo krátke spoločné posedenie s malým občerstvením, počas ktorého starosta osobne privítal všetky deti, odovzdal im malý darček. Rodičia tento akt uvítania potvrdili svojim podpisom v kronike obce Hladovka. Viac fotografií vo fotogalériii.

Podkategórie

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2019): 1 043

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty


Katastrálna mapa


Copyright © 2019 Obec Hladovka Rights Reserved.